E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníTA ČR a MPO: vyhlášená 3. soutěž programu Trend

Technologická Agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila 3. veřejnou soutěž Programu Ministerstva průmyslu a obchodu na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje Trend, Podprogramu 1 „Technologičtí lídři“. Uzávěrka je 24. 6. 2020.

Pokud se plánujete zapojit do projektu podávaného do této soutěže, kontaktujte prosím v dostatečném předstihu Oddělení projektového řízení (Romana Hogenová, romana.hogenova@natur.cuni.cz), aby bylo možné včas zajistit formální náležitosti přihlášky.

Program je zaměřen na zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti podniků prostřednictvím podpory projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje a zavedením jejich výsledků do praxe, zejména do průmyslové výroby a do nabídky produktů na trhu. V Podprogramu 1 „Technologičtí lídři“ budou podpořeny projekty, které se zaměří na tvorbu výsledků vědy a výzkumu a jejich využívání pro vlastní podnikatelskou činnost. Očekává se mimo jiné zaměření na Key Enabling Technologies (např. pokročilé materiály, nanotechnologie, průmyslové biotechnologie, fotonika).
Program Trend zaměřením navazuje na program Epsilon (TA ČR) a program Trio (MPO).

Hlavním uchazečem musí být podnik. Výzkumná organizace se může zapojit pouze jako další účastník. Délka řešení projektů je 12-60 měsíců. Maximální částka podpory na jeden projekt je 40 milionů Kč. Míra financování je až 70% na celý projekt, výzkumná organizace může získat na své náklady v projektu intenzitu podpory až 90%, zbývajících 10% musí hradit z vlastních zdrojů (veřejných nebo neveřejných).

Kontaktní osoba pro TA ČR na Přírodovědecké fakultě: Romana Hogenová.

 

Aktualitu publikovala Klára Sobotíková 29. 4. 2020.
Aktualizováno 1. 6. 2020 (záznam ze semináře).

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

 

Publikováno: Středa 29.04.2020 16:00

Akce dokumentů