E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníProgram ZEMĚ: projekty aplikovaného výzkumu v zemědělství

Ministerstvo zemědělství (MZe) vyhlásilo veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích Programu aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2017 – 2025, ZEMĚ (Program ZEMĚ), Podprogram II – Podpora státní politiky v agrárním sektoru. Uzávěrka soutěže je 13. 7. 2022.

8. 6. 2022 a 22. 6. 2022 by měly proběhnout semináře pro uchazeče.

Pokud plánujete podání návrhu do této soutěže, kontaktujte prosím v dostatečném předstihu Oddělení projektového řízení (Romana Hogenová, romana.hogenova@natur.cuni.cz), aby bylo možné včas zajistit potřebné přílohy žádosti.

Výsledky projektů v Podprogramu II mají sloužit k výzkumné podpoře aktuálních potřeb státní správy v oblasti zemědělství, potravinářství, lesního a vodního hospodářství a ochrany zemědělského půdního fondu. Výsledky bude žádoucí aplikovat do zemědělství ihned s okamžitým efektem zlepšení problematické situace. Řešiteli projektů mohou být pouze výzkumné organizace. Doba řešení projektu je 2–3 roky. Očekává se průměrná výše nákladů cca 4 miliony Kč na jeden rok řešení projektu.
Viz též Výzkumné potřeby MZe pro veřejnou soutěž 2022.

Očekávané výsledky projektů
Minimálně jeden publikační výsledek – původní/přehledový článek v odborném periodiku (obsažený v databázi Web of Sciencea minimálně dva výsledky následujících druhů:

  • P – patent;
  • Z – poloprovoz, ověřená technologie, odrůda, plemeno;
  • F – užitný vzor, průmyslový vzor;
  • G – prototyp, funkční vzorek;
  • H – výsledky promítnuté do právních předpisů a norem, výsledky promítnuté do směrnic a předpisů nelegislativní povahy závazných v rámci kompetence příslušného poskytovatele;
  • N – metodika, léčebný postup, specializovaná mapa s odborným obsahem;
  • R – software.

Alespoň jeden samostatný výsledek musí mít výhradní dedikaci na projekt.

 

Aktualitu publikovala Ludmila Součková 30. 5. 2022.

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

 

 

Publikováno: Pondělí 30.05.2022 14:40

Akce dokumentů