E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníErasmus+ 2022–2023 výběrové řízení – DODATEK

Rozšíření nabídky o univerzity patřící do aliance 4EU+

Na základě sdělení fakultní koordinátorky programu Erasmus+ se rozšiřuje nabídka studijních pobytů a praktických stáží studentů v akademickém roce 2022-2023 o univerzity patřící do aliance 4EU+ (https://4euplus.eu/4EU-9.html). Jedná se konkrétně o tyto vysoké školy: 

  • Heidelberg University
  • Sorbonne University
  • University of Copenhagen, 
  • University of Milan
  • University of Warsaw

Příslušné smlouvy jsou uzavřeny na celouniverzitní úrovni a nahrazují standardní inter-institucionální smlouvy mezi katedrami nebo ústavy příslušných univerzit. Tyto smlouvy mohou využít studenti a studentky jakéhokoli studijního programu naší fakulty s tím, že výběrové řízení na konkrétní mobility provádí katedra nebo ústav odpovědný studijní program žadatele. 

V univerzitní aplikaci programu Erasmus+ není smlouvám s těmito univerzitami přirazena žádná katedra nebo ústav.

Partnerské instituce na akademický rok 2022–2023 (aktualizovaný seznam):

Univerzita

Kód

Země

Københavns Universitet

DK KOBENHA01

Dánsko

Sorbonne Université

F PARIS468

France

Sveučilište u Zadru (University of Zadar)

HR ZADAR01

Chorvatsko

Università degli Studi di Milano

I MILANO01

Itálie

Universita' Ta'Malta

MT MALTA01

Malta

Universität Heidelberg

D HEIDELB01

Německo

Universität Rostock

D ROSTOCK01

Německo

Uniwersytet Warszawski

PL WARSZAW01

Polsko

Universiteit van Amsterdam

NL AMSTERD01

Nizozemsko

Rijksuniversiteit Groningen

NL GRONING01

Nizozemsko

Universitatea 'Babes-Bolyai' din Cluj-Napoca

RO CLUJNAP01

Rumunsko

Univerzita Komenského v Bratislave

SK BRATISL02

Slovensko

Vyhlášení výběrového řízení na studijní místa v zahraničí v rámci programu Erasmus+ a bilaterálních smluv katedry demografie a geodemografie na příští akademický rok spolu s termíny a náležitostmi příhlášky naleznete na: https://www.natur.cuni.cz/geografie/demografie-a-geodemografie/aktuality/erasmus-202220132023-vyberove-rizeni .

 

V Praze dne 5. 3. 2022

Dr. Tomáš Kučera
katedrální koordinátor LLP ERASMUS  

Přiložený soubor: VR_Erasmus+_2022-23_dodatek.pdf
Publikováno: Neděle 06.03.2022 09:00

Akce dokumentů