E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPublikace členů a studentů katedry v r. 2021

Údaje jsou aktuální k 30.10.2021

Původní a přehledové články v časopisech s IF

Aleshkina D., Iyyappan R., Lin C.J., Mašek T., Pospíšek M., Susor A. (2021): ncRNA BC1 influences translation in the oocyte. RNA Biol. doi: 10.1080/15476286.2021.1880181 [PubMed] IF2020 =  4,652

Ávila Herrera I.M., Král J., Pastuchová M., Forman M., Musilová J., Kořínková T., Šťáhlavský F., Zrzavá M., Nguyen P., Just P., Haddad C.R., Hiřman M., Koubová M., Sadílek D., Huber B.A. (2021): Evolutionary pattern of karyotypes and meiosis in pholcid spiders (Araneae: Pholcidae): implications for reconstructing chromosome evolution of araneomorph spiders. BMC Ecol. Evol. 21 (1): 75. [PubMed] IF2020 = 3,260

* Bohatá J., Horváthová V., Pavlíková M., Stibůrková B. (2021): Circulating microRNA alternations in primary hyperuricemia and gout. Arthritis Res. Ther. 23 (1): 186. [PubMed] IF2020 =  5,156

Bora P., Gahurová L., Mašek T., Hauserová A., Potěšil D., Jansová D., Susor A., Zdráhal Z., Ajduk A., Pospíšek M., Bruce A.W. (2021): p38-MAPK mediated translation regulation during early blastocyst development is required for primitive endoderm differentiation in mice. Commun. Biol. 4: 788. [PubMed] IF2020 = 6,268

Hájek J., Bieringer S., Voráčová K., Macho M., Saurav K., Delawská K., Divoká P., Fišer R., Mikušová G., Cheel J., Fewer D.P., Vu D.L., Paichlová J., Riepl H., Hrouzek P. (2021): Semi-synthetic puwainaphycin/minutissamide cyclic lipopeptides with improved antifungal activity and limited cytotoxicity. RSC Adv. 11: 30873-30886. [RSC] IF2020 =  3,361

Heine V., Hovorková M., Vlachová M., Filipová M., Bumba L., Janoušková O., Hubálek M., Cvačka J., Petrásková L., Pelantová H., Křen V., Elling L., Bojarová P. (2021): Immunoprotective neo-glycoproteins: Chemoenzymatic synthesis of multivalent glycomimetics for inhibition of cancer-related galectin-3. Eur. J. Med. Chem. 220: 113500. [PubMed] IF2020 =  6,514

Hejdánková Z., Vaněk V., Sedlák F., Procházka J., Diederichs A., Kereiche S., Novotná B., Buděšínský M., Birkuš G., Grantz Šašková K., Cigler P. (2021): Lipid nanoparticles for broad-spectrum nucleic acid delivery. Adv. Funct. Mater. 2101391. [Wiley] IF2020 =  18,808

Hofreiter M., Šneberger J., Pospíšek M., Vaněk D. (2021): Progress in forensic bone DNA analysis: Lessons learned from ancient DNA. Forensic Sci. Int. -Gen. 54: 102538. [FSI] IF2020 = 4,882

Horváthová L., Žárský V., Pánek T., Derelle R., Pyrih J., Motyčková A., Klápšťová V., Vinopalová M., Marková L., Voleman L., Klimeš V., Petrů M., Vaitová Z., Čepička I., Hryzáková K., Harant K., Gray M.W., Chami M., Guilvout I., Francetic O., Franz Lang B., Vlček Č., Tsaousis A.D., Eliáš M., Doležal P. (2021): Analysis of diverse eukaryotes suggests the existence of an ancestral mitochondrial apparatus derived from the bacterial type II secretion system. Nat. Commun. 12 (1): 2947. [PubMed] IF2020 = 14,919

Hovorková M., Kulik N., Konvalinková D., Petrásková L., Křen V., Bojarová P. (2021): Mutagenesis of catalytic nucleophile of β-galactosidase retains residual hydrolytic activity and affords a transgalactosidase. ChemCatChem 13: doi.org/10.1002/cctc.202101107. [Wiley] IF2020 =  5,686

Janovec V., Ryabchenko B., Škarková A., Pokorná K., Rösel D., Brábek J., Weber J., Forstová J., Hirsch I., Huérfano S. (2021): TLR4-mediated recognition of mouse polyomavirus promotes cancer-associated fibroblast-like phenotype and cell invasiveness. Cancers (Basel). 13 (9): 2076. [PubMed] IF2020 = 6,639

