E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníInterreg Central Europe: první výzva vyhlášena

Program Interreg Central Europe vyhlásil první výzvu k předkládání návrhů mezinárodních projektů. Uzávěrka je 23. 2. 2022.

Pokud plánujete podání projektového návrhu do této výzvy nebo účast na projektu koordinovaném jinou institucí, kontaktujte prosím v dostatečném předstihu Oddělení projektového řízení (Klára Sobotíková, klara.sobotikova@natur.cuni.cz), aby bylo možné včas zajistit všechny administrativní náležitosti přihlášky.

Program Interreg Central Europe podporuje nadnárodní spolupráci mezi veřejnými orgány, vzdělávacími a výzkumnými institucemi a soukromým sektorem (zejména malými a středními podniky) v programovém území. Podporován je vývoj a otestování nových řešení, budování kapacit a zprostředkování přenosu znalostí v některé z definovaných tematických oblastí. Pro Přírodovědeckou fakultu se zdají relevantní především:
Funding Priority 2: Cooperating for a greener central Europe;
  Specific objective 2.2: Increasing the resilience to climate change risks in central Europe,
  Specific objective 2.4: Safeguarding the environment in central Europe.

Do projektu musí být zapojeni minimálně 3 financující partneři ze 3 zemí, z toho alespoň 2 partneři musí sídlit v programovém území; koordinátor (lead partner) musí také sídlit v programovém území. Míra financování je 80%. Doporučená velikost konsorcia je 5–12 partnerů, rozpočet 1,2–2,4 milionu euro a doba řešení projektu 36 měsíců.

 

Aktualitu publikovala Ludmila Součková 16. 11. 2021.
Úprava 29. 11. 2021 (doplněn odkaz na tematické zaměření programu).

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

 

 

Publikováno: Úterý 16.11.2021 15:20

Akce dokumentů