E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAktuality

Příjmové nerovnosti a rostoucí segregace v evropských městech
V nakladatelství Routledge právě vyšla publikace srovnávající socio-ekonomickou segregaci v 13 evropských městech.
Obrázek_kniha_segregace_r.jpg
Jedna z prvních chat v Česku je (s nadsázkou) Karlštejn, říká sociální geografka Dana Fialová
Sociální geografka Dana Fialová o rozdílu mezi chatou a chalupou, o českém kutilství a o tom, proč jako jeden z mála národů na víkend prcháme z měst.
Doc. Dušan Drbohlav mluvil v České televizi na téma "uprchlická krize"
V současné době bychom ve veřejném prostoru stěží nalezli více rezonující téma, než je "uprchlická krize". Vyjádření odborníků k danému tématu je tedy zapotřebí více než kdy jindy. Pro pořad Českou televizi se včera na toto téma několikrát vyjádřil vedoucí týmu geomigrace Dušan Drbohlav z katedry sociální geografie a regionálního rozvoje.
Cat_logo.png
Dopravní geografové k rozšíření Suezského průplavu a k projektu nové Hedvábné stezky
Vedoucí katedry demografie Jiřina Kocourková v médiích na téma "reprodukční chování v České republice"
Reprodukční chování Čechů prošlo během posledních dvou desítek let výraznými změnami. Jak vypadá obraz české rodiny perspektivou demografa? Jakým způsobem se může do struktury české populace promítnout příliv imigrantů? Na tyto otázky odpovídala v poslední době v několika médiích vedoucí katedry demografie a geodemografie RNDr. Jiřina Kocourková, Ph.D.
Workshop pracovní skupiny EAPS v Praze
Katedra demografie a geodemografie spoluorganizovala workshop pracovní skupiny Evropské asociace pro populační studia
Dny geografie 2015
Dny geografie je název pro popularizačně vzdělávací akci, která v českém prostředí volně navazuje na tradice v anglosaských zemích (konkrétně na Geography Awareness Week, GIS Day a Day of Geography).
DG_logo.cdr
DG_logo.jpg
GSD_2015.png
Sportovní den Geografické sekce
Pozvánka na 10. sportovní den Geografické sekce
GSD_2015_r.png
Geograficky sportovni den - program 2015.pdf
Pozvánka na výstavu „POSOUVÁME VĚDU BLÍŽ“
Přírodovědecká fakulta UK v Praze a společnost SCIENTICA AGENCY, s.r.o. pořádají výstavu „BRUTAR BÁDÁNÍ aneb POSOUVÁME VĚDU BLÍŽ“
BADANI_ico.png
BADANI_pozvanka.pdf
Nové publikace výzkumného týmu LUCC
Výzkumný tým land use/cover (LUCC) složený ze zástupců katedry aplikované geoinformatiky a kartografie a katedry sociální geografie zaznamenal v minulých měsících dva významné publikační výstupy.
Poznáváme vesmírem.png
Poznáváme vesmírem - popularizační konference pro učitele
Zajímáte se o vesmír či o pozorování Země pomocí družic a přemýšlíte, kterak tato témata zapojit do vaší výuky?
Poznáváme vesmírem_r.png
pozvanka konference_ESERO-3.pdf
Pozvánka na habilitační přednášku RNDr. Miroslava Marady, Ph.D.
Dovolujeme si Vás pozvat na habilitační přednášku "Dopravní typologie středisek a regionů: souvislosti s komplexním významem a aplikace do plánovací praxe"
MM_hab.png
plakat_habilitace.pdf
MM_hab.png
CATference keynote lecture online
Záznam úvodní přednášky z konference.
Pracovníci Geografické sekce v médiích
Rozhovory s dr. Kocourkovou (KDGD) a s doc. Dzúrovou a doc. Drbohlavem (oba KSGRR) v médiích.
Media.png
Urbánní a regionální laboratoř představila na Konferenci GIS ESRI v ČR výsledky svého výzkumu
Za účasti spoluautorů byla pokřtěna kniha "Zdravotně rizikové chování mládeže v Česku"
Kniha se zabývá zdravotně rizikovým chováním české mládeže, zde ve spojení s pravidelným kuřáctvím, nadměrnou konzumací alkoholu a užíváním nelegálních drog. V širším pojetí kniha představuje zdraví české mládeže v kontextu faktorů životního prostředí, životního stylu a interakce s prostředím. Za přítomnosti zástupců tisku a odborné veřejnosti promluvil o knize kolektiv spoluautorů v čele s doc. RNDr. Dagmarou Dzúrovou, CSc. Doc. Dzúrová poskytla při příležitosti vydání knihy rozhovor i České televizi.
Pozvánka na přednášku doc. RNDr. Tomáše Pánka, Ph.D
Téma: "Katastrofické fáze v dlouhodobém vývoji hlubokých svahových deformací"
Panek.jpg
pozvanka prof. pr_TP.pdf
Výstava: Václav Švambera, profesor Univerzity Karlovy
Geografická sekce Přírodovědecké fakulty UK v Praze připravila výstavu k 150. výročí narození významného českého geografa a hydrologa Václava Švambery.
Fotogalerie ze Dnů geografie 2015
Odkazy na fotogalerie ze Dnů geografie 2015
Pozvánka na veřejné přednášky v rámci jmenovacího řízení profesorem
Na přednáškách vystoupí doc. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc. a doc. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc. z katedry sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK v Praze.
Pozvanka_Dzurova.pdf
Pozvanka_Drbohlav.pdf
Prednaska.jpg
Akce: Čteme profesora Švamberu
U příležitosti 150. výročí narození prof. V. Švambery (10. ledna 2016) proběhne na Geografické sekci PřF UK v Praze pokus o český rekord nazvaný Nejdelší veřejné čtení z díla prof. Václava Švambery.
plakatek_cteni.pdf
Důstojná oslava výročí: akce Čteme profesora Švamberu
V pondělí 11. 1. 2016 proběhla vzpomínková akce u příležitosti 150. výročí narození profesora Václava Švambery
Proměny historické geografie: výzkum a vzdělávání
12. historickogeografická konference
HD.png
Seminář Venkov 2016 proběhne na Albertově 6
Česká geografická společnost a Přírodovědecká fakulta UK v Praze si dovolují pozvat na seminář Venkov 2016, který proběhne na naší fakultě 4. února.
Doc. Dušan Drbohlav v ČT 24 na téma "uprchlická krize, 20.1. 2016
Vytvoření českého rekordu
Nejdelší veřejné čtení z díla profesora Václava Švambery.
7th Demographic Conference of “Young Demographers”
Actual Demographic Research of Young Demographers (not only) in Europe - PROGRAMME.
[···]
Výstava na Maltě
V pátek 29. 1. 2016 byla v National muzeum of Fine Arts ve Valletě otevřena výstava Siege maps (Mapy obležení) ve spolupráci s Mapovou sbírkou PřF UK
Mladí demografové na Albertově posedmé
Sdružení Mladých demografů vzniklo v rámci katedry demografie a geodemografie Přírodovědecké fakulty již v roce 2009 a jedním z hlavních cílů byla motivace a podpora studentů demografických oborů a začínajících vědců v oblasti vzájemné spolupráce a mezinárodních aktivit. Jednou z nejviditelnějších činností sdružení je pak každoroční pořádání mezinárodní konference pod názvem „Actual Demographic Research of Young Demographers (not only) in Europe“, která se již tradičně koná v únoru na půdě Přírodovědecké fakulty na Albertově.
Blahopřejeme dr. Burcinovi z katedry demografie a geodemografie k ocenění Studentský velemlok
Cena Studentský velemlok je ocenění pro nejlepší pedagogy Přírodovědecké fakulty UK, které se uděluje každý rok vyučujícím nejlépe hodnocených předmětů. Na základě výsledků studentské ankety nominují její organizátoři každoročně 10 kandidátů za každou sekci, z nichž vyberou pro každou sekci vítěze členové Studentské komory Akademického senátu fakulty. Letos byli na reprezentačním plese PřF UK dekorováni další nejoblíbenější pedagogové.
Letní škola environmentálních dějin
Informace k plánované akci, kterou spolupořádá mj. také pracoviště Geografické sekce PřF UK, a které se uskuteční v srpnu na Albertově.
Summer_School.png
CfP_ESEH_Summer School_Prague.pdf
XLVI. konference České demografické společnosti – Program
Česká demografická společnost ve spolupráci s katedrou demografie a geodemografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a katedrou demografie Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze pořádá XLVI. konferenci na téma MIGRACE A DEMOGRAFICKÉ VÝZVY.
PRVOUK.png
Pozvánka na odborný seminář PRVOUK
Vážené kolegyně a kolegové, dovoluji si Vás pozvat na seminář Programu rozvoje vědního oboru Geografie - PRVOUK P43.
PRVOUK_s.png
Veit.jpg
Pre-Colombian land use and environment in the Bolivian Amazon
Pozvánka na přednášku významného profesora geografie z Bernu prof. H.Veita
Veit_s.jpg
Veit_Heinz_2016_Bern.pdf
LUCC/DPZ workshop
Pozvánka na mezinárodní akci, která se uskuteční na naší fakultě
LCLUC.png
CDS_konference_2016_program.pdf
Ico_clanek.png
Pozvánka na habilitační přednášku RNDr. Jiřiny Kocourkové, Ph.D.
Nový reprodukční režim: česká specifika v kontextu evropských trendů
Ico.png
JKoc_habilitace_plakat_2.pdf
Mezi výherci soutěže “Mapa roku” měla naše fakulta vícenásobné zastoupení
Letošní ročník soutěže “Mapa roku”, který vyhlašuje Česká kartografická společnost, byl letos již osmnáctým v pořadí. Mezi oceněnými měla naše fakulta hned několik zástupců: Vojtěcha Klecandu za diplomovou práci "Vizualizace historie změn v katastrální mapě" a Martina Hanuse a Luďka Šídla za Školní atlas dnešního Česka. Zvláštní ocenění získal výzkumný tým Urbánní a regionální laboratoře za kartografické zpracování problematiky sociálně prostorové diferenciace Česka a Prahy v historické perspektivě. Gratulujeme!
