E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníLIFE – ochrana životního prostředí a klimatu: národní výzva

Tato informace už není aktuální. Přečtěte si prosím, NOVOU AKTUALITU K TÉTO VÝZVĚ


Ministerstvo životního prostředí (MŽP) vyhlásilo výzvu k předkládání žádostí o podporu na přípravu projektové dokumentace a o národní kofinancování pro tradiční projekty předkládané do řádné výzvy programu LIFE v roce 2019. Tato národní výzva je určená pro české žadatele, kteří budou v roli koordinátora nebo partnera předkládat projektový návrh do evropské výzvy LIFE 2019.
► Uzávěrka národní výzvy pro podprogram Životní prostředí (Environment) je 30. 4. 2019.
► Pro podprogram Klima (Climate Action) je národní uzávěrka pro zaslání konceptu projektu
     (nepovinné) 14. 5. 2019 a uzávěrka národní výzvy 24. 6. 2019.

Do národní výzvy je možné předložit maximálně 2 žádosti za instituci.

20. 3. 2019 proběhne na Ministerstvu životního prostředí informační seminář k této výzvě.
ProgramOdkaz pro registraci.

Pokud se plánujete zapojit jako koordinátor nebo partner do evropské výzvy LIFE, kontaktujte prosím co nejdříve, nejpozději 3 týdny před uzávěrkou národní výzvy Oddělení projektového řízení (Tomáš Palatý, tomas.palaty@natur.cuni.cz, nebo Ludmila Součková (Müllerová), ludmila.souckova@natur.cuni.cz), aby bylo možné zajistit, že budou podány maximálně 2 žádosti za instituci, a včas ošetřit formální náležitosti přihlášky.
Pokud plánujete podat projektový návrh do výzvy LIFE v pozici koordinátora, nebo v pozici partnera podávajícího vlastní žádost do národní výzvy, kontaktujte prosím co nejdříve, nejpozději 3 týdny před národní uzávěrkou Oddělení projektového řízení (Tomáš Palatý, tomas.palaty@natur.cuni.cz, nebo Ludmila Součková (Müllerová), ludmila.souckova@natur.cuni.cz), aby bylo možné zajistit, že budou podány maximálně 2 žádosti za instituci, a včas ošetřit formální náležitosti přihlášky.
Pokud se plánujete zapojit v pozici partnera, ale ne podávat vlastní žádost do národní výzvy, prosím, informujte nás v dostatečném předstihu.

Česká národní výzva LIFE

V rámci národní výzvy lze získat příspěvek na přípravu návrhu Tradičního projektu LIFE podávaného do evropské výzvy a dále částečné dofinancování výdajů českých řešitelů projektu, pokud by byl v evropské výzvě úspěšný (pro koordinátora: až „20% z konečných celkových způsobilých výdajů koordinujícího příjemce a jeho českých partnerů“ a současně maximálně 10 milionů Kč na projekt; pro partnera: až 20% způsobilých výdajů tohoto partnera a současně maximálně 1 milion Kč na projekt; viz text výzvy).
Do národní výzva se může hlásit český žadatel v roli koordinátora, který může žádat spolufinancování svých nákladů a nákladů dalších českých partnerů v jím koordinovaném Tradičním projektu (až 20% způsobilých nákladů a současně maximálně 10 milionů Kč na projekt); nebo český žadatel v roli partnera, který může žádat spolufinancování svých nákladů v Tradičním projektu (až 20% způsobilých nákladů a současně maximálně 1 milion Kč na projekt; výzva to výslovně neuvádí, ale tato možnost se zdá relevantní především pro české účastníky v projektech koordinovaných zahraniční institucí).

Evropská výzva LIFE

Evropská výzva 2019 dosud nebyla vyhlášena – níže uvedené informace jsou indikativní, založené na zkušenosti z loňského roku.

Evropský program LIFE financuje projekty v oblasti ochrany životního prostředí nebo klimatu. V rámci projektů není financován přímo výzkum, ale spíše konkrétní využití výsledků výzkumu. Projekty mají mít „přidanou hodnotu v kontextu EU“ (mohou to být například demonstrační aktivity nebo technická řešení, které by bylo možné následně napodobit jinde v Evropě). Není vyžadováno, aby do projektů byly zapojeny subjekty z více různých zemí.

Pro Přírodovědeckou fakultu jsou relevantní především Tradiční projekty – Traditional projects. Rozpočet projektu je typicky 1-3 miliony EUR, délka projektu typicky 3-5 let (může být i delší, podle potřeb projektu). Míra financování je maximálně 55 až 60% uznatelných nákladů (75% pro specifické případy v oblasti Nature & Biodiversity).

Vyhlášení evropské výzvy je plánováno na 4. 4. 2019 – předběžné informace o výzvě.

  • Pro podprogram Životní prostředí (Environment) je hodnocení dvoukolové, uzávěrky pro předběžné návrhy (Concept notes) je plánována na 17. a 19. 6. 2019.
  • Pro podprogram Klima (Climate Action) je hodnocení jednokolové, uzávěrka je plánovaná na září 2019.

 

Aktualitu publikovala Ludmila Součková (Müllerová) 18. 3. 2019.
Úprava 22. 3. 2019 (oprava pravděpodobné chyby).

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

 

 

Publikováno: Pondělí 18.03.2019 08:50

Akce dokumentů