E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníMarie Skłodowska-Curie Staff Exchanges 2022: výzva vyhlášena

Tato informace už není aktuální. Přečtěte si, prosím, NOVOU AKTUALITU K TÉTO VÝZVĚ


V rámci programu Horizont Evropa, byla otevřena výzva k podávání návrhů projektů Marie Skłodowska-Curie Staff Exchanges (MSCA-SE). Uzávěrka je 8. 3. 2023.

Pokud se plánujete zapojit do projektu podávaného do této výzvy, informujte prosím Oddělení projektového řízení (Klára Sobotíková, klara.sobotikova@natur.cuni.cz).
Pokud zvažujete možnost projekt koordinovat, kontaktujte nás prosím co nejdříve, nejlépe ihned.

Viz též Praktické informace k Horizontu Evropa na fakultních stránkách.

V rámci MSCA-SE jsou podporovány mezinárodní, mezisektorové a interdisciplinární výměnné pobyty výzkumníků a dalších zaměstnanců na základě společného výzkumného/inovačního projektu. Projekty jsou řešeny mezinárodními konsorcii s účastí neakademického sektoru a/nebo partnerů ze zemí mimo Evropu (viz dále).

Jedna osoba může na stáži či stážích v rámci projektu strávit 1 až 12 měsíců, celkově lze v rámci projektu zafinancovat až 360 „člověkoměsíců“ stáží. Maximální délka projektu je 48 měsíců. Harmonogram jednotlivých stáží musí být naplánovaný už ve fázi projektového návrhu (nicméně během implementace pak je možné provádět odůvodněné změny).

Účast v projektech MSCA-SE umožňuje výzkumným týmům prohloubit spolupráci se zahraničními partnery. 

Podporované stáže

  • V rámci zemí EU nebo asociovaných k programu Horizont Evropa musí být výměnné pobyty mezinárodní a současně mezisektorové – výzkumník z akademické instituce vyjíždí do neakademické instituce v jiné zemi EU nebo asociované a naopak. (V rámci MSCA projektů se za neakademické instituce vedle podniků považují například i nemocnice, muzea, národní parky, nevládní organizace, orgány státní správy a podobně.)
  • V případě mezinárodní výměny v rámci zemí EU nebo asociovaných k programu Horizont Evropa a téhož sektoru (například mezi dvěma akademickými institucemi) musí být mobilita interdisciplinární. Tyto výměny mohou tvořit maximálně třetinu celkových „člověkoměsíců“ projektu.
  • Interdisciplinarita není vyžadována v rámci výměn v témže sektoru se zeměmi nijak neasociovanými s programem Horizont Evropa (tzv. Third Countries).
  • Nejsou podporovány výměnné pobyty v rámci 1 země ani výměny mezi třetími zeměmi.

Složení konsorcia

  • Do projektu musí být zapojeni minimálně 3 partneři ze 3 různých zemí, z toho minimálně 2 partneři z různých zemí EU nebo asociovaných k programu, další účastníci mohou být ze třetích zemí.
  • Pokud jsou všichni partneři ze země EU nebo asociované k programu, pak musí být alespoň jeden z akademického a alespoň jeden z neakademického sektoru.
  • Doporučovaný počet partnerů zapojených v jednom projektu je přibližně 6 až 10.

Rozpočet

  • Výše grantu se přímo odvíjí od počtu měsíců, které výzkumníci stráví stážemi (na jeden „člověkoměsíc“ fixní částka 2300 euro na cestovné, 1300 euro na další náklady projektu, 1000 na management a nepřímé náklady).
  • Zejména u nákladnějších cest je tedy třeba absolvovat delší stáže bez přerušení (zpravidla minimálně 2-3 měsíce), aby grant pokryl náklady.
  • Maximální velikost projektu je 360 „člověkoměsíců“.

Kontaktní osoby pro MSCA granty na Přírodovědecké fakultě:
Klára Sobotíková a Tomáš Palatý.

 

Aktualitu publikovala Ludmila Součková 11. 10. 2022.

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

 

 

Publikováno: Úterý 11.10.2022 14:50

Akce dokumentů