E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAktuality

DoD_geografi_2012.pptx
Population ageing and its problem, Prof. David Coleman, Oxford University
Milé kolegyně, milí kolegové, dovoluji si Vás pozvat na přednášku Prof. Davida Colemana (Oxford University) s názvem "Population ageing and its problem", která se uskuteční v pátek 17. 2. 2012 od 14:00 hod. v posluchárně Věž (Albertov 6, 3. patro)
PozvColeman.pdf
Population ageing Coleman.pdf
Významné ocenění pro doc. Blažka
Doc. RNDr. Jiří Blažek, Ph.D. z katedry sociální geografie a regionálního rozvoje získal cenu pro nejúspěšnějšího pedagoga geografické sekce PřF UK Velemlok za rok 2011. Blahopřejeme k významnému ocenění úspěšné pedagogické práce.
Nabídka na Master Course, Galway, Irsko
Otevírá se možnost studia "MA Master Course in Rural Sustainability" na partnerské univerzitě v Galway, Irsko.
Úspěch studentek demografie v SAS Prize 2011
Studentky postgraduálního studia Demografie úspěšně reprezentovaly fakultu v celonárodní soutěži SAS Prize 2011.
Přednáška - Man and nature sustainability: a research challenge for geography
Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje a Česká geografická společnost zve na přednášku...
Přesun starých kvalifikačních prací z Geografické knihovny do Archivu UK
Přednášky Dr. Zawilinske z univerzity v Krakově
Pražská muzejní noc na Albertově
[···]
[···]
viteznaskupina.GL.JPG
c09.JPG
c03.JPG
c02.JPG
c04.JPG
c05.JPG
c06.JPG
c07.JPG
c08.JPG
c11.JPG
c12.JPG
c13.JPG
c14.JPG
c15.JPG
c16.JPG
c17.JPG
c18.JPG
c19.JPG
c20.JPG
c10.JPG
Stěhování fondu Geografické knihovny do depozitáře v Lešeticích
Článek Petra Pavlínka v Economic Geography
Vysoce prestižní americký časopis Economic Geography publikoval článek prof. RNDr. Petra Pavlínka, Ph.D. z Katedry sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze
Proměny Prahy
Právě vyšla kniha Sociální proměny pražských čtvrtí
Editory knížky, která vyšla v nakladatelství Academia, jsou Martin Ouředníček a Jana Temelová. Kniha ve 12 kapitolách (studiích) popisuje a vysvětluje post-socialistický urbánní vývoj Prahy, ovlivněný kontextem sociální a ekonomické transformace české společnosti v posledních dvaceti letech, a zároveň reflektuje teoretické a empirické poznatky z vývoje západoevropských a amerických měst.
[···]
geografie maloobchodu a spotřeby
cover knihy J. Spilkové
geografie maloobchodu a spotřeby 2
Nová publikace: Geografie maloobchodu a spotřeby
V nakladatelství Karolinum právě vyšla nová publikace s názvem Geografie maloobchodu a spotřeby: věda o nakupování. Autorka Jana Spilková předsatvuje výzkum tranformace maloobchodu a spotřebního chování v posledních 20 letech.
Současné výzvy v české historické geografii obrazem - Výstava Historical Geographers in Czechia: Themes and Concepts, 6. 8. - 21. 9. 2012
První srpnové pondělí přinese zahájení výstavy o současných výzvách v české historické geografii. Široké spektrum historickogeografických témat ukáže zejména obrazovou formou soubor dvaceti dvou výstavních panelů vztahujících se k různým obdobím a problémům českých dějin od středověku po novověk. Prezentovány budou rovněž nejvýznamnější publikace a atlasy, jež vznikly na poli českého historickogeografického výzkumu. Představí se i mapové sbírky Univerzity Karlovy a Historického ústavu AV ČR, v. v. i. Výstava, která se uskuteční v rámci XV. mezinárodní konference historických geografů bude v anglickém jazyce.
ICHG2012
vernisáž výstavy Historická geografie v Česku
Milé kolegyně, milí kolegové, srdečně Vas zveme na vernisáž výstavy Historická geografie v Česku dnes v 16,30. pořadatelé výstavy
plakat_ICHG m..jpg
ICHG2012_pozvanka.jpg
sportovni den 2012 pozvanka
7. Geografický sportovní den 4.10.2012
Pozvánka na 7. Geografický sportovní den, který se uskuteční ve čtvrtek 4.10.2012 na fakultních sportovištích.
7 Geograficky sportovni den 2012
Program 7. Geografického sportovního dne
7 Geograficky sportovni den
7 Geograficky sportovni den - pozvanka
mic
mic
Geomorfologický seminář
Geomorfologický seminář v kostce
Geomorfologický seminář 1
Geomorfologický seminář 2
Geomorfologický seminář 3
Geomorfologický seminář 4
EGEA: Šumava Mountains Geomorphology Seminar
Studentské organizace EGEA Brno a EGEA Praha (entity Evropské geografické asociace pro studenty a mladé geografy) uspořádaly na přelomu srpna a září mezinárodní seminář na téma fluviální geomorfologie a biogeografie. Jednalo se o druhý ročník série geomorfologických seminářů, který minulý rok pořádali studenti Lomonosovy univerzity v Moskvě na pobřeží Bílého moře.
