E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníHorizont Evropa, Rozšiřování účasti: výzva Twinning 2023

V rámci programu Horizont Evropa, části Widening participation and spreading excellence (Widening) byla zveřejněna výzva k předkládání návrhů mezinárodních projektů Twinning. Uzávěrka je 28. 9. 2023.

Příprava kvalitního návrhu projektu Twinning je velmi náročná (Fakulta musí v návrhu vystupovat jako koordinátor, nutná je provázanost s existujícími aktivitami a strategiemi v oblasti rozvoje instituce). Aby bylo možné poskytnout co nejefektivnější podporu při přípravě projektového návrhu, chtěli bychom na fakultě připravit do této výzvy pouze nízký počet (cca 1–3) co nejsilnějších návrhů. Pokud máte zájem připravit návrh projektu do výzvy Twinning, informujte prosím cca do poloviny března 2023 POKUD MOŽNO IHNED Oddělení projektového řízení (Martina Holíková, holikovmart@natur.cuni.cz) a počítejte s podáním v následující výzvě (cca za 2 roky), protože teď už se příprava kvalitní žádosti nedá stihnout.
Pokud máte dotazy ohledně této výzvy (například abyste posoudili, zda je pro Vás vhodná), kontaktujte nás prosím co nejdříve.

 • Výzva na Funding & Tender Opportunities Portal  – pravidla, cíle, očekávané výsledky, uzávěrka atd. 
  Twinning Bottom-Up – projekty bez tematického omezení.
  Twinning Green Deal – projekty ve vědních oborech relevantních pro European Green Deal (viz níž).
  Pokud zvažujete přípravu návrhu, přečtěte si prosím pečlivě Topic description.
 • Prezentace výzvy Twinning Evropskou komisí (12. 12. 2022).
 • Widening na stránkách Evropské komise.
 • Widening na stránkách provozovaných českými národními kontakty – novinky, akce atp.

Projekt Twinning má napomoci zvýšení úrovně výzkumu ve vybraném oboru na instituci tzv. Widening země (například z Česka), která musí být koordinátorem projektu. Zvýšení úrovně výzkumu má být dosaženo prostřednictvím transferu poznatků a nejlepších praxí od minimálně 2 špičkových zahraničních výzkumných institucí z minimálně 2 zemí EU nebo asociovaných k programu Horizont Evropa, které budou do projektu zapojeny jako partneři (v praxi jsou obvykle do projektu zapojeny 2–4 špičkové partnerské instituce). Návrhy musí jasně formulovat výzkumnou strategii pro zvýšení vědecké úrovně a inovační kapacity koordinující instituce ve vybraném oboru.

Účelem projektů primárně není financovat výzkum jako takový – náklady na výzkum nesmí přesáhnout 30 % celkového rozpočtu. Twinning podporuje především takzvané „měkké aktivity“, například: krátkodobé výzkumné stáže, krátké návštěvy, školení online nebo s osobní účastí, workshopy, společné aktivity typu letních škol, účast na konferencích, šíření výsledků a komunikační aktivity. Předpokládaný rozpočet je 0,8 až 1,5 milionu euro, maximální doba trvání projektu jsou 3 roky. Mělo by být financováno přibližně 100 projektů (80 „bottom-up“ a 20 „Green Deal“).

Twinning může být výbornou příležitostí pro několik výzkumných týmů (z jednoho nebo více pracovišť), které se věnují spolu souvisejícím výzkumným tématům a již mají navázané kontakty se špičkovými pracovišti v zahraničí. Projekt Twinning mohou využít k podstatnému posílení této spolupráce prostřednictvím výměnných pobytů, krátkodobých návštěv a organizace společných aktivit.

Výzkumná témata podporovaná v rámci výzvy Twinning Green Deal:

 • Climate research;
 • Green technologies;
 • Renewable energy;
 • Sustainable mobility;
 • Biodiversity research;
 • Sustainable use of natural resources (land, water, air).

O Horizontu Evropa na fakultních stránkách.

 

Aktualitu publikovala Ludmila Součková 8. 3. 2023.
Upraveno 3. 8. 2023 (změna kontaktní osoby).

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

 

 

Publikováno: Středa 08.03.2023 10:10

Akce dokumentů