E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníH2020 výzvy: nanotechnologie, biotechnologie, materiály, ukládání energie

Tato informace už není aktuální. Přečtěte si prosím, NOVOU AKTUALITU K TÉTO VÝZVĚ


V rámci programu Horizont 2020, části Nanotechnologies, Advanced Materials, Advanced Manufacturing and Processing, and Biotechnology (NMBP) se blíží uzávěrky výzev Foundations for tomorrow’s industryTransforming European industry Industrial sustainability. Nejbližší uzávěrka pro některá témata je 22. 1. 2019.

Pro Přírodovědeckou fakultu jsou v těchto výzvách zajímavá témata z oblasti nanotechnologií, biotechnologií, materiálového výzkumu, katalýzy a technologií pro ukládání energie.
Podporovány jsou projekty řešené mezinárodními konsorcii s podstatným zapojením uživatelů výsledků výzkumu – zejména průmyslu.
Výzkumným týmům, které nemají rozsáhlou zkušenost s účastí v projektech Rámcových programů EU, se doporučuje, aby se prostřednictvím mezinárodních kontaktů připojili jako partneři k projektovému návrhu připravovanému zkušeným koordinátorem.

Pokud se plánujete zapojit do projektu podávaného do této výzvy, informujte prosím Oddělení projektového řízení (Ludmila Součková (Müllerová) nebo Tomáš Palatý).

V přihlášce podávané prostřednictvím Participant Portal prosím přiřaďte k návrhu za naši instituci (a to i v případě, že se projektu účastníte v roli partnera):
► Organisation: CHARLES UNIVERSITY, PIC: 999923434
Contact Person: Tomas Palaty, tomas.palaty@natur.cuni.cz
(Praktické informace k podávání přihlášek do programu Horizont 2020.)

Nadpisy v této aktualitě: Otevřená témata – Grantová schémata a způsob hodnocení.


Témata pro rok 2019

Témata, která se zdají relevantnější pro Přírodovědeckou fakultu, jsou uvedena tučně.
Uvádím i přibližný počet projektů, které mají být financovány (jde o hrubý odhad na základě finančních alokací). Vysvětlení zkratek – viz Grantová schémata a způsob hodnocení.

Témata s uzávěrkou 22. 1. 2019 (jde o uzávěrku prvního kola dvoukolového hodnocení):

Foundations for tomorrow’s industry – Open innovation test beds

Foundations for tomorrow’s industry – Materials characterisation and computational modelling

Foundations for tomorrow’s industry – Governance, science-based risk assessment and regulatory aspects

Transforming European industry – Factories of the future

Transforming European industry – Biotechnology

Industrial sustainability – Catalysing the circular economy

Industrial sustainability – Clean energy through innovative materials


Téma s uzávěrkou 5. 3. 2019:

Transforming European industry – Biotechnology


Témata s uzávěrkou 3. 9. 2019:

Foundations for tomorrow’s industry – Materials characterisation and computational modelling

Foundations for tomorrow’s industry – Governance, science-based risk assessment and regulatory aspects

Poznámka: Z podkapitoly Factories of the future výzvy Transforming European industry je ze 14 témat uvedeno jen jedno, které se zdá pro Přírodovědeckou fakultu alespoň teoreticky relevantní. Témata z podkapitol Sustainable process industry a Energy-efficient buildings  výzvy Industrial sustainability zde nejsou uvedena, protože se nezdají být pro Přírodovědeckou fakultu relevantní.


Grantová schémata a způsob hodnocení

  • Research and Innovation actions (RIA): Interdisciplinární projekty zpravidla zahrnující aplikovaný výzkum. Financování 100%.
  • Innovation actions (IA): Interdisciplinární projekty zaměřené na přiblížení již existující inovace jejímu uplatnění v praxi. Financování 100% pro neziskové subjekty, 70% (není-li explicitně uvedeno jinak) pro ostatní .
  • Coordination and support action (CSA): Podpůrné aktivity, například organizace sítí a platforem. V rámci projektů nelze financovat přímo výzkumné aktivity. Financování 100%.

Projekty typu RIA a IA mohou řešit pouze mezinárodní konsorcia řízená koordinátorem. Minimální podmínkou je účast 3 subjektů ze 3 různých zemí EU nebo zemí asociovaných k programu Horizont 2020, nejčastěji se konsorcia skládají z 8-20 subjektů v závislosti na povaze tématu. Projekt CSA může teoreticky předkládat i jen jeden subjekt, v praxi i tyto projekty zpravidla řeší mezinárodní konsorcia (což vyplyne ze zadání tématu).

  • Single-stage evaluation: Předkládány jsou kompletní projektové návrhy.
  • Two-stage evaluation: Do prvního kola jsou předkládány zjednodušené projektové návrhy (části přihlášky, které se zaměřují na věcnou podstatu projektu). Pro projekty, které úspěšně projdou prvním kolem hodnocení, je třeba do druhého kola předložit kompletní návrh.

Kontaktní osoby na Přírodovědecké fakultě pro Horizont 2020:
Tomáš Palatý a Ludmila Součková (Müllerová).
Pokud máte jakékoli otázky k programu Horizont 2020, neváhejte se na nás obrátit.

 

Aktualitu publikovala Ludmila Součková (Müllerová) 18. 9. 2018.

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

Publikováno: Úterý 18.09.2018 07:55

Akce dokumentů