E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPublikace členů Laboratoře od r. 1995

Odkazy na ORCID, Publons Researcher ID a Scopus Author ID jednotlivých členů Laboratoře najdete zde

2023

Marková H., Tarkowská D., Čečetka P., Kočová M., Rothová O., Holá D. (2023): Contents of endogenous brassinosteroids and the response to drought and/or exogenously applied 24-epibrassinolide in two different maize leaves. Front. Plant Sci. 14: 1139162 [PubMed]

2022

** Holá D. (2022): Brassinosteroids and primary photosynthetic processes. In: Ahammed G.J., Sharma A., Yu J. (eds.): Brassinosteroids in Plant Developmental Biology and Stress Tolerance. Academic Press/Elsevier, London-Cambridge, MA-San Diego, CA-Oxford, pp. 59-104. [Science Direct]

2020

Holá D., Frimlová K., Kočová M., Marková H., Rothová O., Tůmová L. (2020): Effect of exogenously applied 20-hydroxyecdysone on the efficiency of primary photosynthetic processes substantially differs across plant species. Photosynthetica 58 (4): 961-973. [Photosynthetica]

2019

** Holá D. (2019): Role of brassinosteroids in the plant response to drought: Do we know anything for certain?. In: Hayat S., Yusuf M., Bhardwaj R., Bajguz A. (eds): Brassinosteroids: Plant Growth and Development. Springer, Singapore, pp. 101-168 [SpringerLink]

2018

Čepl J., Stejskal J., Lhotáková Z., Holá D., Korecký J., Lstibůrek M., Tomášková I., Kočová M., Rothová O., Palovská M., Hejtmánek J., Krejzková A., Gezan S., Whetten R., Albrechtová J. (2018): Heritable variation in needle spectral reflectance of Scots pine (Pinus sylvestris L.) peaks in red edge. Remote Sens. Environ. 219: 89-98. [Science Direct]

Tůmová L., Tarkowská D., Řehořová K., Marková H., Kočová M., Rothová O., Čečetka P., Holá D. (2018): Drought-tolerant and drought-sensitive genotypes of maize (Zea mays L.) differ in contents of endogenous brassinosteroids and their drought-induced changes. PLoS ONE 13 (5): e0197870 [PubMed]

2017

Holá D., Benešová M., Fischer L., Haisel D., Hnilička F., Hniličková H., Jedelský P.L., Kočová M., Procházková D., Rothová O., Tůmová L., Wilhelmová N. (2017): The disadvantages of being a hybrid during drought: A combined analysis of plant morphology, physiology and leaf proteome in maize. PLoS ONE 12 (4): e0176121. [PubMed]

Pavlíková Z., Holá D., Vlasáková B., Procházka T., Münzbergová Z. (2017): Physiological and fitness differences between cytotypes vary with stress in a grassland perennial herb. PLoS ONE 12 (11): e0188795. [PubMed]

2016

Čepl J., Holá D., Stejskal J., Korecký J., Kočová M., Lhotáková Z., Tomášková I., Palovská M., Rothová O., Whetten R.W., Kaňák J., Albrechtová J., Lstibůrek M. (2016): Genetic variability and heritability of chlorophyll a fluorescence parameters in Scots pine (Pinus sylvestris L.). Tree Physiol. 36 (7): 883-895. [PubMed]

Kholová J., Zindy P., Mallayee S., Baddam R., Tharanya M., Kaliamoorthy S.S., Hash C., Votrubová O., Soukup A., Kočová M., Niang M., Vadez V. (2016): Component traits of plant water use are modulated by vapor pressure deficit in pearl millet [Pennisetum glaucum (L.) R. Br.]. Funct. Plant Biol. 43 (5): 423-437. [CZIRO Publishing]

2015

Kamlar M., Rothová O., Salajková Š., Tarkowská D., Drašar P., Kočová M., Harmatha J., Holá D., Kohout L., Macek T. (2015): The effect of exogenous 24-epibrassinolide on the ecdysteroid content in the leaves of Spinacia oleracea L. Steroids 97: 107-112. [PubMed]

* Urban M.O., Holá D., Klíma M., Vítámvás P., Kosová K., Hilgert-Delgado A.A., Prášil I.T. (2015): Vliv chladové aklimace na biochemické a molekulární parametry šesti vybraných genotypů řepky ozimé ve vztahu k parametrům fluorescence chlorofylu. Úroda 63 (12), vědecká příloha: 33-40.

