E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVyhlášení voleb do ASF PřF UK 2014

Volby do obou komor ASF (volební období od roku 2015)

 

Akademická obec Přírodovědecké fakulty volí 28 členů Akademického senátu fakulty (14 zástupců pedagogů a 14 zástupců studentů). Fakulta je pro účely voleb rozdělena na volební okrsky.

Volby se řídí Volebním a jednacím řádem Akademického senátu Přírodovědecké fakulty UK. Zástupci pedagogů jsou voleni na tříleté volební období, zástupci studentů na dvouleté.

Harmonogram voleb

Termín voleb 8. až 12. prosince 2014.

Podávání přihlášek na podatelně fakulty nejpozději do 21. 11. 2014 (včetně).

Nejpozději 28. 11. 2014 zveřejní volební komise seznam kandidátů.

Podrobné informace k volbám

Samotné volby proběhnou elektronicky ve dnech 8. až 12. prosince 2014.

Akademický senát fakulty na svém zasedání dne 16. října 2014 schválil volební komisi ve složení:

Informace pro kandidáty

Podání kandidatury musí obsahovat vlastnoručně podepsaný souhlas kandidáta s kandidaturou, podporu kandidatury od tří členů akademické obce (obsahující jméno a příjmení, studovaný obor či pracoviště a vlastnoruční podpis), stručný životopis a volební program.

Kandidatura se podává v obálce označené heslem "Volební komise - AS PřF" doručením na podatelnu fakulty. Zároveň je třeba dodat stručný životopis a volební program jako 1 elektronický soubor ve formátu PDF. Soubory zasílejte na adresy členů volební komise.

Volební okrsky

Pro účely voleb do Akademického senátu fakulty se studenti a zaměstnanci dělí do čtyř volebních okrsků. Počty mandátů v jednotlivých okrscích byly stanoveny podle Volebního a jednacího řádu Akademického senátu fakulty:

Studentská komora ASF (funkční období 2015 až 2017)

  • Volební okrsek Biologický (studijní programy biologie, MOBIBO a doktorské studijní programy na biologické sekci): 6 mandátů
  • Volební okrsek Chemický (studijní programy chemie, biochemie, KATA a doktorské studijní programy na chemické sekci): 3 mandáty
  • Volební okrsek Geografický (studijní programy geografie, demografie a doktorské studijní programy na geografické sekci): 3 mandáty
  • Volební okrsek Geologický a environmentální (studijní programy geologie, OŽP, doktorské studijní programy na geologické sekci, doktorské studijní programy na ústavu životního prostředí a doktorský studijní program aplikovaná matematika): 2 mandáty

Studenti učitelských kombinací vykonávají své volební právo v okrscích, ve kterých je akreditován jejich studijní obor.

Zaměstnanecká komora ASF (funkční období 2015 až 2018)

  • Volební okrsek Biologický (biologická sekce): 5 mandátů
  • Volební okrsek Chemický (chemická sekce a ÚAMVT): 4 mandáty
  • Volební okrsek Geografický (geografická sekce a KTV): 3 mandáty
  • Volební okrsek Geologický a environmentální (geologická sekce a ÚŽP): 2 mandáty

Akce dokumentů