* Kaštánková I., Štach M., Žižková H., Ptáčková P., Šmilauerová K., Mucha M., **Šroller V., Otáhal P. (2021): Enzymatically produced piggyBac transposon vectors for efficient non-viral manufacturing of CD19-specific CAR T cells. Mol. Ther. Methods Clin. Dev. 23: 119-127. [PubMed] IF2020 =  6,698

* Kirdajová D., Valihrach L., Valný M., Kriška J., Krociánová D., Benešová S., Abaffy P., Žucha D., Klassen R., Kolenicová D., Honsa P., Kubista M., Anděrová M. (2021): Transient astrocyte-like NG2 glia subpopulation emerges solely following permanent brain ischemia. Glia 69 (11): 2658-2681. [PubMed] IF2020 =  7,452

Klempt P., Brzoň O., Kašný M., Kvapilová K., Hubáček P., Briksi A., Bezdíček M., Koudeláková V., Lengerová M., Hajdúch M., Dřevínek P., Pospíšilová Š., Kriegová E., Macek M., Kvapil P. (2021): Distribution of SARS-CoV-2 lineages in the Czech Republic, analysis of data from the first year of the pandemic. Microorganisms 9 (8): 1671. [PubMed] IF2020 =  4,128

Koběrská M., Veselá L., Vimberg V., Lenart J., Veselá J., Kamenik Z., Janata J., Balíková Novotná G. (2021): Beyond self-resistance: ABCF ATPase LmrC is a signal-transducing component of an antibiotic-driven signaling cascade accelerating the onset of lincomycin biosynthesis. mBio 12 (5): e0173121. [PubMed] IF2020 =  7,867

Kopecký J., Rapoport D., Sarikhani E., Šťovíček A., Patrmanová T., Sagová-Marečková M. (2021): Micronutrients and soil microorganisms in the suppression of Potato common scab. Agronomy-Basel 11: 383. [MDPI] IF2020 = 3,417

* Kropáčková T., Vernerová L., Štorkánová H., Horváthová V., Vokurková M., Klein M., Oreská S., Špiritović M., Heřmánková B., Kubínová K., Cerezo L.A., Kryštůfková O., Mann H., Ukropec J., Ukropcová B., Zámečník J., Tomčík M., Vencovský J., Šenolt L. (2021): Clusterin is upregulated in serum and muscle tissue in idiopathic inflammatory myopathies and associates with clinical disease activity and cytokine profile. Clin. Exp. Rheumatol. 39 (5): 1021-1032. [PubMed] IF2020 =  4,473

Látrová K., Havlová N., Večeřová R., Pinkas D., Bogdanová K., Kolář M., Fišer R., Konopásek I., Do Pham D.D., Rejman D., Mikušová G. (2021): Outer membrane and phospholipid composition of the target membrane affect the antimicrobial potential of first- and second-generation lipophosphonoxins. Sci. Rep. 11 (1): 10446. [PubMed] IF2020 = 4,379

Lenártová M., Těšínská B., Janatová T., Hřebíček O., Myšák J., Janata J., Najmanová L. (2021): The oral microbiome in periodontal health. Front. Cell. Infect. Microbiol. 11: 629723. [PubMed] IF2020 = 5,293

Lepesheva A., Osičková A., Holubová J., Jurnečka D., Knoblochová S., Espinosa-Vinals C., Bumba L., Skopová K., Fišer R., Osička R., Šebo P., Mašín J. (2021): Different roles of conserved tyrosine residues of the acylated domains in folding and activity of RTX toxins. Sci Rep. 11 (1): 19814. [PubMed] IF2020 =  4,380

* Liďák T., Baloghová N., Kořínek V., Sedláček R., Balounová J., Kašpárek P., Čermák L. (2021): CRL4-DCAF12 ubiquitin ligase controls MOV10 RNA helicase during spermatogenesis and T cell activation. Int. J. Mol. Sci. 22 (10): 5394. [PubMed] IF2020 =  5,924

* Lobo de Figueiredo-Pontes L., Adamcová M.K., Grušanovič S., Kuzmina M., Aparecida Lopes I., Fernandes de Oliveira Costa A., Zhang H., Strnad H., Lee S., Moudrá A., Jonášová A.T., Zidka M., Welner R.S., Tenen D.G., Alberich-Jorda M. (2021): Improved hematopoietic stem cell transplantation upon inhibition of natural killer cell-derived interferon-gamma. Stem Cell Reports 16 (8): 1999-2013. [PubMed] IF2020 =  7,765

* Lužná V., Liška K., Sládek M., Sumová A. (2021): Hormonal fine-tuning of clock in decidual region of mouse placenta by dopamine, melatonin, insulin, leptin and ghrelin. Placenta 108: 55-63. [PubMed] IF2020 =  3,481

