E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníHabilitační přednáška dr. Šídla

Ve čtvrtek 8.12.2022 proběhla úspěšně habilitační přednáška RNDr. Luďka Šídla, Ph.D. z katedry demografie a geodemografie.

Dr. Šídlo přednesl nejprve na Vědecké radě Geografické sekce (VRGS) a posléze na Vědecké radě fakulty (VRF) svou habilitační přednášku na téma "Demografické stárnutí v Česku a možné dopady v oblasti zdravotních služeb".

Jak členové VRGS, tak VRF zhodnotili vystoupení jednomyslně kladně, stejně jako jako dosavadní vědeckou i pedagogickou činnost uchazeče. Výsledek bude v následujících dnech předložen prorektorem pro akademické kvalifikace k posouzení rektorce UK, která návrhy projedná v Kolegiu rektora.  

Gratulujeme!

Prezentace z přednášky na VRGS

Foto: Jiřina Kocourková

Publikováno: Pondělí 12.12.2022 12:00

Akce dokumentů