E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníČesko-polské projekty spolupráce ve výzkumu – mobilita výzkumníků 2019-2020

MŠMT vyhlásilo Výzvu k podávání návrhů společných česko-polských výzkumných projektů s dobou řešení 2020-2021. Uzávěrka je 18. 6. 2019.

Interní uzávěrka pro Přírodovědeckou fakultu je 3. 6. 2019.
Každý projekt musí svým souhlasem zaštítit sekční proděkan.
Kontaktní osoba pro tuto výzvu na Přírodovědecké fakultě: Eva Tesaříková Březinová.

Cílem projektů je napomáhat navazování kontaktů a rozvoji spolupráce mezi institucemi působícími v oblasti výzkumu a vývoje v partnerských státech, a to formou podpory mobility výzkumníků spolupracujících na řešení mezinárodních projektů základního výzkumu.

Obsahově identický návrh projektu musí být předložen současně českou částí týmu jeho řešitelů v České republice a polskou částí týmu jeho řešitelů v Polsku. Výzkumné projekty jsou zpravidla dvouleté, přičemž česká strana prosazuje zásadu, aby se poskytnutí podpory projektům řešitelských týmů o témže personálním složení (zejména osoby v roli hlavního řešitele) neopakovalo dvakrát za sebou.

V rámci projektů jsou financovány cestovní a pobytové náklady výzkumníků cestujících do zahraničí, kdy vysílající strana hradí náklady na cestu (včetně nákladů na pojištění) a přijímající strana jeho pobytové náklady (ubytování, stravné, kapesné). Podporovány jsou:

  • krátkodobé pobyty o délce trvání 1 – 15 dní,
  • dlouhodobé pobyty o délce 1 – 3 měsíce.

Není podporována účast výzkumníků na seminářích, konferencích, kongresech a dalších setkáních konaných v partnerských státech. MŠMT poskytne na řešení 1 společného výzkumného projektu podporu o maximální výši 100 000 Kč na rok, tj. 200 000 Kč na celou dobu řešení.

 

Aktualitu publikovala Ludmila Součková (Müllerová) 18. 4. 2019.

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

 

 

Publikováno: Čtvrtek 18.04.2019 14:35

Akce dokumentů