Pozvánka na přednášku jmenovacího řízení doc. RNDr. Jakuba Langhammera, Ph.D.
Zveme fakultní veřejnost na přednášku jmenovacího řízení.
JL.png
Pozvanka prof prednaska Langhammer 2016-06-09 final.pdf
Dobrovolnický program oslavil svůj první rok existence
Dobrovolnický program geografické sekce má za sebou první rok své existence, přičemž již během prvního roku se celkem sedmi dobrovolníkům podařilo dosáhnout limitu pro získání dobrovolnického certifikátu.
dobrovolnici_ico2.jpg
Zpráva 1. rok.pdf
Oslava životního jubilea prof. Pavlíka
Ve čtvrtek 16. června 2016 proběhlo na Geografické sekci naší fakulty s určitým zpožděním setkání s prof. Zdeňkem Pavlíkem, který na jaře tohoto roku oslavil neuvěřitelných 85 let.
13. historickogeografická konference - Periferie: Krajina (bez)naděje?
Výzkumné centrum historické geografie – Historical Geography Research Centre (Historický ústav AV ČR, Praha a Přírodovědecká fakulta UK v Praze), Komise pro historickou geografii a sekce Historické geografie a environmentálních dějin ČGS připravují v pořadí již třináctou historickogeografickou konferenci, tentokrát na téma výzkumu periferních krajin. Organizátoři konference přijímají návrhy konferenčních vystoupení a posterů do 30.9. 2016.
2017_01_25_HG_konf_2017_pozvanka.pdf
Nově příchozí migranti jsou zdravější než my
Docentka Dagmar Dzúrová z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze vzbudila pozornost v přednáškovém sále Fakulty managementu Vysoké školy ekonomické v Jindřichově Hradci. Zde na demografické konferenci hovořila o zdraví migrantů, což je téma, o kterém se u nás příliš neví a nemluví. Rozhovor s ní na toto téma přinesl časopis Statistika a my.
Klimatická změna a její důsledky
Blok přednášek Klimatická změna a její důsledky zaměřený na ČR
Profesor Luděk Sýkora v pořadu Fokus Václava Moravce
Pořad Fokus Václava Moravce staví na silných tématech a diskusi se zajímavými hosty v příjemném prostředí. Jedním z hostů pořadu, který byl tentokrát věnován českým sídlům, byl i profesor Luděk Sýkora z katedry sociální geografie a regionálního rozvoje.
Přednáška o Přemyslovském glóbu
Přednáška o světově unikátním hvězdném glóbu
Pozvánka na osmý ročník konference Mladých demografů
Zveme Vás na 8. ročník konference Mladých demografů, která je určena především pro studenty a absolventy demografie, vítáni ale jsou i "nedemografové".
DŘbig.png
Geografické vzdělávání jako víceúrovňový multifaktoriálně podmíněný proces
Pozvánka na habilitační přednášku RNDr. Dany Řezníčkové, Ph.D.
DŘ.png
Vít Vilímek: Výzkum svahových deformací a dalších přírodních ohrožení
Zveme Vás na přednášku v rámci jmenovacího řízení profesorem doc. RNDr. Víta Vilímka, CSc. na téma "Výzkum svahových deformací a dalších přírodních ohrožení".
Mohou vedra a nedostatek vody způsobit další migrační vlny?
Rozhovor s dr. Stojanovem z KSGRR PřF UK
První snímek Země pořízený z vesmíru vznikl před 70 lety
Vůbec první fotografie Země, pořízená z vesmíru, je stará 70 let a vyfotila ji 24. října 1946 raketa V-2. RNDr. Přemysl Štych, Ph.D. hostem zpravodajského pořadu Studio 6 na ČT24.
Rsaka.png
Možnosti rekonstrukce historických přírodních ohrožení pomocí dokumentárních dat
Habilitační přednáška dr. Pavla Rašky z Přírodovědecké fakulty UJEP v Ústí nad Labem.
Raska_small.png
2016 11 10 HP Pavel Raška_pozvanka.pdf
YD_Prague_2017_Call_for_Papers_fv_02.pdf
Dny geografie 2016
V týdnu od 21. listopadu 2016 proběhnou na Albertově Dny geografie 2016, které v letošním roce mají bohatý program s celou řadou zajímavých přednášek a doprovodných akcí.
Dny geografie 2016 zaujaly média
Dny geografie, které probíhaly mezi 21. - 25. 11. i na naší fakultě, zaujaly řadu médií včetně České televize. Organizátoři akce hovořili v médiích nejen o akci samotné, ale o geografických tématech obecně.

Akce dokumentů