E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníGrantové informace: aktuality - archiv

Aktuality o grantových výzvách a o seminářích s grantovou tematikou (archiv všech zveřejněných aktualit).

Kanál RSS

Seznam pouze „živých“ aktualit – o výzvách, které se chystají nebo jsou otevřené, seminářích, které ještě neproběhly, a podobně – najdete na stránce Grantová agenda.

Otevřené grantové výzvy (domácí i zahraniční) můžete také prohledávat a sledovat pomocí aplikace AnlupaPOZOR: Vždy si ověřte, zda pro danou výzvu nejsou fakultou stanoveny interní pokyny a termíny (sledujte grantové aktuality nebo aktuality pro zaměstnance).

Souhrn aktualit ke grantům a mobilitám můžete dostávat dvakrát měsíčně e-mailem
(registrace k odběru).

Sort Date Nadpis
12.12.2017 ERA-Net Cofund: Vzácná onemocnění
04.12.2017 Informační den k H2020: Science with and for Society, SC6 Societies
01.12.2017 H2020 výzva: Greening the economy – suroviny, sledování Země, rozvoj měst
01.12.2017 H2020 výzva: Climate action – vliv klimatické změny, kryosféra
01.12.2017 Innovative Medicines Initiative: 13. výzva
30.11.2017 Workshop ČZU: Marie Skłodowska-Curie Actions
30.11.2017 Výzva programu H2020 – Research and Innovation Staff Exchange (MSCA-RISE)
28.11.2017 JPIAMR: Antimikrobiální rezistence – plánovaná výzva
28.11.2017 JPND: Neurodegenerativní onemocnění – plánovaná výzva
27.11.2017 Fakultní pokyny pro podávání průběžných zpráv GAUK za rok 2017
23.11.2017 GAMA UK: Podpora komerčního využití výsledků výzkumu
21.11.2017 OP VVV: Podpora rozvoje studijního prostředí na VŠ
21.11.2017 Interní pokyny pro podávání průběžných a závěrečných zpráv GAČR za rok 2017
20.11.2017 H2020 výzva: Future and Emerging Technologies – FET Proactive
20.11.2017 Innovative Medicines Initiative: webináře k tématům připravované 13. výzvy
16.11.2017 NATO: Víceleté mezinárodní projekty výzkumu a vývoje
16.11.2017 H2020 výzva: Better health and care
15.11.2017 Výzkumný fond CELSA – spolupráce s KU Leuven
14.11.2017 Seminář k H2020: Finanční aspekty pro začátečníky
13.11.2017 MŠMT – ERA-Net Cofund: Vzácná onemocnění
09.11.2017 Granty hl. m. Prahy: Životní prostředí
08.11.2017 Národní informační den k H2020 – nanotechnologie, pokročilé materiály, biotechnologie
07.11.2017 Interreg Central Europe: Video-návody pro žadatele
03.11.2017 TA ČR: Seminář k soutěži THÉTA
03.11.2017 Inter-COST: Podpora zapojení do Akcích COST
02.11.2017 Inter-Action: podpora česko-izraelské spolupráce (zejména podniků)
01.11.2017 H2020 výzva: Blue growth – výzkum a inovace moří a oceánů
01.11.2017 H2020 výzva: Rural renaissance – rozvoj venkova
01.11.2017 H2020 výzva: Sustainable food security – zemědělství, potravinové zabezpečení
01.11.2017 Národní informační den k H2020 – Zdraví
01.11.2017 TA ČR THÉTA – energetika: veřejná soutěž vyhlášena
01.11.2017 Plánovaný workshop pro potenciální hodnotitele projektů H2020
30.10.2017 H2020 výzva: Industrial sustainability – katalýza, ukládání energie
30.10.2017 H2020 výzva: Transforming European industry – biotechnologie, materiálový výzkum
30.10.2017 H2020 výzva: Foundations for tomorrow’s industry – nanotechnologie, materiály
27.10.2017 H2020: Témata pro kolaborativní projekty 2018-2020 zveřejněna
26.10.2017 Lesy České republiky: výzva pro výzkumné projekty
26.10.2017 Interreg Rakousko-Česko: termín pro podávání žádostí
25.10.2017 ERC Consolidator Grants 2018: výzva a interní pokyny
20.10.2017 Prezentace z informačního dne k H2020 – zemědělství, životní prostředí, suroviny
20.10.2017 TA ČR: Představení podpory v roce 2018 – prezentace a video ze semináře
20.10.2017 Interaktivní workshop: Communicating Science and Technology
17.10.2017 Interreg Česko-Sasko: termíny pro podávání žádostí v roce 2018 a 2019
17.10.2017 Národní informační den k H2020 – nanotechnologie, pokročilé materiály, biotechnologie – registrace otevřena
17.10.2017 Informační den k H2020 – Inclusive, innovative and reflective societies
17.10.2017 Národní informační den k H2020 – Zdraví
17.10.2017 National Institutes of Health (NIH): nové grantové výzvy
16.10.2017 Interreg Central Europe: mezinárodní tematický workshop
13.10.2017 Výzva programu H2020: Innovative Training Networks (MSCA-ITN)
11.10.2017 INCOBRA: podpora spolupráce EU-Brazílie

Akce dokumentů