E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníČesko-německé projekty spolupráce ve výzkumu – mobilita výzkumníků 2023-2024

MŠMT vyhlásilo Výzvu k podávání návrhů společných česko-německých výzkumných projektů s dobou řešení 2023-2024. Uzávěrka je 30. 6. 2022.

Interní uzávěrka pro Přírodovědeckou fakultu je 20. 6. 2022.
Každý projekt musí svým souhlasem zaštítit sekční proděkan.
Kontaktní osoba pro tuto výzvu na Přírodovědecké fakultě: Pavla Pousková.

Cílem projektů je napomáhat navazování kontaktů a rozvoji spolupráce mezi institucemi působícími v oblasti výzkumu a vývoje v partnerských státech, a to formou podpory mobility výzkumníků spolupracujících na řešení mezinárodních projektů základního výzkumu.

Obsahově identický návrh projektu musí být předložen současně českou částí týmu jeho řešitelů v České republice a německou částí týmu jeho řešitelů v Německu. Výzkumné projekty jsou zpravidla dvouleté, přičemž česká strana prosazuje zásadu, aby se poskytnutí podpory projektům řešitelských týmů o témže personálním složení neopakovalo více než třikrát.

V rámci projektů jsou financovány cestovní a pobytové náklady výzkumníků cestujících do zahraničí (včetně nákladů na cestovní pojištění), kdy vysílající strana hradí náklady jak na dopravu, tak na pobyt výzkumníka. MŠMT poskytne na řešení 1 společného výzkumného projektu podporu o maximální výši 200 000 Kč na rok, tj. 400 000 Kč na celou dobu řešení.

Není podporována účast výzkumníků na seminářích, konferencích, kongresech a dalších setkáních konaných v partnerských státech.

 

Aktualitu publikovala Klára Sobotíková 26. 4. 2022.

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

 

Publikováno: Úterý 26.04.2022 12:05

Akce dokumentů