E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníHDHL: výživa a prevence obezity – výzva pro mezinárodní projekty

V rámci iniciativy A Healthy Diet for a Healthy Life (HDHL) byla vyhlášena výzva k předkládání návrhů mezinárodních výzkumných projektů „Prevention of unhealthy weight gain and obesity during crucial phases throughout the lifespan“ (PREPHOBES). Uzávěrka pro předběžné návrhy projektů (pre-proposals) je 3. 4. 2020 7. 5. 2020.
Účast českých subjektů v projektech bude financovat MŠMT.

Pokud se plánujete zapojit do projektu podávaného do této výzvy, kontaktujte prosím co nejdříve, nejpozději 3 týdny před uzávěrkou, Oddělení projektového řízení (Klára Sobotíková, klara.sobotikova@natur.cuni.cz), aby bylo možné včas zajistit administrativní náležitosti žádosti.

Maximální délka projektu je 4 roky. Do projektu může být zapojeno 3 až 6 partnerů z minimálně 3 zemí zapojených do výzvy; pokud alespoň 1 nebo alespoň 2 partneři budou z ČR, zvýší se maximální počet partnerů na 7 respektive na 8. Z jedné země mohou být zapojeni maximálně 2 partneři. Každý partner musí splňovat kritéria způsobilosti svého národního poskytovatele.

Z ČR se mohou zapojovat pouze organizace pro výzkum a šíření znalostí, míra financování je 100% pro nehospodářskou činnost. Předpokládá se, že z ČR budou financovány přibližně 1 až 2 účasti.

Výzva podpoří projekty zaměřené na prevenci a redukci obezity v různých etapách života člověka.

Současně je výzva zaměřena na podporu vzniku nových mezinárodních partnerství mezi výzkumnými organizacemi, subjekty veřejného sektoru (např. státní správy, vzdělávacího systému či NGO) a soukromých subjektů, jejichž výsledky spolupráce povedou k získání a aplikaci strategických postupů pro podporu prevence a řešení nadváhy a obezity v různých stadiích života člověka na lokální i mezinárodní úrovni. 

Projektové návrhy budou podávány elektronicky koordinátorem projektu prostřednictvím online systémuSoučasně musí čeští účastníci k datu uzávěrky odevzdat MŠMT čestné prohlášení o způsobilosti k řešení projektu a rozpis způsobilých nákladů projektu a to elektronicky i v tištěné podobě.

Čestné prohlášení, podpis rozpisu způsobilých nákladů a odeslání těchto dokumentů na MŠMT zajistí Oddělení projektového řízení, nicméně je nutné oddělení kontaktovat (na klara.sobotikova@natur.cuni.cz) co nejdříve, nejpozději 3 týdny před uzávěrkou, aby bylo možné všechny administrativní náležitosti zajistit včas.

 

Aktualitu publikovala Klára Sobotíková 31. 1. 2020.
Aktualizováno 26. 3. 2020 (posunutí termínu).

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

 

Publikováno: Pátek 31.01.2020 14:55

Akce dokumentů