E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníFormuláře pro studenty

bakalářského a navazujícího magisterského studia
Rozcestník

 Bc. a NMgr.  studium

Ph. D. studium

Pro uchazeče

Pro studenty

Pro zaměstnance

Pro uchazeče

Pro studenty

Pro zaměstnance

 

Pro práci se soubory DOC a DOCX použijte aplikaci Word softwaru 365.

Formulář

Typ

Poslední úprava

Potvrzení o studiu - studenti mohou získat v elektronické formě ze SIS, obdobně potvrzezní o absolvování absolventi a potvrzení o průběhu studia i bývalí studenti DOC/DOCX 28.1.2019
Všeobecná žádost (přerušení studia, individuální studijní plán apod.) DOC/DOCX 10.1.2022
Zápisový list - pouze pro zápis do studia po přerušení studia DOC/DOCX 23.5.2022
Prohlášení o zanechání studia DOC/DOCX 26.8.2022
Oznámení o těhotenství/narození dítěte/převzetí dítěte do péče DOC/DOCX 26.7.2022
Oznámení o změně osobních údajů DOC/DOCX 26.8.2022
Plná moc k vyzvednutí diplomu v režii RUK v režii RUK
Plná moc k vyřizování studijních záležitostí DOC/DOCX 7.12.2016
Žádost o vydání Výkazu o studiu (tzv. indexu) DOC/DOCX 24.3.2020

Poplatky

   
Žádost o splátkový kalendář DOC/DOCX 29.6.2020
Dohoda o splátkách DOC/DOCX 29.6.2020

Předměty (uznání, zápis, výsledky...)

Žádost o závazné zapsání předmětu do SIS se splněnou prerekvizitou v předchozím studiu DOC/DOCX 29.6.2020
Žádost o zapsání výsledku předmětu splněného na jiné VŠ DOC/DOCX 29.6.2020
Žádost o uznání již jednou splněných studijních povinností s přiznáním kreditů (stejným či rozdílným kódem předmětů v SIS) DOC/DOCX 6.10.2021
Žádost o uznání již jednou splněných studijních povinností bez přiznání kreditů (stejným či rozdílným kódem předmětů v SIS) DOC/DOCX 29.6.2020
Žádost o uznání kreditů získaných v rámci programu Erasmus DOC/DOCX 29.6.2020

Závěrečné práce

Žádost o změnu tématu anebo vedoucího DOC/DOCX 29.6.2020
Vzor titulní strany práce  DOC/DOCX 03.02.2023

Státní zkoušky

Žádost o distanční formu konání státních závěrečných zkoušek

DOC/DOCX 25.3.2021

Akce dokumentů