E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníH2020 výzvy: nanotechnologie, biotechnologie, materiály – poslední témata

V rámci programu Horizont 2020, části Nanotechnologies, Advanced Materials, Advanced Manufacturing and Processing, and Biotechnology (NMBP) jsou stále otevřena některá témata výzev Foundations for tomorrow’s industryTransforming European industry Industrial sustainability. Uzávěrky posledních témat jsou 5. 3. 2019 a 3. 9. 2019.

Některá témata mohou být zajímavá například pro chemiky nebo biology, jejichž výzkum souvisí s biotechnologiemi, nanotechnologiemi nebo výzkumem materiálů. Podporovány jsou projekty řešené mezinárodními konsorcii s podstatným zapojením uživatelů výsledků výzkumu – zejména průmyslu (obvyklá velikost konsorcia v NMBP bývá cca 7 – 25 subjektů).
Výzkumným týmům, které nemají rozsáhlou zkušenost s účastí v projektech Rámcových programů EU, se doporučuje, aby se prostřednictvím mezinárodních kontaktů připojili jako partneři k projektovému návrhu připravovanému zkušeným koordinátorem.

Pokud se plánujete zapojit do projektu podávaného do této výzvy, informujte prosím Oddělení projektového řízení (Ludmila Součková (Müllerová), ludmila.souckova@natur.cuni.cz).

V přihlášce podávané prostřednictvím Funding & Tender Opportunities Portal prosím přiřaďte
k návrhu za naši instituci (a to i v případě, že se projektu účastníte v roli partnera):
► Organisation: CHARLES UNIVERSITY, PIC: 999923434
► Contact Person: Tomas Palaty, tomas.palaty@natur.cuni.cz
(Praktické informace k podávání přihlášek do programu Horizont 2020.)

Nadpisy v této aktualitě: Otevřená témata – Grantová schémata a způsob hodnocení.


Zbývající témata pro rok 2019

Pro Přírodovědeckou fakultu mohou být zajímavá například následující témata – seznam všech témat najdete po rozkliknutí odkazu na danou výzvu na Funding & Tender Opportunities Portal výše.
Uvádím i přibližný počet projektů, které mají být financovány (jde o hrubý odhad na základě finančních alokací).
Vysvětlení zkratek – viz Grantová schémata a způsob hodnocení.

Téma s uzávěrkou 5. 3. 2019:


Témata s uzávěrkou 3. 9. 2019:


Grantová schémata a způsob hodnocení

  • Research and Innovation actions (RIA): Interdisciplinární projekty zpravidla zahrnující aplikovaný výzkum. Financování 100%.
  • Innovation actions (IA): Interdisciplinární projekty zaměřené na přiblížení již existující inovace jejímu uplatnění v praxi. Financování 100% pro neziskové subjekty, 70% (není-li explicitně uvedeno jinak) pro ostatní .
  • Coordination and support action (CSA): Podpůrné aktivity, například organizace sítí a platforem. V rámci projektů nelze financovat přímo výzkumné aktivity. Financování 100%.

Projekty typu RIA a IA mohou řešit pouze mezinárodní konsorcia řízená koordinátorem. Minimální podmínkou je účast 3 subjektů ze 3 různých zemí EU nebo zemí asociovaných k programu Horizont 2020, nejčastěji se konsorcia skládají z 8-20 subjektů v závislosti na povaze tématu. Projekt CSA může teoreticky předkládat i jen jeden subjekt, v praxi i tyto projekty zpravidla řeší mezinárodní konsorcia (což vyplyne ze zadání tématu).

  • Single-stage evaluation: Předkládány jsou kompletní projektové návrhy.
  • Two-stage evaluation: Do prvního kola jsou předkládány zjednodušené projektové návrhy (části přihlášky, které se zaměřují na věcnou podstatu projektu). Pro projekty, které úspěšně projdou prvním kolem hodnocení, je třeba do druhého kola předložit kompletní návrh.

Kontaktní osoby na Přírodovědecké fakultě pro Horizont 2020:
Tomáš Palatý a Ludmila Součková (Müllerová).
Pokud máte jakékoli otázky k programu Horizont 2020, neváhejte se na nás obrátit.

 

Aktualitu publikovala Ludmila Součková (Müllerová) 25. 1. 2019.

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

 

 

Publikováno: Pátek 25.01.2019 14:45

Akce dokumentů

Kategorie: