E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníProgram EXCELES: výzkum chorob a jejich dopadů

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchov (MŠMT) vyhlásilo první veřejnou soutěž nového programu EXCELES. Uzávěrka je 7. 2. 2022.

POZOR: Jedna instituce může do soutěže podat jako hlavní uchazeč jen jediný návrh projektu. Současně může být instituce zapojena jako další účastník do jiného návrhu projektu podávaného do jiné prioritní oblasti.

Pokud plánujete podání návrhu projektu nebo účast v návrhu koordinovaném jinou institucí, kontaktujte prosím v dostatečném předstihu Oddělení projektového řízení (Romana Hogenová, romana.hogenova@natur.cuni.cz).

Mezi podporované prioritní oblasti patří disciplíny zaměřené na studium:
   a) infekčních chorob a virologii;
   b) nádorových onemocnění a onkologii;
   c) neurodegenerativních a dalších neurologických onemocnění;
   d) metabolických onemocnění a kardiovaskulárních chorob;
ve všech případech s důrazem na choroby s vysokými přímými (medicínskými) a nepřímými (sociálními a ekonomickými) náklady a na komplikace u těchto chorob způsobené onemocněními typu covid-19; a
   e) společenskovědní disciplíny zaměřené na sociální a ekonomické dopady
       systémových zdravotních rizik, včetně rizika pandemií typu covid-19.

Podpořené projekty mají vést k vytvoření a etablování národní vědecké autority v některé z prioritních oblastí, která by poskytovala odbornou a informační podporu pro rozhodování orgánů veřejné moci, a dále naplňovat povinné dílčí cíle mezi které patří například „dosažení a udržení evropské úrovně excelence“, „vědecká výchova a podpora mladé generace výzkumníků“ nebo „modernizace a rozvoj výzkumné infrastruktury“.

Projekty mají být řešeny výzkumnými konsorcii, důraz je kladen na multidisciplinaritu a vysoký stupeň internacionalizace (předpokládá se například zapojení výzkumníků se zahraniční zkušeností a nábor výzkumníků ze zahraničí v rámci řešení projektu). Projekty mají být víceleté s ukončením řešení (včetně dosažení „všech stanovených cílových hodnot ukazatelů“) k 15. 12. 2025. Dále bude vyžadována udržitelnost fungování konsorciálního uskupení po další 3 roky po ukončení podpory z programu EXCELES.

 

Aktualitu publikovala Ludmila Součková 9. 12. 2021.

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

 

 

Publikováno: Čtvrtek 09.12.2021 16:00

Akce dokumentů