E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníH2020: Nová témata pro kolaborativní projekty v roce 2020

Evropská komise schválila pracovní program (Work Programme) programu Horizont 2020 pro rok 2020 obsahující podrobný popis témat, do kterých bude možné předkládat návrhy projektů.

V rámci této aktualizace bylo v různých částech programu Horizont 2020 zveřejněno celkem přes 350 nových témat, z nichž většina má být řešena mezinárodními výzkumnými konsorcii. (V programu Horizont 2020 se jednotlivé výzvy, calls, skládají z řady témat, topics. Specifika jako datum uzávěrky nebo grantové schéma jsou dána pro konkrétní témata.)

  • Témata lze prohledávat v sekci Search funding & tenders na Funding & Tender Opportunities Portal. Témata lze třídit například podle klíčových slov, částí programu nebo stavu tématu (closed, open, forthcoming). Pro každé téma je uveden podrobný popis (cíle, očekávané výsledky, data otevření a uzávěrka, grantové schéma atd.).
  • Texty témat jsou také uvedeny v jednotlivých částech pracovního programu k jednotlivým částem programu Horizont 2020. Pracovní programy jsou k dispozici na Funding & Tender Opportunities Portal v sekci Reference documents (Work Programmes/2018-20/Main WP). Navíc k plnému znění témat spadajících do dané části programu obsahuje pracovní program celkový kontext, kritéria způsobilosti, hodnotící kritéria, informace o finančních alokacích a podobně.

Aktuality o některých výzvách a tématech, která se zdají být potenciálně relevantní pro vícero výzkumníků z Přírodovědecké fakulty, budou postupně zveřejňovány na fakultních stránkách Grantová agenda a Horizont 2020 – Výzvy.

Kontaktní osoby na Přírodovědecké fakultě pro Horizont 2020:
Tomáš Palatý a Klára Sobotíková.
► V případě zájmu se můžeme pokusit dohledat otevřená témata z Vaší výzkumné oblasti
     (dohledává Klára Sobotíková).
► Pokud se plánujete zapojit do projektu podávaného do některé z výzev
     programu Horizont 2020, kontaktujte nás prosím v dostatečném předstihu.
► Využijte Praktické informace k programu Horizont 2020 na fakultních stránkách.
► Pokud máte jakékoli dotazy k programu Horizont 2020, neváhejte se na nás obrátit.

  • Horizont 2020 pro české žadatele – novinky, akce, národní kontakty etc.
    Zajímá Vás konkrétní část programu Horizont 2020? Zaregistrujte se k odběru novinek od českých Národních kontaktů – „Zasílání novinek“ v dolní části stránky. (Po vyplnění e-mailové adresy můžete nastavit, které oblasti Vás zajímají.)

Kolaborativní projekty v programu Horizont 2020

Projektové návrhy jsou předkládány vždy do konkrétního tématu definovaného pracovním programem (celkem jsou na dané období otevřené desítky konkrétních témat). Tyto projekty jsou řešeny mezinárodními konsorcii, zpravidla s podstatným zapojením uživatelů potenciálních výsledků výzkumu, projektová konsorcia se obvykle skládají z 8-20 subjektů.
Výzkumným týmům, které nemají rozsáhlou zkušenost s účastí v projektech Rámcových programů EU, se doporučuje, aby se prostřednictvím mezinárodních kontaktů připojili jako partneři k projektovému návrhu připravovanému zkušeným koordinátorem.

Grantová schémata
Pro Přírodovědeckou fakultu jsou potenciálně zajímavé především následující typy projektů:

  • Research and Innovation actions (RIA): Interdisciplinární projekty zpravidla zahrnující aplikovaný výzkum. Financování 100%.
  • Innovation actions (IA): Interdisciplinární projekty zaměřené na přiblížení již existující inovace jejímu uplatnění v praxi. Financování 100% pro neziskové subjekty, 70% pro ostatní.
  • Coordination and support action (CSA): Podpůrné aktivity, například organizace sítí a platforem, v rámci projektů nelze financovat přímo výzkumné aktivity. Financování 100%.

Do akcí RIA a IA mohou projekty předkládat pouze mezinárodní konsorcia řízená koordinátorem. Minimální podmínkou je účast 3 subjektů ze 3 různých zemí EU nebo zemí asociovaných k programu Horizont 2020 – v praxi to obvykle bývá 8-20 subjektů. Projekt CSA může teoreticky předkládat i jen jeden subjekt, v praxi i tyto projekty zpravidla řeší mezinárodní konsorcia (což vyplyne ze zadání tématu).

Způsob hodnocení:

  • Single-stage evaluation: Předkládány jsou kompletní projektové návrhy.
  • Two-stage evaluation: Do prvního kola jsou předkládány zjednodušené projektové návrhy (části přihlášky, které se zaměřují na věcnou podstatu projektu). Pro projekty, které úspěšně projdou prvním kolem hodnocení, je třeba do druhého kola předložit kompletní projektový návrh.

 

Aktualitu publikovala Klára Sobotíková 4. 7. 2019.

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

 

Publikováno: Čtvrtek 04.07.2019 12:00

Akce dokumentů