E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPáteční Semináře LS 2017

Semináře Katedry filosofie a dějin přírodních věd

LS 2017

 

 

24. 2. Jana Švorcová – Lidský holobiont: ze střev do mozku a zase zpátky

3. 3. Karolína Pauknerová - Amnésie a vzpomínání v CHKO Český les

10. 3. Ivo Budil - Vznik a vývoj rasismu v evropském novověku

17. 3. Michael Deckard - Of the beard of a wild oat: Hooke and Cavendish on the senses of plants

24. 3. Jiří Michálek - Heideggerovo slovo „das Ereignis“ 

31. 3. Ehud Kaplan - The quest for change: The brain design that leads to exploration

7. 4. Martin Žemla - „Člověk obličejem těla svého pozdvižen jest k nebi…“

O zachování dobrého zdraví (1587) čili renesanční zdravověda v Čechách mezi teorií a praxí

14. 4. bude doplněno

21. 4. bude doplněno

28. 4. Karel Stibral - bude upřesněno

5. 5. Michal Řoutil - Tragédie křesťanů v Osmanské říši, 1914-1923

12. 5. bude doplněno

19. 5. Adil Saribay - Dual-Process Model of the Mind and its Implications for Ideology

 

 

Popis

 

Publikováno: Pondělí 20.02.2017 16:40

Akce dokumentů