Mészáros Z., Nekvasilová P., Bojarová P., Křen V., Slámová K. (2021): Advanced glycosidases as ingenious biosynthetic instruments. Biotechnol. Adv. 49: 107733. [PubMed] IF2020 =  14,227

Mészáros Z., Nekvasilová P., Bojarová P., Křen V., Slámová K. (2021): Reprint of: Advanced glycosidases as ingenious biosynthetic instruments. Biotechnol. Adv. 51: 107820. [PubMed] IF2020 =  14,227

Mičková A., Kharaishvili G., Kurfurstová D., Gachechiladze M., Král M., Vacek O., Pokrývková B., Mistrík M., Souček K., Bouchal J. (2021): Skp2 and Slug are coexpressed in aggressive prostate cancer and inhibited by neddylation blockade. Int. J. Mol. Sci. 22 (6): 2844. [PubMed] IF2020 = 5,923

Najmanová L., Sabová L., Lenártová M., Janatová T., Myšák J., Větrovský T., Těšínská B., Balíková Novotná G., Koberská M., Broukal Z., Dušková J., Podzimek S., Janata J. (2021): R/G Value-A numeric index of individual periodontal health and oral microbiome dynamics. Front. Cell Infect. Microbiol. 11: 602643. [PubMed] IF2020 = 5,293

** Němcová J., Černá K., Rob F., **Šmahelová J., Třešňák Hercogová J., Marx J., Traxmandlová I., Ondič O. (2021): Prevalence of high-risk human papillomavirus DNA and mRNA and its association with abnormal anal cytology in the Czech male anal cancer screening cohort. Diagn. Cytopathol. 49 (11): 1188-1195. [PubMed] IF2020 =  1,582

Nunvář J., Pagáčová L., Vojtěchová Z., Azevedo N.T.D., Šmahelová J., Saláková M., Tachezy R. (2021): Lack of conserved miRNA deregulation in HPV-induced squamous cell carcinomas. Biomolecules 11 (5): 764. [PubMed] IF2020 = 4,879

Oliver-Guimerá A., Hejtmánková A., Jackson K., Pesavento P.A. (2021): A polyomavirus detected in American black bear (Ursus americanus). Arch. Virol. 166 (5): 1521-1524. [PubMed] IF2020 =  2,574

Pekárková K., Soukup J., Kostelanská M., Širc J., Straňák Z., Holada K. (2021): Cord blood extracellular vesicles analyzed by flow cytometry with thresholding using 405 nm or 488 nm laser leads to concurrent results. Diagnostics 11 (8): 1320. [PubMed] IF2020 = 3,706

Piataková A., Poláková I., Šmahelová J., Johari S.D., Nunvář J., Šmahel M. (2021): Distinct responsiveness of tumor-associated macrophages to immunotherapy of tumors with different mechanisms of Major Histocompatibility Complex Class I downregulation. Cancers (Basel) 13 (12): 3057. [MDPI] IF2020 = 6,639

** Pham P.N., Huličiak M., Biedermannová L., Černý J., Charnavets T., Fuertes G., Herynek Š., Kolářová L., Kolenko P., Pavlíček J., Zahradník J., Mikulecký P., Schneider B. (2021):  Protein Binder (ProBi) as a new class of structurally robust non-antibody protein scaffold for directed evolution. Viruses-Basel 13 (2): 190. [PubMed] IF2020 =  5,048

* Pimková Polidarová M., Břehová P., Kaiser M.M., Smola M., Dračínský M., Smith J., Marek A., Dejmek M., Šála M., Gutten O., Rulíšek L., Novotná B., Brázdová A., Janeba Z., Nencka R., Bouřa E., Páv O., Birkuš G. (2021): Synthesis and biological evaluation of phosphoester and phosphorothioate prodrugs of STING agonist 3',3'-c-di(2'F,2'dAMP). J. Med. Chem. 64 (11): 7596-7616. [PubMed] IF2020 =  7,446

Plocek V., Fadrhonc K., Maršíková J., Váchová L.*, Pokorná A., Hlaváček O., Wilkinson D., Palková Z. (2021): Mitochondrial retrograde signaling contributes to metabolic differentiation in yeast colonies. Int. J. Mol. Sci. 22 (11): 5597. [PubMed] IF2020 = 5,923

Pokrývková B., Šmahelová J., Dalewská N., Grega M., Vencálek O., Šmahel M., Nunvář J., Klozar J., Tachezy R. (2021): ARG1 mRNA level is a promising prognostic marker in head and neck squamous cell carcinomas. Diagnostics 11: 628. [PubMed] IF20203,706

* Prajzlerová K., Kryštůfková O., Hánová P., Horváthová V., Gregová M., Pavelka K., Vencovský J., Šenolt L., Filková M. (2021): High miR-451 expression in peripheral blood mononuclear cells from subjects at risk of developing rheumatoid arthritis. Sci. Rep. 11 (1): 4719. [PubMed] IF2020 =  4,380

Ryabchenko B., Soldatova I., Šroller V., Forstová J., Huérfano S. (2021): Immune sensing of mouse polyomavirus DNA by p204 and cGAS DNA sensors. FEBS J. 288 (20): 5964-5985 [PubMed] IF2020 = 5,542

** Smola M., Gutten O., Dejmek M., Kožíšek M., Evangelidis T., Tehrani Z.A., Novotná B., Nencka R., Birkuš G., Rulíšek L., Bouřa E. (2021): Ligand strain and its conformational complexity is a major factor in the binding of cyclic dinucleotides to STING protein. Angew. Chem. Int. Ed. 60 (18): 10172-10178. [PubMed] IF2020 =  15,336

* Štafl K., Trávníček M., Kučerová D., Pecnová Ľ., Krchlíková V., Gáliková E., Stepanets V., Hejnar J., Trejbalová K. (2021): Heterologous avian system for quantitative analysis of Syncytin-1 interaction with ASCT2 receptor. Retrovirology 18 (1): 15. [PubMed] IF2020 =  4,602

* Štorchová R., Burdová K., Pálek M., Medema R.H., Macůrek L. (2021): A novel assay for screening WIP1 phosphatase substrates in nuclear extracts. FEBS J. 288 (20): 6035-6051. [PubMed] IF2020 =  5,542

Vacková J., Poláková I., Johari S.D., Šmahel M. (2021): CD80 expression on tumor cells alters tumor microenvironment and efficacy of cancer immunotherapy by CTLA-4 blockade. Cancers (Basel) 13 (8): 1935. [PubMed] IF2020 = 6,639

Vázquez M.M., Ávila Herrera I.M., Just P., Reyes Lerma A.C., Chatzaki M., Heller T.L., Král J. (2021): A new opilioacarid species (Parasitiformes: Opilioacarida) from Crete (Greece) with notes on its karyotype. Acarologia 61 (3): 548-563. [Acarologia] IF2020 = 1,242

Volek M., Kolešníková S., Švehlová K., Srb P., Sgallová R., Streckerová T., Redondo J.A., Veverka V., Curtis E.A. (2021): Overlapping but distinct: a new model for G-quadruplex biochemical specificity. Nucleic Acids Res. 49 (4): 1816-1827. [PubMed] IF2020 = 16,971

 

Kapitoly v knihách

* Guaragnella N., Ždralević M., Palková Z., Giannattasio S. (2021): Analysis of mitochondrial retrograde signaling in yeast model systems. In: Weissig V., Edeas M. (eds): Mitochondrial Medicine. Methods in Molecular Biology 2276. Springer, New York, NY, pp. 87-102. [PubMed]

Hejtmánková A., Váňová J., Španielová H. (2021): Cell-penetrating peptides in the intracellular delivery of viral nanoparticles. In: Litwack G. (ed.): Vitamins and Hormones 117, Academic Press/Elsevier, Cambridge, MA-San Diego, CA-Oxford-London, pp. 47-76. [PubMed]

 

Články v recenzovaných časopisech bez IF v angličtině

Le T., Van Nguyen P., Wilkinson D. (2021): Nebulized saline produced by ultrasonic humidifiers should be considered as an option for COVID-19. Immunogenome Res. 17 (1): 185. [ProQuest]

 

Preprint servery

Šťastná-Marková M., Hamšíková E., Hainz P., Hubáček P., Kroutilová M., Kryštofová J., Ludvíková V., Musil J., Pecherková P., Saláková M., Šroller V., Vydra J., Němečková Š. (2021): Pretransplant BK virus-specific T-cell-mediated immunity and serotype specific antibodies may have utility in identifying patients at risk for BK virus associated haemorrhagic cystitis after allogeneic HSCT. doi:10.1101/2021.06.09.21258555 [medRxiv]

Zahradník J., Nunvář J., Schreiber G. (2021): SARS-CoV-2 convergent evolution as a guide to explore adaptive advantage. doi:10.1101/2021.05.24.445534. [bioRxiv]

 

* ... není uvedena afiliace přímo ke katedře, ale k fakultě nebo univerzitě

** ... není uvedena afiliace ani k univerzitě, ale jedná se o člena / studenta katedry genetiky a mikrobiologie PřF UK

 

Akce dokumentů