E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníTA ČR ZÉTA: plánovaná veřejná soutěž

Tato informace už není aktuální. Přečtěte si prosím, NOVOU AKTUALITU K TÉTO VÝZVĚ


Technologická agentura ČR (TA ČR) informovala o plánovaném vyhlášení 4. veřejné soutěže programu na podporu aplikovaného výzkumu Zéta. Vyhlášení soutěže je plánováno na 9. 10. 2019.

Pokud plánujete podání žádosti do této soutěže, kontaktujte prosím v dostatečném předstihu Oddělení projektového řízení (Romana Hogenová, romana.hogenova@natur.cuni.cz), aby bylo možné včas připravit potřebné přílohy žádosti.

Program ZÉTA podporuje spolupráci akademické sféry a podniků prostřednictvím zapojení posluchačů magisterských a doktorských studijních programů vysokých škol a mladých výzkumníků ve věku do 35 let: Členy řešitelského týmu musí být alespoň 3 studenti nebo mladí výzkumníci do 35 let jeden „mentor“ (osoba s odpovídajícími zkušenostmi z akademické a/nebo aplikační sféry, věk bude upřesněn). Projekt musí být řešen ve spolupráci s aplikačním partnerem (nebo se zahraniční institucí s propracovaným systémem komercializace) – dle specifikace v zadávací dokumentaci.

Do projektu bude muset být zapojen minimálně jeden aplikační garant. Aplikační garant je zpravidla budoucí uživatel výsledků projektu (například podnik), který deklaruje zájem o výzkum a podílí se na nastavení projektového záměru. Aplikační garant obvykle může být také členem projektového konsorcia a čerpat grantové prostředky.

Délka projektu bude 12 – 24 měsíců. Maximální dotace na jeden projekt bude 10 milionů Kč. Maximální míra financování bude 85%, zbývající náklady musí být hrazeny účastníky projektu z neveřejných zdrojů.

Kontaktní osoba pro TA ČR na Přírodovědecké fakultě: Romana Hogenová.

 

Aktualitu publikovala Klára Sobotíková 19. 8. 2019.

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

 

Publikováno: Pondělí 19.08.2019 12:10

Akce dokumentů