2014

Rothová O, Holá D., Kočová M., Tůmová L., Hnilička F., Hniličková H., Kamlar M., Macek T. (2014): 24-Epibrassinolide and 20-hydroxyecdysone affect photosynthesis differently in maize and spinach. Steroids 85: 44-57. [PubMed]

2013

Holá D., Kočová M., Rothová O., Tůmová L., Kamlar M., Macek T. (2013): Exogenously applied 20-hydroxyecdysone increases the net photosynthetic rate, but does not affect the photosynthetic electron transport or the content of photosynthetic pigments in Tetragonia tetragonioides L. Acta Physiol. Plant35: 3489-3495. [SpringerLink]

2012

Benešová M., Holá D., Fischer L., Jedelský P.L., Hnilička F., Wilhelmová N., Rothová O., Kočová M., Procházková D., Honnerová J., Fridrichová L., Hniličková H. (2012): The physiology and proteomics of drought tolerance in maize: early stomatal closure as a cause of lower tolerance to short-term dehydration? PLoS ONE 7(6): e38017. [PubMed]

Holá D., Kočová M., Rothová O., Hlízová E., Fridrichová L., Lhotáková Z., Albrechtová J. (2012): A universal method for the isolation of photochemically active broken chloroplasts from conifer needles and its possible application in photosynthetic studies. Photosynthetica 50 (2): 291-304. [Photosynthetica]

** Kolková J., Morávková A., Peštová I., Rothová O., Vilímová V. (2012): Biologie. Aktivně, aktuálně a s aplikacemi. Přírodní vědy a matematika na středních školách, aktuálně s aplikacemi - projekt OPPA. Nakladatelství P3K s. r. o., Praha, 59 pp. + CD-ROM.

** Rothová O., Kolková J. (2012): DNA - molekula života. Výukový a metodický text. Přírodní vědy a matematika na středních školách, aktuálně s aplikacemi - projekt OPPA. Nakladatelství P3K s. r. o., Praha, 48 pp + CD-ROM.

2011


** Holá D. (2011): Brassinosteroids and photosynthesis. In: Hayat S., Ahmad A. (eds): Brassinosteroids: A Class of Plant Hormone. Springer Science - Business Media B.V., Dordrecht-Heidelberg-London-New York, pp. 143-192. [SpringerLink]

Kholová J., Hash C.T., Kočová M., Vadez V. (2011): Does a terminal drought tolerance QTL contribute to differences in ROS scavenging enzymes and photosynthetic pigments in pearl millet exposed to drought? Environ. Exp. Bot. 71 (1): 99-106. [ScienceDirect]

2010

* Hnilička F., Hniličková H., Holá D., Kočová M., Rothová O. (2010): Short-term effect of drought on the photosynthetic accumulation of energy in maize. Növénytermelés 59 (Suppl. 1): 489-492. [Növénytermelés]

Holá D., Benešová M., Honnerová J., Hnilička F., Rothová O., Kočová M., Hniličková H. (2010): The evaluation of photosynthetic parameters in maize inbred lines subjected to water deficiency: Can these parameters be used for the prediction of performance of hybrid progeny? Photosynthetica. 48 (4): 545-558. [Photosynthetica]

Holá D., Rothová O., Kočová M., Kohout L., Kvasnica M. (2010): The effect of brassinosteroids on the morphology, development and yield of field-grown maize. Plant Growth Regul. 61 (1): 29-43. [SpringerLink]

Honnerová J., Rothová O., Holá D., Kočová M., Kohout L., Kvasnica M. (2010): The exogenous application of brassinosteroids to Zea mays (L.) stressed by long-term chilling does not affect the activities of Photosystem 1 or 2. J. Plant Growth Regul. 29 (4): 500-505. [SpringerLink]

Kholová J., Hash C.T., Kakkera A., Kočová M., Vadez V. (2010): Constitutive water-conserving mechanisms are correlated with the terminal drought tolerance of pearl millet [Pennisetum glaucum (L.) R.Br.]. J. Exp. Bot. 61 (2): 369-377. [PubMed]

Kholová J., Hash C.T., Kumar P.L., Yadav R.S., Kočová M., Vadez V. (2010): Terminal drought-tolerant pearl millet [Pennisetum glaucum (L.) R. Br.] have high leaf ABA and limit transpiration at high vapour pressure deficit. J. Exp. Bot. 61 (5): 1431-1440. [PubMed]

Kholová J., Sairam R.K., Meena R.C. (2010): Osmolytes and metal ions accumulation, oxidative stress and antioxidant enzymes activity as determinants of salinity stress tolerance in maize genotypes. Acta Physiol. Plant. 32 (3): 477-486. [SpringerLink]

Kočová M., Rothová O., Holá D., Kvasnica M., Kohout L. (2010): The effects of brassinosteroids on photosynthetic parameters in leaves of two field-grown maize inbred lines and their F1 hybrid. Biol. Plant. 54 (4): 785-788. [Biol. Plant.]

2009

Kholová J., Sairam R.K., Meena R.C., Srivastava, G.C. (2009): Response of maize genotypes to salinity stress in relation of osmolytes and metal-ion contents, oxidadive stress and antioxidant enzymes activity. Biol. Plant. 53 (2): 249-256. [Biol. Plant.]

Kočová M., Holá D., Wilhelmová N., Rothová O. (2009): The influence of low-temperature on the photochemical activity of chloroplasts and activity of antioxidant enzymes in maize leaves. Biol. Plant. 53 (3): 475-483. [Biol. Plant.]

2008

Hnilička F., Hniličková H., Holá D., Kočová M., Rothová O. (2008): The effect of soil drought on gases exchange in the leaves of maize (Zea mays L.). Cereal Res. Commun. 36 (Suppl. 5 II): 895-898. [Cereal Res. Commun.]

* Hnilička F., Hniličková H., Holá D., Kočová M., Rothová O. (2008): Vliv sucha na rychlost fotosyntézy a transpirace juvenilních rostlin kukuřice. Úroda 56 (8): 48-49.

Holá D., Kutík J., Kočová M., Rothová O. (2008): Low-temperature induced changes in the ultrastructure of maize mesophyll chloroplasts strongly depend on the chilling pattern/intensity and considerably differ among inbred and hybrid genotypes. Photosynthetica 46 (3): 329-338. [Photosynthetica]

Salava J., Kočová M., Holá D., Rothová O., Nováková K., Chodová D. (2008): Identification of the mechanism of atrazine resistance in a Czech large crabgrass biotype. J. Plant Dis. Prot. Sp. Iss. 21: 101-104.

2007

Holá D., Kočová M., Rothová O., Wilhelmová N., Benešová M. (2007): Recovery of maize (Zea mays L.) inbreds and hybrids from chilling stress of various duration: Photosynthesis and antioxidant enzymes. J. Plant Physiol. 164 (7): 868-877. [PubMed]

* Holá D., Suda J., Kočová M., Rothová O., Salava J., Chodová D. (2007): Endopolyploidy pattern and efficiency of photosynthetic electron transport in Kochia scoparia (L.) Schrad. biotypes resistant/sensitive to atrazine and/or ALS inhibitors. Herbologia 8 (2): 73-85.

* Salava J., Kočová M., Holá D., Chodová D. (2007): Detection of the mechanism of the resistance to atrazine in a Czech Chenopodium album biotype. Herbologia 8 (2): 51-59.

Vičánková A., Holá D., Kutík J. (2007): Maize F-1 hybrid differs from its maternal parent in the development of chloroplasts in bundle sheath, but not in mesophyll cells: Quantitative analysis of chloroplast ultrastructure and dimensions in different parts of leaf blade at the beginning of its senescence. Photosynthetica 45 (1): 121-132. [Photosynthetica]

2006

* Salava J., Kočová M., Holá D., Chodová D. (2006): Photosynthetic characteristics and molecular basis of resistance to atrazine in a Czech biotype of redroot pigweed. Herbologia 7 (2): 21-30.

