E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníDny geografie 2018

Pozvánka na tradiční akci Dny geografie, která se letos na Geografické sekci uskuteční v týdnu od 19. do 23. listopadu 2018. Součástí akce bude celá řada demografických přednášek.
Čas 19.11.2018   00:00
23.11.2018   00:00
Přiložený soubor: Dny_geografie_preheldovy_program.pdf
Další soubor: Dny_geografie_podrobny_program.pdf
Přidat událost do kalendáře Google
vKalendář (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)

Připraven je pro vás bohatý program, můžete navštívit výstavy, Mapovou sbírku, vyslechnout zajímavé přednášky či se zúčastnit některého z workshopů. 

Kompletní i přehledový program naleznete na webových stránkách:
https://www.geografienasbavi.cz/program-pro-skoly/dny-geografie-2018


Z demograficky laděných akcí vybíráme:

Středa 21. listopadu, přednášky v posluchárně Věž:

Demografie, geografie a zdravotní péče v Česku ‒ vzájemné vazby a souvislosti

12:00—13:00
Ovlivňuje věková struktura čerpání a poskytování zdravotní péče? Bude nás mít kdo léčit? Jaká je dostupnost zdravotní péče a které faktory ji ovlivňují? Tyto i další otázky budou diskutovány v rámci přednášky, která má za cíl zdůraznit aplikační potenciál demografie a geografie v jednom z vybraných sektorů veřejné sféry.


Zahraniční aktivity albertovské demografie a účast studentů v nich

13:00—14:00
Albertovská demografie se po celou svou historii vyznačuje intenzivními mezinárodními kontakty aktivitami. Počátkem 90. let byla významným mostem mezi Východem a Západem i mezi zeměmi Východního bloku. Její zástupci se účastnili mezinárodních výzkumných projektů a vědeckých akcí, bylo uspořádáno deset celosvětově známých letních demografie a celá řada studentských i pedagogických výměn v rámci programu Tempus Evropské komise. Po roce 2000 se albertovská demografie zapojila do činnosti populačního fondu OSN a začátkem tohoto desetiletí se stala realizátorem jeho vybraných projektů. V tomto desetiletí k nim přibyla spolupráce s Českou rozvojovou agenturou a Evropskou bankou pro rekonstrukci a rozvoj v regionu Východní Evropy a Centrální Asie. Na většině mezinárodních aktivit katedry se podílejí také studenti různých úrovní studia.

Demografické předvídání a populační budoucnost Česka

14:00—15:00
Demografické předvídání (prognózování) je specifickou vědeckou činností, která vychází z poznání dosavadního vývoje a představuje významnou nadstavbu procesu poznání. Zájemci budou v první části vystoupení seznámeni se základními postupy používanými při tvorbě demografických prognóz a správnou interpretací výsledků a ve druhé pak s výsledky aktuální prognózy vývoje obyvatelstva Česka.Čtvrtek 22. listopadu, přednášky v posluchárně Pravá rýsovna:

Typický obyvatel Česka

9:00—10:00
Typický obyvatel Česka: Kolik je mu let? Jaké má vzdělání? Jaké je jeho náboženství? Kouří, pije? Odpovědi na tyto otázky a další fakta a demografické zajímavosti z české země Vás čekají v tomto příspěvku. A jak si vy představujete typického obyvatele Česka? Bude s Vámi statistika souhlasit? A hlavně, změnilo se něco za poslední rok?

Proč ženy žijí déle aneb je slabší pohlaví skutečně slabší?

13:00—14:00
Ačkoli se říká, že před smrtí jsou si všichni rovni a čas měří všem stejně, neplatí to tak docela. Ve většině populací světa je průměrná délka života kratší o několik let v případě mužů v porovnání se ženami. Pojďme se společně zamyslet nad možnými důvody, proč tomu tak je, jak tomu bylo dříve a co je možné v tomto ohledu čekat v budoucnu.

Co lze vyčíst z populační pyramidy?

14:00—15:00
Populační pyramida je v podstatě obrázek dané populace ukazující její minulost až století nazpět a zároveň naznačující minimálně několik století budoucího vývoje. Kromě toho je to jeden z nejoblíbenějších nástrojů demografů. V rámci přednášky se naučíme v populační pyramidě "číst", rozumět tomu, co ukazuje, a dokázat z ní vyčíst i možný vývoj v budoucnu. 
Chcete poznat své předky

15:00—16:00
Zájemci se v semináři seznámí se základy metody, která jim umožní sestavit vlastní rodokmen. Dozví se, jak naleznou matriční záznamy s údaji o jejich předcích či jaké další prameny mohou při svém výzkumu využít. Součástí semináře budou i ukázky písma, jímž byly tyto prameny v minulosti psány. 
Postavení Česka mezi evropskými zeměmi z hlediska úmrtnosti

16:00—17:00
V přednášce se nejprve seznámíte s ukazateli, pomocí kterých lze úmrtnost měřit. Dále vám budou představeny současné trendy úmrtnosti v Česku v porovnání s dalšími evropskými státy. Také se dozvíte, jak se mění příčiny, na které lidé nejčastěji umírají, či jak se liší úroveň úmrtnosti mužů a žen.


Pátek 23. listopadu, přednášky v posluchárně Mineralogická posluchárna:

Česká společnost a „syndrom odkladu“: Kdy děti odcházejí od rodičů, vstupují do manželství a mají vlastní děti?

9:00—11:00
V české společnosti stále probíhá odklad základních životních událostí do vyššího věku: v roce 2016 byl průměrný věk odchodu dětí od rodičů již 26 let, průměrný věk ženy při narození prvního dítěte 28 let a průměrný věk ženy při prvním sňatku 30 let. Proč k odkladu dochází a jaký lze očekávat další vývoj?

Více informací o této události...

Publikováno: Pondělí 15.10.2018 08:00

Akce dokumentů