E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVýzva H2020: Research and Innovation Staff Exchange (MSCA-RISE)

Tato informace už není aktuální. Přečtěte si prosím, NOVOU AKTUALITU K TÉTO VÝZVĚ


V rámci programu Horizont 2020, části Marie Skłodowska-Curie Actions, byla otevřena výzva k podávání návrhů projektů Research and Innovation Staff Exchange (MSCA-RISE). Uzávěrka je 28. 4. 2020.

Pokud se plánujete zapojit do projektu podávaného do této výzvy, informujte prosím Oddělení projektového řízení (Klára Sobotíková nebo Tomáš Palatý).
Pokud zvažujete možnost projekt koordinovat, kontaktujte nás co nejdříve, nejlépe ihned.

V přihlášce podávané prostřednictvím Funding & Tender Opportunities Portal prosím přiřaďte k návrhu za naši instituci (a to i v případě, že se projektu účastníte v roli partnera):
► Organisation: CHARLES UNIVERSITY, PIC: 999923434
► Contact Person: Tomas Palaty, tomas.palaty@natur.cuni.cz
(Praktické informace k podávání přihlášek do programu Horizont 2020.)

V rámci tohoto grantového schématu jsou podporovány mezinárodní a mezisektorové výměnné pobyty výzkumníků (v délce 1-12 měsíců) na základě společného výzkumného/inovačního projektu. Maximální délka projektu jsou 4 roky. Projekty jsou řešeny mezinárodními konsorcii s účastí neakademického sektoru a/nebo partnerů ze zemí mimo Evropu (viz dále).

Účast v projektech MSCA-RISE umožňuje výzkumným týmům prohloubit spolupráci se zahraničními partnery. Harmonogram jednotlivých stáží musí být naplánovaný už ve fázi projektového návrhu (nicméně během implementace pak je možné provádět odůvodněné změny).

Podporované stáže

  • V rámci zemí EU nebo zemí asociovaných k programu Horizont 2020 musí být výměnné pobyty mezinárodní a současně mezisektorové – výzkumník z akademické instituce vyjíždí do neakademické instituce v jiné zemi EU nebo asociované a naopak (v rámci tohoto grantového schématu se za neakademické instituce vedle podniků považují například i nemocnice nebo muzea).
  • V případě výměny se třetí zemí (která není zemí EU ani asociovaná k programu) mohou výměnné pobyty probíhat i v rámci téhož sektoru – například výzkumník z akademické instituce v zemi EU může vyjet do akademické instituce ve třetí zemi.
  • Nejsou podporovány výměnné pobyty v rámci 1 země ani výměny mezi třetími zeměmi.

Složení konsorcia

  • Do projektu musí být zapojeni minimálně 3 partneři ze 3 různých zemí, z toho minimálně 2 partneři ze zemí EU nebo asociovaných k programu, další účastníci mohou být ze třetích zemí.
  • Pokud jsou všichni partneři ze země EU nebo asociované k programu, pak musí být alespoň jeden z akademického a alespoň jeden z neakademického sektoru.
  • Doporučovaný počet partnerů zapojených v jednom projektu je přibližně 6 až 10.

Rozpočet

  • Výše grantu se přímo odvíjí od počtu měsíců, které výzkumníci stráví stážemi (na jeden „člověko-měsíc“ fixní částka 2100 euro na cestovné, 1800 euro na další náklady projektu, 700 na management a nepřímé náklady).
  • Zejména u nákladnějších cest je tedy třeba absolvovat delší stáže bez přerušení (zpravidla minimálně 2-3 měsíce), aby grant pokryl náklady.
  • Maximální velikost projektu je 540 „člověko-měsíců“.

Kontaktní osoby pro Horizont 2020 na Přírodovědecké fakultě:
Tomáš Palatý a Klára Sobotíková.
Pokud máte jakékoli otázky k programu Horizont 2020, neváhejte se na nás obrátit.

 

Aktualitu publikovala Klára Sobotíková 8. 1. 2020.

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

 

Publikováno: Středa 08.01.2020 11:55

Akce dokumentů

Kategorie: