E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníKatedra na 52. konferenci ČDS

Ve dnech 24.–26. května se v Hradci Králové uskutečnila každoroční hlavní demografická akce v Česku, kde členové i studenti naší katedry nemohli chybět.

Konferenci zahájil doc. Luděk Šídlo, předseda ČDS. V rámci bohatého programu vystoupila s aktivním ústním příspěvkem na téma vztah COVID-19 a naděje dožití dr. Klára Hulíková. Členové výzkumného Centra pro studium plodnosti pod vedením doc. Jiřiny Kocourkové a dr. Anny Šťastné zastřešili celou sekci nazvanou "Demografické souvislosti asistované reprodukce v Česku"; sekci o důchodové reformě moderoval dr. Tomáš Kučera,. 

U posterové sekce prezentoval výsledky studentských projektů doc. Luděk Šídlo spolu s Bc. Lukášem Kahounem; aktivně vystoupili s příspěvky také naši další studenti: Mgr. Eva Waldaufová, Mgr. Bety Ukolova, Mgr. M. Kuklová, Mgr. P. Jirásek; s organizací pomohly S. Jíchová a M. Zemanová.

 

 

Seznam příspěvků s afiliací katedry demografie a geodemografie:


Ústní příspěvky:

Byl COVID-19 jediným faktorem propadu naděje dožití při narození v Česku?
Klára Hulíková, Dagmar Dzúrová (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta)

Představení výzkumu ART v rámci výzkumu reprodukčního stárnutí jako aktuálního tématu Centra pro studium plodnosti KDGD PřF UK
Jiřina Kocourková (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta)

Představení výzkumu v rámci projektu GAČR
Anna Šťastná (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta)

Demografická analýza využívání ART
Anna Šťastná, Boris Burcin, Jiřina Kocourková (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta)

Česko jako cíl přeshraniční reprodukční péče
Jiřina Kocourková, Adéla Volejníková, Anna Šťastná (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta)

Výskyt nízké porodní hmotnosti v souvislosti s využíváním asistované reprodukce v Česku
Eva Waldaufová, Anna Šťastná (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta), Tomáš Fait (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta)

Posterová sekce:

Prognóza populačního vývoje obyvatelstva v územním plánování
Petr Jirásek
 (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta)

Souvislost mezi depresivními symptomy a socioekonomickým statusem podle pohlaví v Česku
Marie Kuklová, Michala Lustigová 
(Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta)

Modelové odhady budoucích "nových vstupů" do segmentu praktického lékařství (všeobecné praktické lékařstvípraktické lékařství pro děti a dorost)
Lukáš Kahoun, Filip Čábela, Helena Budilová, Tereza Havelková
 (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta), Luděk Šídlo (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta; Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR)

Vybrané aspekty činnosti všeobecných praktických lékařů z pohledu geodemografie
Sylvie Chrtková, Kateřina Procházková, Ivana Račáková (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta), Luděk Šídlo (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta; Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR)

Úmrtnost na kardiovaskulární nemoci během pandemie covid-19 optikou vícečetných příčin smrti
Bety Ukolova (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta), Markéta Majerová (Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky)


Také další členové katedry, ale i studenti, zavítali do Hradce Králové a mohli tak nejen si vyslechnout spoustu zajímavých příspěvků, ale také využít možnost setkání se i v rámci neoficiálního doprovodného programu (bowling, prohlídky, společenský večer...).

Všem zúčastněným, ať už aktivně či pasivně, moc děkujeme a věříme, že se na další konferenci ČDS sejdeme ještě ve větším počtu.
 


 

Pokud jste se nemohli zúčastnit, příspěvky z konference jsou dostupné na:
https://www.czechdemography.cz/akce/konference/konference-cds-2023/prispevky-z-konference/

Na stránkách konference lze také si prohlédnout bohatou fotogalerii
https://www.czechdemography.cz/galerie/52-konference-cds-v-hradci-kralove/

 

 

Publikováno: Neděle 28.05.2023 12:00

Akce dokumentů