E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníTA ČR: Předběžný harmonogram veřejných soutěží 2023

Technologická Agentura České republiky (TA ČR) zveřejnila předběžný harmonogram veřejných soutěží TA ČR pro rok 2023 (harmonogram ke stažení; zdroj).

Pro Přírodovědeckou fakultu se zdají být relevantní především následující soutěže:

 • Program Sigma, dílčí cíl 2 
  ► Vyhlášení je plánováno na 8. 2. 2023, uzávěrka na 5. 4. 2023.
  ► Dílčí cíl 2 podporuje spolupráci začínajících výzkumníků a výzkumnic při řešení konkrétních projektů aplikovaného výzkumu přímo se subjekty z aplikační praxe (dříve program Zéta).
  Fakultní aktualita o plánované soutěži.
 • Program Trend, podprogram 1 „Technologičtí lídři“ 
  ► Vyhlášení je plánováno na březen 2023.
  ► Program podporuje rozvoj vlastních výzkumných aktivit u podniků a nákup služeb od výzkumných organizací. Hlavním uchazečem musí být podnik, jako další účastník musí být zapojena výzkumná organizace.
  ► Stránka programu.
 • M-ERA.NET (výzva typu Cofund)
  ► Vyhlášení je plánováno na březen 2023.
  ► Výzva podpoří mezinárodní projety zaměřené na materiálový výzkum.
  ► Stránka programu. O programu na stránkách TA ČR.
 • Program Doprava 2030 
  ► Vyhlášení je plánováno na duben 2023.
  ► Program podporuje aplikovaný výzkum v oblasti dopravy.
  ► Stránka programu.
 • Program Sigma, dílčí cíl 4 
  ► Vyhlášení je plánováno na květen 2023.
  ► Dílčí cíl 4 podporuje mezinárodní spolupráci v aplikovaném výzkumu s partnery z vybraných zemí (dříve program Delta).
  ► Stránka programu.
 • Program Prostředí pro život 
  ► Vyhlášení je plánováno na červen 2023.
  ► Program je zaměřený na nejpokročilejší environmentální technologie s vysokým potenciálem uplatnění v praxi.
  ► Stránka programu.
 • Driving Urban Transitions (výzva typu Cofund)
  ► Vyhlášení je plánováno na září 2023.
  ► Program podporuje mezinárodní projety, které si kladou za cíl pomoci městům v přechodu k udržitelnější ekonomice a fungování.
  ► Stránka programu. O programu na stránkách TA ČR.
 • Biodiversa+ (výzva typu Cofund)
  ► Vyhlášení je plánováno na září, uzávěrka na listopad 2023.
  ► Výzva podpoří mezinárodní projety zaměřené na ochranu biodiverzity, tento rok konkrétně na nature-based solutions.
  ► Fakultní aktualita o plánované výzvě
  ► Stránka programu. O programu na stránkách TA ČR.
 • Program Théta 
  ► Vyhlášení je plánováno na září 2023.
  ► Program je zaměřen na výzkum a vývoj v oblasti energetiky.
  ► Stránka programu.
 • Program Trend, podprogram 2 „Nováčci“ 
  ► Vyhlášení je plánováno na říjen 2023.
  ► Podprogram podporuje rozvoj vlastních výzkumných aktivit a nákup služeb od výzkumných organizací u podniků, které dosud na pravidelné bázi vlastní výzkumné aktivity ani nákup služeb od výzkumných organizací nerealizovaly. Hlavním uchazečem musí být podnik, jako další účastník musí být zapojena výzkumná organizace.
  ► Stránka programu.
 • Water4All (výzva typu Cofund)
  ► Vyhlášení je plánováno na říjen 2023.
  ► Program podporuje mezinárodní projety v oblasti managementu a ochrany vodních zdrojů.
  ► Stránka programu. O programu na stránkách TA ČR.

Pokud plánujete podání žádosti do některé z těchto soutěží,
kontaktujte prosím v dostatečném předstihu Oddělení projektového řízení.

Kontaktní osoba pro národní soutěže TA ČR: Romana Hogenová.
Kontaktní osoba pro výzvy typu Cofund: Martina Holíková.

 

Aktualitu publikovala Ludmila Součková 1. 2. 2023.
Upraveno 3. 8. 2023 (změna kontaktní osoby).

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

 

 

 

Publikováno: Středa 01.02.2023 08:40

Akce dokumentů

Kategorie: