E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVýzvy H2020 v oblasti Zdraví

V rámci programu Horizont 2020, části Health, Demographic Change and Wellbeing (SC1 Health) jsou otevřeny výzvy k předkládání návrhů mezinárodních projektů. První témata mají uzávěrku již 24. 9. 2019, další nejbližší témata mají uzávěrku 4. 6. 2020 a 22. 4. 2020 18. 6. 2020.

Některá témata mohou být zajímavá pro výzkumníky z oblasti biologiechemie nebo geografie, jejichž výzkum má souvislost se zdravím nebo zdravotní péčí. Podporovány jsou projekty řešené mezinárodními konsorcii s podstatným zapojením uživatelů výsledků výzkumu (viz níž). Obvyklá velikost konsorcií v této části programu bývá cca 6 až 45 subjektů (podle zaměření tématu).
Výzkumným týmům, které nemají zkušenost s účastí v projektech Rámcových programů EU, se doporučuje, aby se prostřednictvím mezinárodních kontaktů připojili jako partneři k projektovému návrhu připravovanému zkušeným koordinátorem.

Pokud se plánujete zapojit do projektu podávaného do této výzvy, kontaktujte prosím Oddělení projektového řízení (Klára Sobotíková nebo Tomáš Palatý).

V přihlášce podávané prostřednictvím Funding and Tenders Portal prosím přiřaďte k návrhu za naši instituci (a to i v případě, že se projektu účastníte v roli partnera):
► Organisation: CHARLES UNIVERSITY, PIC: 999923434
► Contact Person: Tomas Palaty, tomas.palaty@natur.cuni.cz
(Praktické informace k podávání přihlášek do programu Horizont 2020.)

UPOZORNĚNÍ: Výzkumníci, kteří se chtějí do některého z projektů této výzvy zapojit, mohou pro uchopení tématu výzvy, plánování projektu a přípravu žádosti využít konzultace se zástupci Evropské rozvojové agentury. V případě zájmu prosím kontaktujte Oddělení projektového řízení (Klára Sobotíková, klara.sobotikova@natur.cuni.cz).

Nadpisy v této aktualitě: Příklady témat – Grantová schémata a způsob hodnocení.

Poznámka: V této části programu je otevřena také výzva Trusted digital solutions and Cybersecurity in Health and Care, která se ale pro Přírodovědeckou fakultu nezdá být tematicky relevantní.


Příklady témat

Jsou zde uvedeny příklady témat, která by mohla být zajímavá pro Přírodovědeckou fakultu, odkaz na seznam všech témat je vložen na název dané výzvy. V případě témat s dvoukolovým hodnocením je uvedena uzávěrka pro předběžné návrhy předkládané do prvního kola hodnocení (viz níž).
Uvádíme i přibližný počet projektů, které mají být financovány (jde o hrubý odhad na základě finančních alokací).
Vysvětlení zkratek – viz Grantová schémata a způsob hodnocení.

Uzávěrka 24. 9. 2019,
výzva
Better Health and care, economic growth and sustainable health systems:

Uzávěrka 4. 6. 2020,
výzva
Better Health and care, economic growth and sustainable health systems:

Uzávěrka 22.4.2020 18. 6. 2020,
výzva
Digital transformation in Health and Care:


Grantová schémata a způsob hodnocení

  • Research and Innovation actions (RIA): Interdisciplinární projekty zpravidla zahrnující aplikovaný výzkum. Financování 100%.
  • Innovation actions (IA): Interdisciplinární projekty zaměřené na přiblížení již existující inovace jejímu uplatnění v praxi. Financování 100% pro neziskové subjekty, 70% (není-li explicitně uvedeno jinak) pro ostatní.
  • Coordination and support action (CSA): Podpůrné aktivity, například organizace sítí a platforem. V rámci projektů nelze financovat přímo výzkumné aktivity. Financování 100%.

Projekty typu RIA a IA mohou řešit pouze mezinárodní konsorcia řízená koordinátorem. Minimální podmínkou je účast 3 subjektů ze 3 různých zemí EU nebo zemí asociovaných k programu Horizont 2020, obecně se konsorcia nejčastěji skládají z 8-20 subjektů v závislosti na povaze tématu. Projekt CSA může teoreticky předkládat i jen jeden subjekt, v praxi i tyto projekty zpravidla řeší mezinárodní konsorcia (což vyplyne ze zadání tématu).

  • Single-stage evaluation: Předkládány jsou kompletní projektové návrhy.
  • Two-stage evaluation: Do prvního kola jsou předkládány zjednodušené projektové návrhy (části přihlášky, které se zaměřují na věcnou podstatu projektu). Pro projekty, které úspěšně projdou prvním kolem hodnocení, je třeba do druhého kola předložit kompletní návrh.

Kontaktní osoby pro Horizont 2020 na Přírodovědecké fakultě:
Tomáš Palatý a Klára Sobotíková.

 

Aktualitu publikovala Ludmila Součková (Müllerová) 18. 7. 2019.
Dne 3. 12. 2019 provdena úprava - aktualizace termínů.
Dne 27. 3. 2020 provdena úprava - aktualizace termínů.
Dne 4. 6. 2020 provedena úprava - aktualizace termínů.

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

 

 

Publikováno: Čtvrtek 18.07.2019 07:00

Akce dokumentů