E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníInformace o možnostech praxe pro studenty demografie v rámci SLDB 2021

Jak bylo nedávno avizováno, od března do května t. r. bude probíhat SLDB 2021. Sčítání je klíčovou akcí sběru údajů o obyvatelstvu již od roku 1869 a de facto jediným totálním šetřením obyvatelstva. Praktická zkušenost se sčítáním v roli sčítacího komisaře a/nebo pracovníka kódovacího pracoviště ČSÚ je jedinečnou pracovní i odbornou zkušeností.

Proto jsme vyslyšeli jak poptávku některých studentů, tak zájem ze strany ČSÚ a připravili pro studenty demografie všech programů a specializací následující nabídku:

  • A. Sčítací komisař v samostatných sčítacích obvodech SSO – hromadných ubytovacích zařízeních (HUZ), jako jsou koleje, internáty apod. (v hl. m. Prahy a vybraných krajích)
  • B. Pracovník kódovacího pracoviště ČSÚ – hlavní budova ČSÚ, Na padesátém 3268/81, Praha 10, metro Skalka)
  • C. Sčítací komisař České pošty – studenti si zařizují individuálně

Po dohodě na katedře budou na příští ZS (2021–2022) vypsány dva výběrové kurzy – Praxe SLDB 2021 I a II, první kurz bude mít dotaci tři kredity a druhý pět kreditů.

Jeden nebo i oba kurzy si budou moci zapsat studenti, kteří odpracují na sčítání alespoň 90, resp. 150 hodin a práci odevzdají v potřebné kvalitě.

Práce v rámci SLDB 2021 bude honorována, přičemž studenti budou v pracovně-právním vztahu s ČSÚ (dohoda o pracovní činnosti). Mimo to, katedra a jednotliví její vyučující se dohodli, že studentům vytvoří v rámci aktuálního harmonogramu akademického roku 2020/2021 a studijních předpisů co nejpříznivější podmínky pro splnění studijních povinností.

Více informací v přiloženém souboru.

Přiložený soubor: SLDB 2021 info studenti.pdf
Publikováno: Neděle 21.02.2021 09:00

Akce dokumentů