E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníWater4All: mezinárodní projekty na ochranu vodních zdrojů – plánovaná výzva

Tato informace už není aktuální. Přečtěte si prosím, NOVOU AKTUALITU K TÉTO VÝZVĚ


Iniciativa společného programování JPI Water zveřejnila předběžné informace o své připravované mezinárodní výzvě Evropského partnerství Water4All Call 2022 k předkládání návrhů výzkumných projektů “Management of water resources: resilience, adaptation and mitigation to hydroclimatic extreme events and management tools”. Otevření výzvy je plánováno během ledna 2022, uzávěrka pro předběžné návrhy projektů (pre-proposals) na červen 2022.
Účast českých subjektů v projektech bude financovat Technologická agentura České republiky (TA ČR) v rámci programu Prostředí pro život.

Pokud se plánujete zapojit do projektu podávaného do této výzvy, kontaktujte prosím v dostatečném předstihu, nejpozději 3 týdny před uzávěrkou, Oddělení projektového řízení (Klára Sobotíková, klara.sobotikova@natur.cuni.cz), aby bylo možné včas zajistit všechny administrativní náležitosti přihlášky.

Do projektu musí být zapojeni minimálně 3 partneři ze 3 zemí zapojených do výzvy, z toho alespoň 2 musí být země členské nebo přidružené EU. Každý partner musí splňovat kritéria způsobilosti svého národního poskytovatele. Celková alokace na výzvu bude více než 350 tisíc EUR, z toho maximáně 180 tisíc EUR na jeden projekt. Maximální míra financování projektu bude 85 %.

Svou účast předběžně přislíbly tyto země: Belgie, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Itálie, Izrael, Jihoafrická republika, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Moldavsko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko.

Tematické zaměření výzvy:

  1. Resilience, adaptation and mitigation to hydroclimatic extreme events.
  2. Tools for water management in the context of hydroclimatic extreme events.
  3. Improved water governance in the context of hydroclimatic extreme events and international contexts.

Financování účasti českých subjektů je navázáno na program TA ČR ERA-NET Cofund a MŽP Prostředí pro život. Zapojit se mohou výzkumné organizace i podniky. Projektové návrhy budou podávány elektronicky koordinátorem projektu. Současně budou čeští účastníci muset k datu uzávěrky odevzdat TA ČR povinné národní přílohy.

Odeslání národních příloh TA ČR prostřednictvím datové schránky a některé přílohy samotné zajistí Fakulta, proto je nutné, aby zájemci o účast v dostatečném předstihu kontaktovali Oddělení projektového řízení (na klara.sobotikova@natur.cuni.cz).

 

Aktualitu publikovala Klára Sobotíková 4. 1. 2022.
Aktulizován měsíc vylášení - posunuto na červen 2022 (30. 3. 2022).

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

 

Publikováno: Úterý 04.01.2022 16:00

Akce dokumentů