E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníH2020 poslední výzva: Green Deal

V rámci programu Horizont 2020, části Cross-cutting activities, je otevřená výzva k podávání návrhů mezinárodních kolaborativních projektů Building a low-carbon, climate resilient future: Research and innovation in support of the European Green Deal. Uzávěrka je 26. 1. 2021.
Jedná se o poslední výzvu tohoto typu v rámci rámcového programu Horizont 2020.

14. 10. 2020 pořádá národní kontaktní organizace z České republiky, Slovenska, Izraele, Polska a Maďarska ve spolupráci se sítí EEN a iniciativou BIOEAST online partnerské setkání zaměřené na vybrané oblasti této výzvy.
Konkrétně se jedná o tyto tematické oblasti:
climate action
- environmental research
- food system research
- circular economy

Informace o akci a odkaz pro registraci.

15. 10. 2020 pořádá Technologické centrum a ČZU online Národní informační den zaměřený na některá témata této výzvy.

Informace o akci a odkaz pro registraci.

Pokud se plánujete zapojit do projektu podávaného do této výzvy kontaktujte prosím Oddělení projektového řízení (Klára Sobotíková nebo Tomáš Palatý).

V přihlášce podávané prostřednictvím Funding & Tender Opportunities Portal prosím přiřaďte k návrhu za naši instituci (a to i v případě, že se projektu účastníte v roli partnera):
► Organisation: CHARLES UNIVERSITY, PIC: 999923434
► Contact Person: Tomas Palaty, tomas.palaty@natur.cuni.cz
(Praktické informace k podávání přihlášek do programu Horizont 2020.)

UPOZORNĚNÍ: Výzkumníci, kteří se chtějí do některého z projektů této výzvy zapojit, mohou pro uchopení tématu výzvy, plánování projektu a přípravu žádosti využít konzultace se zástupci Evropské rozvojové agentury. V případě zájmu prosím kontaktujte Oddělení projektového řízení (Klára Sobotíková, klara.sobotikova@natur.cuni.cz).


Vybraná témata

Jedná se o předběžný seznam oblastí, do kterých budou jednotlivá témata výzvy rozdělena. Tyto oblasti byly stanoveny na základě výsledku průzkumu, během kterého měly zúčasněné strany možnost se vyjádřit k tematické podobě této výzvy.


Grantová schémata a způsob hodnocení

  • Research and Innovation actions (RIA): Interdisciplinární projekty zpravidla zahrnující aplikovaný výzkum. Financování 100%.
  • Innovation actions (IA): Interdisciplinární projekty zaměřené na přiblížení již existující inovace jejímu uplatnění v praxi. Financování 100% pro neziskové subjekty, 70% (není-li explicitně uvedeno jinak) pro ostatní.
  • Coordination and support action (CSA): Podpůrné aktivity, například organizace sítí a platforem. V rámci projektů nelze financovat přímo výzkumné aktivity. Financování 100%.

Projekty typu RIA a IA mohou řešit pouze mezinárodní konsorcia řízená koordinátorem. Minimální podmínkou je účast 3 subjektů ze 3 různých zemí EU nebo zemí asociovaných k programu Horizont 2020, obecně se konsorcia nejčastěji skládají z 8-20 subjektů v závislosti na povaze tématu. Projekt CSA může teoreticky předkládat i jen jeden subjekt, v praxi i tyto projekty zpravidla řeší mezinárodní konsorcia (což vyplyne ze zadání tématu).

  • Single-stage evaluation: Předkládány jsou kompletní projektové návrhy.
  • Two-stage evaluation: Do prvního kola jsou předkládány zjednodušené projektové návrhy (části přihlášky, které se zaměřují na věcnou podstatu projektu). Pro projekty, které úspěšně projdou prvním kolem hodnocení, je třeba do druhého kola předložit kompletní návrh.

Kontaktní osoby pro Horizont 2020 na Přírodovědecké fakultě:
Klára Sobotíková a Tomáš Palatý.
Pokud máte jakékoli dotazy ohledně projektů Horizont 2020, prosím, neváhejte se na nás obrátit.

 

Aktualitu publikovala Klára Sobotíková 22. 9. 2020.
Aktualizováno 30. 9. 2020 (diplnění informace o Národním informačním dni).

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

 

Towards Climate-Neutral and Socially Innovative Cities

Publikováno: Úterý 22.09.2020 10:40

Akce dokumentů