E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníTA ČR ÉTA – propojení společenských věd a inovací: plánovaná soutěž

Tato informace už není aktuální. Přečtěte si prosím, NOVOU AKTUALITU K TÉTO VÝZVĚ


Technologická Agentura ČR (TA ČR) informovala o připravované 4. veřejné soutěži Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA. Vyhlášení je naplánováno na 29. 4. 2020.

POZOR: K této veřejné soutěži budou pro Přírodovědeckou fakultu vyhlášeny závazné interní pokyny – sledujte prosím grantové aktuality nebo fakultní aktuality pro zaměstnance.

Pokud plánujete podání přihlášky do této výzvy, informujte prosím Oddělení projektového řízení (Romana Hogenová, romana.hogenova@natur.cuni.cz).

Upozornění: Tato výzva bude zaměřena na projekty, které pomohou překonat náročnou celospolečenskou situaci zapříčiněnou koronavirovou krizí a úspěšně se s ní vypořádat. 

Program ÉTA podporuje zapojení společenských a humanitních věd do projektů aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoj a inovací. Financovány jsou projekty, které jsou zaměřeny na mezioborové přístupy, propojují výzkum technického a netechnického charakteru či vytěžují potenciál výstupů základního výzkumu směrem k aplikacím. V jádru projektu musí stát společenské vědy a nebo humanitní vědy a nebo umění a to do takové míry, že v případě jejich vyjmutí by byl projekt nerealizovatelný.

Předpokládaná délka řešení projektu je 2 roky, maximální míra financování je 80%.

Kontaktní osoba pro TA ČR na Přírodovědecké fakultě: Romana Hogenová.

 

Aktualitu publikovala Klára Sobotíková 24. 4. 2020.

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

 

Publikováno: Pátek 24.04.2020 13:45

Akce dokumentů