E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníInterreg Rakousko-Česko: termín pro podávání žádostí v listopadu 2020

V rámci programu Interreg Rakousko – Česká republika lze podávat projektové žádosti do 13. 11. 2020 15. 1. 2021 (k projednání na 11. zasedání monitorovacího výboru, jeho termín bude upřesněn). Před podáním žádosti se důrazně doporučuje kontaktovat příslušný Regionální subjekt.

Pokud se plánujete zapojit do projektového návrhu, kontaktujte prosím v dostatečném předstihu,minimálně 3 týdny před uzávěrkou Oddělení projektového řízení (Klára Sobotíková, klara.sobotikova@natur.cuni.cz), aby bylo možné včas zajistit všechny formální náležitosti přihlášky.

Program je určen pro regionální projekty s přeshraničním dopadem, jeho cílem je posílení udržitelného inovativního ekonomického rozvoje programového území. Projekt musí mít dopad pro programové území. Partneři zapojení do projektu musí být z ČR a z Rakouska (ale nemusí mít své sídlo v programovém území) – projektu se musí zúčastnit minimálně 1 český a 1 rakouský projektový partner.

Projekty musí být zaměřeny na konkrétní prioritní osu (PO) a Investiční prioritu programu. Vzhledem k nutnosti dopadu projektu na programové území se pro Přírodovědeckou fakultu jeví jako relevantní především PO 2: Životní prostředí a zdroje – podporovanými aktivitami jsou zde například:

  • Systémová opatření podporující či vytvářející společný rámec (např. studie, strategie, plány, systematické propagační aktivity) v oblasti ochrany, rozvoje a využívání kulturního a přírodního dědictví (Investiční priorita 6c).
  • Výzkum, studie, strategie, plány a další mechanismy zaměřené na podporu inovativních technologií a přístupů v oblasti ochrany životního prostředí (Investiční priorita 6f).

Výše dotace z programu je maximálně 85% z celkových způsobilých výdajů projektu (v České republice mohou veřejné vysoké školy a výzkumné organizace získat dalších 5% z národního financování).

Kontaktní osoby pro programy Interreg na Přírodovědecké fakultě:
Tomáš Palatý a Klára Sobotíková.

 

Aktualitu publikovala Klára Sobotíková 7. 9. 2020.
Aktualizováno 27. 10. 2020 (posunutí termínu).

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

 

Publikováno: Pondělí 07.09.2020 11:55

Akce dokumentů