E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníInterreg Rakousko-Česko: termíny pro podávání žádostí v roce 2023

V rámci programu Interreg Rakousko – Česko 2021–2027 byly vyhlášeny termíny pro podání projektových žádostí v roce 2023: 30. 6. 2023 a 30. 11. 2023.
Fakultní aktualita o termínech v roce 2024.

Během dubna se konají regionální semináře pro žadatele – bližší informace.

Pokud plánujete účast na projektovém návrhu, kontaktujte prosím v dostatečném předstihu, minimálně 3 týdny před uzávěrkou Oddělení projektového řízení (Martina Holíková, holikovmart@natur.cuni.cz), aby bylo možné včas zajistit formální náležitosti přihlášky.

Program je určen pro regionální projekty s přeshraničním dopadem, jeho cílem je řešit společné výzvy identifikované v příhraničních regionech. Projektové aktivity musí mít pozitivní dopad na programové území, a to na obou stranách hranice. Projekty by měly například vytvořit základ pro dlouhodobou spolupráci nebo odstraňovat stávající překážky a nedostatky. Důrazně se doporučuje konzultovat projektové záměry s regionálními kontaktními místy – „regionálními subjekty“.

Do projektu musí být zapojen minimálně 1 český a 1 rakouský partner (alespoň 1 z rakouských partnerů musí mít sídlo či působnost v programovém území). Míra financování je 80 %.

Vzhledem k nutnosti dopadu projektu na programové území se pro Přírodovědeckou fakultu jeví jako relevantní například následující podporovaná témata:

  • adaptační opatření v odvětvích zasažených změnami klimatu – například ochrana životního prostředí, zemědělství a lesnictví
  • řešení založená na přírodní bázi při plánování a rozvoji infrastruktury – například záplavové oblasti, obnova ekosystémů, zalesňování, zadržování přírodních vod
  • ekologická opatření ke zlepšení přírodního stavu a kvality vody povrchových vod
  • opatření k zachování a obnově biologické rozmanitosti, včetně lepší kontroly nad invazivními druhy a souvisejícími škůdci
  • zvyšování povědomí obyvatel o otázkách biologické rozmanitosti

 

Aktualitu publikovala Ludmila Součková 11. 4. 2023.
Upraveno 3. 8. 2023 (změna kontaktní osoby).
Upraveno 14. 11. 2023 (odkaz na aktualitu k uzávěrkámv roce 2024).

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

 

 

Publikováno: Úterý 11.04.2023 13:45

Akce dokumentů