E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníBiodivRestore: mezinárodní projekty na ochranu a obnovu ekosystémů – plánovaná výzva

Tato informace už není aktuální. Přečtěte si prosím, NOVOU AKTUALITU K TÉTO VÝZVĚ


Iniciativa Biodiversa a iniciativa společného programování JPI Water zveřejnily předběžné informace o své připravované výzvě k předkládání návrhů mezinárodních výzkumných projektů „BiodivRestore Call“. Otevření výzvy je plánováno na 5. 10. 2020, uzávěrka pro předběžné návrhy projektů (pre-proposals) na 7. 12. 2020.
Účast českých subjektů v projektech bude financovat Technologická agentura České republiky (TA ČR) ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí (MŽP).

Pokud se plánujete zapojit do projektu podávaného do této výzvy, kontaktujte prosím v dostatečném předstihu, nejpozději 3 týdny před uzávěrkou, Oddělení projektového řízení (Klára Sobotíková, klara.sobotikova@natur.cuni.cz), aby bylo možné včas zajistit všechny administrativní náležitosti přihlášky.

Do projektu musí být zapojeni minimálně 3 partneři ze 3 zemí zapojených do výzvy, z toho alespoň 2 musí být země členské nebo přidružené EU. Každý partner musí splňovat kritéria způsobilosti svého národního poskytovatele. Celková alokace na výzvu bude více než 18 milionů EUR.

Svou účast předběžně přislíbly tyto země (seznam není finální): Belgie, Brazílie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Jihoafrická republika, Litva, Lotyšsko, Maroko, Moldavsko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Taiwan, Tunisko, Turecko.

Tematické zaměření výzvy – non-exclusive themes.

  • Studying the biological and biophysical processes at stake for conservation/restoration, and their interactions
  • Assessing trade-offs and synergies between targets, benefits and policies for conservation and restoration
  • Knowledge for improving the effectiveness and upscaling of conservation and restoration actions

Financování účasti českých subjektů je navázáno na program TA ČR ERA-NET Cofund a MŽP Prostředí pro život. Zapojit se mohou výzkumné organizace i podniky. Projektové návrhy budou podávány elektronicky koordinátorem projektu. Současně budou čeští účastníci muset k datu uzávěrky odevzdat TA ČR povinné národní přílohy.

Odeslání národních příloh TA ČR prostřednictvím datové schránky a některé přílohy samotné zajistí Fakulta, proto je nutné, aby zájemci o účast v dostatečném předstihu kontaktovali Oddělení projektového řízení (na klara.sobotikova@natur.cuni.cz).

 

Aktualitu publikovala Klára Sobotíková 2. 9. 2020.

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

 

Publikováno: Středa 02.09.2020 10:35

Akce dokumentů