2004

Holá D., Kočová M., Rothová O., Chodová D., Mikulka J. (2004): The effect of low growth temperature on Hill reaction and Photosystem 1 activities in three biotypes of Kochia scoparia (L.) Schrad. with different sensitivity to atrazine and ALS-inhibiting herbicides. Plant Soil Environ. 50 (1): 10-17. [CAAS]

* Chodová D., Kočová M., Holá D. (2004): Weed resistance in relation to GMO growing. Acta Fytotech. Zootech. 7 (S): 101-103. [Acta Fytotech. Zootech]

* Chodová D., Mikulka J., Kočová M., Salava J. (2004): Origin, mechanism and molecular basis of weed resistance to herbicides. Plant Protect. Sci. 40 (4): 151-168. [CAAS]

Kutík J., Holá D., Kočová M., Rothová O., Haisel D., Wilhelmová N., Tichá I. (2004): Ultrastructure and dimensions of chloroplasts in leaves of three maize (Zea mays L.) inbred lines and their F1 hybrids grown under moderate chilling stress. Photosynthetica 42 (3): 447-455. [Photosynthetica]

2003

Holá D., Langrová K., Kočová M., Rothová O. (2003): Photosynthetic parameters of maize (Zea mays L.) inbred lines and F1 hybrids: their different response to, and recovery from rapid or gradual onset of low-temperature stress. Photosynthetica 41 (3): 429-442. [Photosynthetica]

Pechová R., Kutík J., Holá D., Kočová M., Haisel D., Vičánková A. (2003): The ultrastructure of chloroplasts, content of photosynthetic pigments and photochemical activity of maize (Zea mays L.) as influenced by different concentrations of herbicide amitrole. Photosynthetica 41 (1): 127-136. [Photosynthetica]

2001

Kutík J., Holá D., Vičánková A., Šmídová M., Kočová M., Körnerová M., Kubínová L. (2001): The heterogeneity of structural and functional photosynthetic characteristics of mesophyll chloroplasts in various parts of mature or senescing leaf blade of two maize (Zea mays L.) genotypes. Photosynthetica 39 (4): 497-506. [Photosynthetica]

1999

Holá D. (1999): The content of light-harvesting complexes in different maize (Zea mays L.) genotypes. Photosynthetica 37 (3): 489-492. [Photosynthetica]

Holá D., Kočová M., Körnerová M., Sofrová D., Sopko B. (1999): Genetically based differences in photochemical activities of isolated maize (Zea mays L.) mesophyll chloroplasts. Photosynthetica 36 (1-2): 187-197. [Photosynthetica]

Körnerová M., Holá D. (1999): The effect of low growth temperature on Hill reaction and photosystem 1 activities and pigment contents in maize inbred lines and their F1 hybrids. Photosynthetica 37 (3): 477-488. [Photosynthetica]

Kutík J., Kočová M., Holá D., Körnerová M. (1999): The development of chloroplast ultrastructure and Hill reaction activity during leaf ontogeny in different maize (Zea mays L.) genotypes. Photosynthetica 36 (4): 497-507. [Photosynthetica]

1998

* Chod J., Chodová D., Kočová M. (1998): Some criteria for determination of sensitivity on selected cucumber varieties and hybrids to Zucchini Yellow Mosaic Virus. Hortic. Sci. 25: 15-17.

Körnerová M., Holá D., Chodová D. (1998): The effect of irradiance on Hill reaction activity of atrazine-resistant and -susceptible biotypes of weeds. Photosynthetica 35 (2): 265-268. [Photosynthetica]

1997

** Kočová M., Nováková M. (1997): Vybrané úlohy ke cvičením z genetiky (2. vydání). Karolinum, Praha, 96 pp.

Synková H., Wilhelmová N., Holá D., Haisel D., Šesták Z. (1997): Comparison of chlorophyll fluorescence kinetics and photochemical activities of isolated chloroplasts in genetic analysis of Lycopersicon esculentum Mill. hybrids. Photosynthetica 34 (3): 427-438. [Photosynthetica]

1996

Krebs D., Synková H., Avratovščuková N., Kočová M., Šesták Z. (1996): Chlorophyll fluorescence measurements for genetic analysis of maize cultivars. Photosynthetica 32 (4): 595-608.

1995

* Chodová D., Mikulka J., Kočová M. (1995): Comparison of chlorophyll fluorescence and chlorophyll content in triazine resistant and -susceptible common groundsel (Senecio vulgaris L.). Ochr. Rostl. 31: 185-194.

 

* Články v recenzovaných časopisech bez IF

** Knihy, kapitoly v knihách a recenzovaných sbornících, učební texty

Akce dokumentů