E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníProč jsou ženy náchylnější k migrénám?

S migrénou se alespoň jednou v životě setká 17% světové populace, přičemž asi 13% tvoří ženy a pouhá 4% muži. Příčinu tohoto nepoměru se vědci snaží odhalit už mnoho let a po zveřejnění článku docenta MUDr. S. Adámka, CSc., z 1. lékařské fakulty a prof. RNDr. F. Vyskočila, DrSc., z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy to vypadá, že jsme zase o krůček blíže k cíli.

Zdroj: http://www.flickr.com/photos/sashawolff/3108464695/lightbox/#/
Zdroj: http://www.flickr.com/photos/sashawolff/3108464695/lightbox/#/

Se vznikem migrény je úzce spjat pojem šířící se korové deprese, což si můžeme zjednodušeně představit jako elektrickou útlumovou vlnu, která postupuje mozkem a má za následek změny průtoku krve mozkovými cévami. Korová deprese má dvě fáze a pro obě je charakteristické zvýšení koncentrace draselných iontů vně buněk. V první fázi stoupá tato koncentrace jen pozvolna, ale po dosažení určité prahové hodnoty následuje „přepnutí“ do fáze rychlého vzestupu.

Zmiňovaný článek z ledna letošního roku přináší podstatnou a zajímavou informaci, že u samic laboratorních myší dochází k tomuto „přepnutí“ při koncentraci draslíku, která je asi o polovinu nižší než u samců. To znamená, že samice jsou ke vzniku korové deprese mnohem citlivější. Čím je tato zvýšená citlivost způsobena, není dosud známo, nicméně autoři v diskuzi předkládají několik možných vysvětlení. Například je možné, že samice mají na povrchu nervových buněk vyšší koncentraci draselných kanálů, čímž může draslík efektivněji unikat do mezibuněčného prostoru a jeho koncentrace zde rychle stoupne. Další vysvětlení se týkají vesměs kanálů pro jiné ionty, které se podílejí na šíření nervového signálu a vzniku korové deprese.

Prof. Vyskočil měl na toto téma již mnoho zajímavých přednášek, za jednu z nich byl dokonce letos oceněn Českou neuropsychofarmakologickou společností. Všem zájemcům můžeme vřele doporučit jeho nadcházející přednášku Muž a žena z pohledu neurofysiologa, která se uskuteční v úterý 26. dubna 2011 od 15.00 hod. v místnosti č. 206 budovy AV ČR, Národní tř. 3, Praha 1: http://www.learned.cz/cz/co-je-noveho/aktuality/muz-a-zena-z-pohledu-neurofysiologa.html

Adámek S, Vyskočil F: Potassium-selective microelectrode revealed difference in threshold potassium concentration for cortical spreading depression in female and male rat brain. Brain research 1370: 215–219, 2011

Terezie Imrichová

Akce dokumentů