E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníInnovative Medicines Initiative: rychlá výzva na výzkum koronavirových infekcí

Iniciativa pro inovativní medicínu – Innovative Medicines Initiative (IMI) vyhlásila rychlou jednokolovou výzvu č. 21 k předkládání návrhů mezinárodních projektů na vývoj diagnostických a léčebných metod infekcí způsobených koronaviry. Uzávěrka je 31. 3. 2020.

IMI je jednou z Joint Technological Initiatives (JTIs) přidružených k programu Horizont 2020.

Pokud se plánujete zapojit do projektu podávaného do této výzvy, kontaktujte prosím ihned Oddělení projektového řízení (Klára Sobotíková nebo Tomáš Palatý).

V přihlášce podávané prostřednictvím Funding and Tenders Portal prosím přiřaďte k návrhu za naši instituci (a to i v případě, že se projektu účastníte v roli partnera):
► Organisation: CHARLES UNIVERSITY, PIC: 999923434
► Contact Person: Tomas Palaty, tomas.palaty@natur.cuni.cz
(Praktické informace k podávání přihlášek do programu Horizont 2020.)

Projekty IMI musí být řešeny mezinárodními konsorcii s podstatnou účastí uživatelů potenciálních výsledků projektů. V praxi se konsorcia IMI projektů většinou skládají z 12 – 25 subjektů, v některých případech ale až z 50 subjektů v závislosti na povaze tématu.
Výzkumným týmům, které nemají rozsáhlou zkušenost s účastí v projektech Rámcových programů EU, se doporučuje, aby se prostřednictvím mezinárodních kontaktů připojili jako partneři k projektovému návrhu připravovanému zkušeným koordinátorem.

Projekty musí být zaměřeny na některou z následujících oblastí:

  • development of antivirals as well as other types of therapeutics to address a rapid response to the current COVID-19 outbreak;
  • development of therapeutics to address the current and/or future coronavirus outbreaks;
  • development of diagnostics, ensuring rapid evaluation of candidates based on existing technologies;
  • development of fast and reliable tools that go beyond the state of the art for detection of COVID-19 carriers and symptomatic individuals suspected of COVID-19 infection.

Kontaktní osoby pro Horizont 2020 na Přírodovědecké fakultě:
Tomáš Palatý a Klára Sobotíková.

 

Aktualitu publikovala Klára Sobotíková 3. 3. 2020.
Aktualizováno 12. 3. 2020 (nový odkaz na text výzvy).

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

 

Publikováno: Úterý 03.03.2020 14:45

Akce dokumentů