E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníKatedra demografie a geodemografie je jediným pracovištěm na světě s oprávněním vydávat SAS Joint Certificate v programu Advanced Demographic Analytics

Od akademického roku 2019/20 se katedra demografie a geodemografie PřF UK zařadila na seznam pracovišť v rámci tzv. SAS Joint Certificate Program a získala tak oprávnění vydávat celosvětově uznávané a velmi prestižně vnímané SAS Joint Certificate deklarující pokročilou znalost programování a využívání software SAS s konkrétním zaměřením.

Zároveň se tím katedra stává jediným pracovištěm na světě s oprávněním vydávat certifikáty se zaměřením na pokročilou demografickou analýzu s využitím SAS (Advanced Demographic Analytics Joint Certificate).

Zařazení do tohoto programu mj. deklaruje vysokou úroveň kurzů využívajících SAS v rámci katedry, dlouhodobě těsnou a kvalitní spolupráci katedry a SAS Institute a vysokou míru implementace SAS nástrojů v rámci demografické analýzy. Pro katedru to pak přináší potenciál dalšího rozvoje výuky SAS, větší možnost propojení s praxí (např. formou odborných stáží, nově nabízených již od zimního semestru 2019/20) nebo další zkvalitňování vzdělávání jak studentů, tak pedagogů.

Zájemci o získání certifikátů musí splnit několik podmínek:

 • Úspěšně absolvovat povinné kurzy
  • Demografické aplikace SAS I,
  • Demografické aplikace SAS II,
  • Demografické aplikace SAS III a
  • Základy ekonometrie
 • Úspěšně absolvovat volitelný kurz Demografie v životním pojištění a alespoň jeden z volitelných kurzů
  • Odborná stáž s využitím SAS I a
  • Odborná stáž s využitím SAS II
 • Prakticky využít SAS software
  • v projektu v rámci Odborné stáže s využitím SAS I nebo II nebo
  • v rámci kvalifikační (diplomová, dizertační) práce nebo
  • v rámci vědecké publikace (odborný článek)
 • Doložit (výpis ze SIS, elektronická podoba kvalifikační práce, projektu, vědecké publikace apod.) splnění výše uvedených bodů

Bližší informace k SAS Joint Certificate a možnosti aspirovat na jejich získání budou průběžně aktualizovány na webových stránkách katedry.

 

Publikováno: Úterý 27.08.2019 20:00

Akce dokumentů