E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníHorizont 2020 – Praktické informace

Několik praktických informací pro předkladatele a řešitele projektů programu Horizont 2020 (H2020) na Přírodovědecké fakultě UK. Pod program H2020 spadají i ERC granty a granty Marie Skłodowska-Curie.

Kontaktní osoby pro H2020 na Přírodovědecké fakultě:
► Tomáš Palatý (tomas.palaty@natur.cuni.cz): 
     
zejména pomoc s administrací běžících projektů a zpracováním monitorovacích zpráv.
Klára Sobotíková (klara.sobotikova@natur.cuni.cz): 
     zejména informace o grantových příležitostech v programu; podpora při přípravě
     projektových návrhů zejména ERC a Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowship.

Pokud máte jakékoli dotazy týkající se programu H2020 (vyhledání grantových příležitostí, příprava projektového návrhu, administrace běžícího projektu), neváhejte se na nás obrátit.
(Pokud si nejste jisti, koho z nás kontaktovat, napište nám oběma a my si to přebereme.)

Ve všech H2020 projektových návrzích podávaných prostřednictvím Funding & Tender Opportunities Portal prosím uvádějte za naši instituci (a to i v případě, že se projektu účastníte v roli partnera):
► Organisation: CHARLES UNIVERSITY, PIC: 999923434
► Contact Person: Tomas Palaty, tomas.palaty@natur.cuni.cz


Obsah – co najdete na této stránce

Příprava projektového návrhu

Po schválení projektu

Další praktické informace (externí odkazy) 


Příprava projektového návrhu

Podání projektového návrhu

 • Podávání projektových návrhů probíhá kompletně elektronicky prostřednictvím Funding & Tender Opportunities Portal (F&T). (Na F&T jsou také zveřejňovány všechny výzvy programu H2020 a portál slouží i k administraci projektů přijatých k financování.)
 • V případě projektů řešených konsorcii zakládá projektový návrh na F&T koordinátor. Ten poté k projektovému návrhu připojuje spoluřešitele z dalších institucí – k tomu potřebuje PIC dané instituce a e-mail spoluřešitele spojený s EU Login tohoto spoluřešitele.
 • Výzkumník, který je hlavním řešitelem projektu na dané instituci se k projektovému návrhu přiřazuje jako tzv. Main contact respektive Person in charge of the proposal.
 • Za naši instituci prosím k projektu vždy přiřazujte také Tomáše Palatého (Tomas Palaty, tomas.palaty@natur.cuni.cz) jako Contact Person respektive Other contact person.
 • Více v H2020 Online Manual.
 • O podávaných projektových návrzích vždy informujte vedoucího příslušné katedry/ústavu.

nahoru

Identifikace osoby: EU Login (dříve ECAS)

 • EU Login potřebujete, abyste mohli podat projektový návrh nebo abyste mohli být přiřazeni do projektu jako spoluřešitel.
 • Vytvořit si účet (zaregistrovat se) můžete na tomto odkazu (pokud se stránka zeptá na typ registrace, zvolte „External“).
 • Součástí EU Login registrace není propojení Vaší osoby s konkrétní institucí – k tomu dochází až v rámci konkrétního projektu.
 • E-mail, který je spojený s Vaším EU Login, je klíčovým údajem pro Vaši identifikaci na F&T. Právě podle tohoto e-mailu se daný projekt (nebo projektový návrh) propojí s Vaším účtem na F&T.
 • Pokud jste přiřazeni k projektu (nebo k projektovému návrhu) a máte už EU Login, projekt se zobrazí pod záložkou Manage my area / My Project(s) na F&T.
 • Pokud jste přiřazeni k projektu (nebo k projektovému návrhu) a ještě nemáte EU Login, dostanete automatický e-mail s odkazem, který Vám umožní vytvořit si EU Login automaticky.
 • Více v H2020 Online Manual.

nahoru

Identifikace instituce: PIC Univerzity Karlovy 999923434

 • Konkrétní projektový návrh je podáván za instituci (v roli koordinátora, partnera nebo jediného řešitele).
 • V případě Přírodovědecké fakulty je touto institucí Univerzita Karlova, která je na F&T zaregistrována (snadno ji dohledáte pomocí kódu PIC 999923434). Tento kód například potřebuje koordinátor, aby Vás přiřadil jako spoluřešitele k projektovému návrhu.
 • Ověřené PIC kódy institucí můžete najít v Beneficiary Register.

nahoru

Pro předkladatele ERC grantů

Pokud vážně uvažujete o podání návrhu ERC projektu (žádosti o grant European Research Council ) a to třeba i v horizontu 1-2 let, kontaktujte nás už teď 
(na klara.sobotikova@natur.cuni.cz nebo tomas.palaty@natur.cuni.cz), abyste mohli plně využít veškerou podporu, která se potenciálním uchazečům o ERC projekty nabízí.

