E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english Přihlášení4EU+: univerzitní minigranty na projekty mezinárodní spolupráce

Univerzita Karlova poskytne minigranty výzkumným týmům, které spolupracují s partnery z ostatních univerzit zapojených do Evropské univerzitní aliance 4EU+. Minigranty podpoří rozvíjení výzkumných projektů a iniciativy v oblasti research-based education. Uzávěrka je 27. 2. 2022.

Pokud plánujete podání žádosti o minigrant,
informujte prosím v dostatečném předstihu, nejpozději 18. 2. 2022,
    Oddělení projektového řízení (Klára Sobotíková, klara.sobotikova@natur.cuni.cz);
nejpozději 22. 2. 2022 zašlete prosím ke kontrole rozpočet
     (na klara.sobotikova@natur.cuni.cz).

Evropské centrum Univerzity Karlovy nabízí pomoc s hledáním potenciálních projektových partnerů – zájemci o tuto asistenci by měli co nejdříve kontaktovat Evropské centrum na adrese 4euplus@cuni.cz (v kopii prosím e-mail zašlete též na klara.sobotikova@natur.cuni.cz).

V rámci minigrantu může být financována například: příprava projektového návrhu, organizace konference či workshopu, cestovní náklady na setkávání týmu, podpora výměny doktorandů či postdoků, krátkodobých stáží, administrativní výpomoc a podobně. Minigranty by měly sloužit jako seed funding, které příjemcům umožní ucházet se o finance na další spolupráci z jiných zdrojů (např. Erasmus+ nebo Horizont Evropa).

Projekty musí být v souladu s Mission Statement Aliance 4EU+ a oborově či tematicky odpovídat jedné ze čtyř 4EU+ Flagships:

Žadatel musí být zaměstnancem Univerzity Karlovy s úvazkem minimálně 0,5. Dále musí být do projektu zapojeni partneři z minimálně 2 dalších univerzit 4EU+, povinnou přílohou přihlášky je písemné vyjádření zájmu těchto partnerů (Letter of Intent). Žádosti nemohou předkládat projektové týmy, které podporu ve formě minigrantu již obdržely třikrát.

Univerzity 4EU+:

Pravidla pro rozpočet

  • Maximální výše minigrantu je 300 000 Kč.
  • Čerpání udělené finanční podpory musí být ukončeno k 30. 11. 2022.
    (Pravděpodobně, bude specifikováno v novém Opatření rektora.)
  • Z minigrantu nesmí být hrazeno občerstvení ani investice.
  • Podpora musí být využita v souladu s Rozhodnutím MŠMT o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu ČR na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na rok 2022.
    (Pravděpodobně, bude specifikováno v novém Opatření rektora.)

Kontaktní osoba pro tyto granty na Přírodovědecké fakultě: Klára Sobotíková.

 

Aktualitu publikovala Ludmila Součková 14. 12. 2021.

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

 

 

Publikováno: Úterý 14.12.2021 15:40

Akce dokumentů