E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníTA ČR Program Národní centra kompetence: vyhlášená 2. veřejná soutěž

Technologická agentura ČR (TA ČR) vyhlásila 2. veřejnou soutěž programu Národní centra kompetence. Uzávěrka je 6. 4. 2022.

18. 1. 2022 proběhne webinář k této soutěži – Informace o akci a registrace.

Pokud se plánujete zapojit do projektu podávaného do této soutěže, kontaktujte prosím v dostatečném předstihu Oddělení projektového řízení (Romana Hogenová, romana.hogenova@natur.cuni.cz).

Program Národní centra kompetence je zaměřen na podporu dlouhodobé spolupráce mezi výzkumnou a aplikační sférou a posílení institucionální základny aplikovaného výzkumu. Projektu se musí účastnit vždy minimálně 6 subjektů, z toho alespoň 5 partnerů musí být malý nebo střední podnik. Hlavním uchazečem musí být výzkumná organizace, která může vystupovat také v roli partnera. Bližší informace o podmínkách složení projektového konsorcia jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci na str. 2.

Hlavním cílem programu je zvýšení efektivity a kvality výsledků aplikovaného výzkumu a transferu technologií v klíčových oborech s perspektivou růstu, zvýšení konkurenceschopnosti podniků a posílení excelence a aplikační relevance výzkumných organizací. 

Mezi dílčí cíle programu patří:

  • propojení stávajících výzkumných center,
  • zaměření na perspektivní sektory české ekonomiky dle Národní RIS3 strategie,
  • zajištění mezioborovosti a podpora dlouhodobé spolupráce,
  • podpora inovací prostřednictvím transferu technologií, důraz na aplikovatelnost výsledků v praxi,
  • zvýšení počtu inovačních lídrů.

Délka projektů je 48-72 měsíců, maximální intenzita podpory je 80%. Celková alokace na výzvu je 6,2 miliard Kč. Maximální částka na jeden projekt není omezena

Kontaktní osoba pro TA ČR na Přírodovědecké fakultě: Romana Hogenová.

 

Aktualitu publikovala Klára Sobotíková 16. 12. 2021.
Úprava 3. 1. 2022 (odkaz na webinář).

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

 

Publikováno: Čtvrtek 16.12.2021 10:30

Akce dokumentů