E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníWater4All: mezinárodní projekty na zacházení s vodními zdroji – výzva otevřena

Evropské partnerství Water4All vyhlásilo výzvu k předkládání návrhů mezinárodních projektů zaměřených na Management of water resources: resilience, adaptation and mitigation to hydroclimatic extreme events and management tools. Uzávěrka pro předběžné návrhy projektů (pre-proposals) je 31. 10. 2022.
Účast českých subjektů v projektech bude financovat Technologická agentura České republiky (TA ČR).

  • 23. 9. 2022 Water4All pořádá webinář pro žadatele – informace budou zveřejněny na stránce výzvy.
  • 4. 10. 2022 TA ČR spolupořádá online workshop pro české a polské žadatele Pozvánka a registrace.

Pokud se plánujete zapojit do projektu podávaného do této výzvy, kontaktujte prosím 
v dostatečném předstihu, nejpozději 3 týdny před uzávěrkou, Oddělení projektového řízení (Klára Sobotíková, klara.sobotikova@natur.cuni.cz), aby bylo možné včas zajistit všechny administrativní náležitosti přihlášky.

V rámci projektů by měly vzniknout metodiky pro lepší pochopení hydrologických procesů a metodiky pro účinnější reakci na vznikající problémy v oblasti vody, které souvisí s extrémními událostmi.

Témata financovaná výzvou:

  • Topic 1. Resilience, adaptation and mitigation to hydroclimatic extreme events
  • Topic 2. Tools for water management - in the context of hydroclimatic extreme events
  • Topic 3. Improved water governance in the context hydroclimatic extreme events and international contexts

Do projektu musí být zapojeni minimálně 3 partneři ze 3 zemí zapojených do výzvy, z toho alespoň 2 musí být země EU nebo asociované k programu Horizont Evropa, maximálně může být do projektu zapojeno 7 partnerů. Maximální doba řešení projektů je 36 měsíců. Každý partner musí splňovat kritéria způsobilosti svého národního poskytovatele.
Země zapojené do výzvy:
Austria, Belgium, Brazil, Czech Republic, Denmark, Estonia, France, Germany, Hungary, Ireland, Israel, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Moldova, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, South Africa, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, United Kingdom.

Pro české uchazeče bude maximální míra financování 85 %, celková částka podpory TA ČR pro české uchazeče v této výzvě je 700 000 EUR (maximálně 230 000 EUR na jeden projekt).

Projektové návrhy budou podávány elektronicky koordinátorem projektu prostřednictvím online platformySoučasně musí čeští účastníci k datu uzávěrky odevzdat TA ČR povinné národní přílohy.

Odeslání národních příloh TA ČR prostřednictvím datové schránky a některé přílohy samotné zajistí Fakulta, proto je nutné, aby zájemci o účast v dostatečném předstihu kontaktovali Oddělení projektového řízení (na klara.sobotikova@natur.cuni.cz).

 

Aktualitu publikovala Ludmila Součková 8. 9. 2022.

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

 

 

Publikováno: Čtvrtek 08.09.2022 10:15

Akce dokumentů