E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPlodné samičky a ramenatí bojovníci

Pohlavní dimorfismus odjakživa přitahoval lidskou pozornost a sekundární pohlavní znaky našeho vlastního druhu byly po staletí múzou mnohých umění. Není divu - ne všichni savci byli obdařeni nápadnými rozdíly mezi samci a samicemi. U mnohých se rozdíly omezují na tělesnou velikost a u řady druhů se samec od samice na první pohled nedá odlišit vůbec. Patříme tedy mezi ty šťastnější a náležitě si to užíváme. Nejinak tomu je také u řady ještěrů. Pro příklad nemusíme chodit daleko. I u naší ještěrky obecné jsou samci výrazní jasně zelenými boky, zatímco samice jsou celé nenápadně hnědé. Navíc si u samců můžeme všimnout mohutnější hlavy, která svým nositelům skýtá výhody při soubojích o družky. Při troše praxe poznáme pohlaví na první pohled. U varanů, na které se zaměřil tým výzkumníků z katedry zoologie s kolegy z pražské ZOO, je tomu však poněkud jinak.

V dospělosti sice varaní samci, alespoň u některých druhů, dosahují větší velikosti, co do tvaru těla a zbarvení se však nápadně neliší, což činí z určování pohlaví u mladších jedinců tvrdý oříšek i pro zkušené herpetology. Autoři se tedy rozhodli pečlivě porovnat 17 vybraných rozměrů, průběžně měřených na 35 varanech mangrovových (Varanus indicus), a zjistit, které z nich by mohly nabývat odlišných hodnot u jednotlivých pohlaví. Klíčové rozměry nebyly vybrány náhodně. Ze studií na ostatních ještěrech se vědělo, že samice se nejčastěji liší relativně delší střední částí těla, což je přičítáno selekci na schopnost produkce většího množství vajíček. Naproti tomu hlavní starostí samců je o takto plodné samičky bojovat za pomoci větší a mohutnější hlavy, uštědřující bolestivé kousance na všechny strany.

Autorům však bylo také známo, že na rozdíl od mnoha jiných ještěrů varaní samci bojují čestně a namísto kousání se raději přetlačují v duchu řecko-římského zápasu. Předpokládali proto, že budou mít oproti samicím relativně širší hrudník a větší rozpětí předních končetin. Podrobné srovnání jim dalo za pravdu. Ukázalo se, že samci jsou vzhledem ke způsobu boje selektování na "široká ramena", podobně jako samci jiných ještěrů na mohutnou hlavu. U varanů relativní rozdíly ve velikosti hlavy zjištěny nebyly. Odlišný způsob boje se tedy promítl do odlišných tělesných proporcí. Ve shodě s ostatními ještěry pak autoři u samic zjistili delší část těla mezi předními a zadními nohami. Následné rentgenologické vyšetření a počítání obratlů u zkoumaných jedinců ukázalo, že odlišnost není spojena s jejich zmnožením.

Samec nebo samice? (Autorka s varanem mangrovovým, Varanus indicus)
Samec nebo samice?
Na samičky tedy působí selekce na plodnost, která je v této podobě u ještěrů obvyklá. Naproti tomu samečci řeší své potyčky podle čistě varaních pravidel a zdá se, že pohlavní výběr jejich volbu reflektuje a upřednostňuje ramenatější jedince, kteří jsou v soubojích zdatnější. Zbývá už jen snad potvrdit tento předpoklad pozorováním v terénu. Pokud jde o zmiňované nesnáze s určováním pohlaví, zjištěné rozdíly nejsou pro rutinní terénní využití příliš platné a nezbývá tak než dále přemlouvat varany k vyjevení své příslušnosti a u neochotných sáhnout po ultrazvuku, který se autorům při vyšetřování dospělých jedinců ukázal jako nejspolehlivější.

Frýdlová P, Velenský P, Šimková O, Cikánová V, Hnízdo P, Rehák I, Frynta D. 2011. Is body shape of mangrove-dwelling monitor lizards (Varanus indicus; Varanidae) sexually dimorphic? Amphibia-Reptilia 32:27-37

Martin Minařík

Akce dokumentů