E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníBiodivRestore: mezinárodní projekty na ochranu a obnovu ekosystémů – výzva otevřena

Iniciativa Biodiversa a iniciativa společného programování JPI Water vyhlásily výzvu k předkládání návrhů mezinárodních výzkumných projektů BiodivRestore Call. Účast českých subjektů v projektech bude financovat Technologická agentura České republiky (TA ČR) ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí (MŽP). Uzávěrka pro předběžné návrhy projektů (pre-proposals) na 7. 12. 2020.

27. 10. 2020 je od 14.00 do 15.30 pořádán pro uchazeče ze všech zemí informační webinář k této výzvě.

Informace o akci a odkaz pro registraci.

Pokud se plánujete zapojit do projektu podávaného do této výzvy, kontaktujte prosím v dostatečném předstihu, nejpozději 3 týdny před uzávěrkou, Oddělení projektového řízení (Klára Sobotíková, klara.sobotikova@natur.cuni.cz), aby bylo možné včas zajistit všechny administrativní náležitosti přihlášky.

Do projektu musí být zapojeni minimálně 3 partneři ze 3 zemí zapojených do výzvy, z toho alespoň 2 musí být země členské nebo přidružené EU. Každý partner musí splňovat kritéria způsobilosti svého národního poskytovatele.

Tematické zaměření výzvy:

  • Studying the biological and biophysical processes at stake for conservation/restoration, and their interactions
  • Assessing trade-offs and synergies between targets, benefits and policies for conservation and restoration
  • Knowledge for improving the effectiveness and upscaling of conservation and restoration actions

Financování účasti českých subjektů je navázáno na program TA ČR a MŽP "Prostředí pro život". Míra financování je až 85%, maximální rozpočet české části projektového konsorcia je až 150 000 EUR (celková alokace českého poskytovatele je 0,3 milionu EUR). Zapojit se mohou výzkumné organizace i podniky. Projektové návrhy budou podávány elektronicky koordinátorem projektu. Současně budou čeští účastníci muset k datu uzávěrky odevzdat TA ČR povinné národní přílohy.

Odeslání národních příloh TA ČR prostřednictvím datové schránky a některé přílohy samotné zajistí Fakulta, proto je nutné, aby zájemci o účast v dostatečném předstihu kontaktovali Oddělení projektového řízení (na klara.sobotikova@natur.cuni.cz).

 

Aktualitu publikovala Klára Sobotíková 5. 10. 2020.
Aktualizováno 4. 11. 2020 (přidán odkaz na záznam ze semináře).

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

 

Publikováno: Pondělí 05.10.2020 16:50

Akce dokumentů