E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníMZ: Projekty aplikovaného zdravotnického výzkumu – vyhlášená soutěž

Ministerstvo zdravotnictví (MZ) vyhlásilo veřejnou soutěž o účelovou podporu MZ na řešení projektů zdravotnického výzkumu a vývoje. Uzávěrka soutěže je 29. 6. 2023.

7. 6. 2023 proběhne hybridní seminář s informacemi o této soutěži. Stránka akce a registrace.

Pokud plánujete podání návrhu projektu, kontaktujte prosím v dostatečném předstihu před uzávěrkou soutěže Oddělení projektového řízení (Romana Hogenová, romana.hogenova@natur.cuni.cz), aby bylo možné včas zajistit formální náležitosti přihlášky.

Podpora je určena projektům řešeným za účelem získání nových poznatků směrovaných ke specifickému, předem stanovenému praktickému cíli s danou aplikací výsledků ve zdravotnictví. Výzkum musí být zaměřen na řešení problémů spojených s diagnostikou, léčbou a prevencí lidských onemocnění.

Podporované oblasti:

  1. Veřejné zdraví
  2. Patogeneze a rozvoj chorob
  3. Inovativní řešení pro medicínu

Doba řešení projektů je 44 měsíců (se začátkem v květnu 2024). Podpora bude udělována v rámci dvou podprogramů: V Podprogramu 1 jsou podporovány projekty řešitelů, kteří jsou držiteli titulu PhD (či titulu ekvivalentního nebo vyššího). V Podprogramu 2 jsou podporovány projekty řešitelů, kterým od udělení PhD uplynulo nejvýše 8 let, nebo PhD získají nejpozději do dne vydání rozhodnutí o řešení projektu.

 

Aktualitu publikovala Ludmila Součková 16. 5. 2023.
Upraveno 18. 5. 2023 (odkaz na soutěž na stránkách AZV).

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

 

 

Publikováno: Úterý 16.05.2023 09:50

Akce dokumentů