Úspěch našich studentů v celostátním kole SVOP
První tři místa v této celostátní soutěži obsadili studenti Geografické sekce Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
Akvizice v Knihovně geografie pouze do 15.11.2012
Knihovna geografie upozorňuje, že objednavky na akvizice přijímá do 15. 11. 2012. Pozdější objednávky již nelze v termínu účetní uzávěrky zajistit.
U lomu
V muzeu
EGEA Exchange ‚Bratislava v Praze‘
Pražská entita studentské organizace EGEA má úspěšně za sebou první část další exchange. Ta se uskutečnila 16. až 18. listopadu 2012 a do Prahy tentokrát zavítali ‚mladí a nadějní‘ studenti geografie z Bratislavy. Na tuto událost jsme se všichni velmi těšili, protože jsme konečně dostali příležitost vytáhnout se před našimi nejbližšími sousedy. No, a že jsme se nakonec vytahovali až až. Ale po pořádku.
DSC_5014kopie.jpg
DSC_5079kopie.jpg
putovní výstavy Knihovny geografie
"Výstavy Atlas krajiny České republiky a Atlas sociálně prostorové diferenciace České republiky jsou žádány pro další výstavní síně a galerie knihoven."
Výstava: Jazyk je srdcem národa – národnostní menšiny, 29. 11. 2012 - 31. 1. 2013
Výstava Používání jazyků národnostních menšin na jižním Slovensku na příkladu veřejných nápisů 1918−2011 Univerzita Karlova v Praze, předsálí Knihovny geografie Přírodovědecké fakulty UK.
Dálkový průzkum Země – když si praxe s vědou podávají ruce
Dálkový průzkum Země (DPZ) je vědní disciplínou, která za pomoci nejmodernějších technologií poskytuje lidstvu nepřeberné množství užitečných informací o naší planetě. Země je neustále sledována velkým počtem družic, které jsou schopné v globálním pohledu detekovat změny životního prostředí, jako např. změny rozlohy ledovců, změny využití krajiny či stav znečištění ovzduší. S rozvojem družicových technologií se též dynamicky vyvíjí geoinformační datové infrastruktury, které napomáhají doručit tato data v okamžiku, kdy jsou nejvíce potřebná. Kromě dlouhodobého monitoringu se družicová data hojně využívají v krizovém řízení, např. k určení rozsahu katastrofy či přesné koordinaci humanitární pomoci během živelných pohrom.
1200811181200.jpg
dpz_lide
Co_je_dlkov_przkum_Zem1.pdf
AplikaceDPZvmonitoringukrajiny.pdf
copy_of_AplikaceDPZvmonitoringukrajiny.pdf
AplikaceDPZvzemnmplnovn.pdf
DPZvkrizovmzen.pdf
DPZvmonitoringukvalityvody.pdf
DPZvochranprody.pdf
DPZvzemnmplnovn.pdf
DPZvevzkumukrajiny.pdf
Den otevřených dveří 2013 - Geografie
Dne otevřených dveří Geografické sekci 18.1.2013
Prezentace a fotogalerie ze dne otevřených dvěří na Geografické sekci.
NF_logo_1.png
SAM_0280.JPG
SAM_0283.JPG
SAM_0285.JPG
SAM_0282.JPG
SAM_0286.JPG
Nové a aktuální knihy o Japonsku v Knihovně geografie
Knihovně geografie se podařilo z japonské nadace The Nippon Foundation získat 36 nových knih o Japonsku.
Geografické exkurze 2013 - vyhláška
Určeno pro studenty, kteří mají v SIS zapsánu studijní povinnost MZ300T01 (MZ300T02) – Geografická exkurze.
Veltrusy
Projekt „Učíme (se) na zámku“ - Tisková zpráva
Spolupráce pracovníků Geografické sekce Přírodovědecké fakulty UK na vzdělávání pedagogů ze Středočeského kraje.
ico.png
B L A H O P Ř E J E M E
Bc. Miroslav Šifta získal od JM rektora UK Cenu prof. PhDr. Václava Příhody pro nejlepší absolventy učitelského studia v bakalářském cyklu.
sifta_ico.jpg
vyvojlanduse.png
Nová publikace: Vývoj využití ploch v Česku
Počátkem října 2012 se konečně objevila publikace založená na dlouhodobé práci výzkumného teamu zaměřeného na dlouhodobé trendy změn ve využití ploch v Česku podpořené projekty GAČR.
vyvojlanduse_ico.png
atlas_lucc.png
Land Use/Cover Changes in Selected Regions in the World, Volume VII
V závěru roku 2012 byla vydána v rámci mezinárodní spolupráce jako výsledek projektu GAČR 205/09/0995 specializovaná publikace zaměřená na dlouhodobé změny krajiny Česka a Slovenska pod názvem: Land Use/Cover Changes in Selected Regions in the World, Volume VII.
atlas_lucc_ico.png
Slavnostní otevření unikátní Mapové sbírky Přírodovědecké fakulty UK
Stoletá Mapová sbírka Přírodovědecké fakulty UK se opět otevře nejen studentům, ale i veřejnosti.

Akce dokumentů