 • Počítejte s tím, že připravit dobrý ERC projektový návrh trvá různým lidem různě dlouho, 
  ale minimálně tři měsíce.
 • Povinnou přílohou ERC projektového návrhu je potvrzení Commitment of the host institution podepsané statutárním zástupcem. Aby bylo možné pro Váš projektový návrh tuto přílohu včas zajistit, je nutné minimálně 3 týdny před uzávěrkou (pro Advanced Grants, které mají uzávěrku na konci srpna, minimálně 4 týdny před uzávěrkou):
  ► Nahlásit jméno řešitele, finální název a akronym projektu na
       (na klara.sobotikova@natur.cuni.cz a tomas.palaty@natur.cuni.cz).
  ► Zajistit, aby vedoucí katedry/ústavu, kde má být projekt řešen,
       a proděkan pro příslušnou sekci, potvrdili, že s podáním daného návrhu souhlasí –
       stačí e-mailem na klara.sobotikova@natur.cuni.cz a tomas.palaty@natur.cuni.cz.
 • Dále je třeba nejpozději 2 týdny před uzávěrkou poslat ke kontrole rozpočet projektu (na klara.sobotikova@natur.cuni.cz a tomas.palaty@natur.cuni.cz).

K výzvám ERC jsou zveřejňovány interní pokyny pro Přírodovědeckou fakultu stejně jako další užitečné informace, například o workshopech pro žadatele – proto sledujte fakultní grantové aktuality.

nahoru


Po schválení projektu

 • Pokud byl projekt vybrán k financování (a Tomáš Palatý nebyl k projektovému návrhu přiřazen jako Contact person), informujte nás prosím o schválení projektu obratem (na klara.sobotikova@natur.cuni.cz a tomas.palaty@natur.cuni.cz).
 • Informujte vedoucího příslušné katedry/ústavu.

Podpis grantové dohody: přiřazení PLSIGN

PLSIGN (Project Legal Signatory) podepisuje (elektronicky prostřednictvím F&T) čestné prohlášení 
(Declaration of Honour) a grantovou dohodu. PLSIGN pro projekty řešené na Přírodovědecké fakultě je děkan Přírodovědecké fakulty.

Před podpisem čestného prohlášení je třeba, aby vedoucí katedry/ústavu, kde má být projekt řešen, a proděkan pro příslušnou sekci, potvrdili, že s řešením daného projektu na daném pracovišti souhlasí (pokud to nepotvrdili už ve fázi podání projektového návrhu) – stačí e-mailem na klara.sobotikova@natur.cuni.cz a tomas.palaty@natur.cuni.cz.

Jak přiřadit projektu PLSIGN:

 • Ve F&T si přes záložku Manage my area / My Project(s) otevřete seznam svých projektů.
 • U projektu, kterému chcete PLSIGN přiřadit, stiskněte tlačítko Actions a vyberte Project Consortium. Otevře se seznam subjektů účastnících se daného projektu.
 • V seznamu účastníků najděte Univerzitu Karlovu. Stiskněte tlačítko Edit roles. Otevře se seznam osob zapojených do projektu za Univerzitu Karlovu. Stiskněte tlačítko Add Roles.
 • V políčku Role vyberte ze seznamu Project Legal Signatory. Objeví se seznam osob, ze kterého vyberte děkana Přírodovědecké fakulty. Potvrďte tlačítkem OK.
 • PLSIGN se objeví v seznamu osob účastnících se projektu za Univerzitu Karlovu.

nahoru

Podpis průběžné zprávy: přiřazení PFSIGN

PFSIGN (Project Financial Signatory) potvrzuje finanční průběžné a závěrečné zprávy z projektu. PFSIGN pro projekty řešené na Přírodovědecké fakultě je Tomáš Palatý.

Jak přiřadit projektu PFSIGN:

 

 • F&T si přes záložku Manage my area / My Project(s) otevřete seznam svých projektů.
 • U projektu, kterému chcete PFSIGN přiřadit, stiskněte tlačítko Actions a vyberte Project Consortium. Otevře se seznam subjektů účastnících se daného projektu.
 • V seznamu účastníků najděte Univerzitu Karlovu. Stiskněte tlačítko Edit roles. Otevře se seznam osob zapojených do projektu za Univerzitu Karlovu. Stiskněte tlačítko Add Roles.
 • V políčku Role vyberte ze seznamu Project Financial Signatory. Objeví se seznam osob, ze kterého vyberte příslušného PFSIGN pro Přírodovědeckou fakultu – Tomáše Palatého. Potvrďte tlačítkem OK.
 • PFSIGN se objeví v seznamu osob účastnících se projektu za Univerzitu Karlovu.

nahoru


Další informace (externí odkazy)

 nahoru


Poslední úprava 8. 1. 2020. 

Akce dokumentů