E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníFotoatlas semenáčků

Fotoatlas semenáčků Martiny Horáčkové (2016).

V rámci svého magisterského a doktorského studia geobotaniky na Karlově univerzitě v Praze jsem se zabývala složením půdní semenné banky. Nejprve u polí, úhorů a luk v Národním parku Podyjí, posléze u rekultivovaných a spontánně zarůstajících pískoven na Třeboňsku. Používala jsem metodu klíčení semenáčků (seedling emergence; ve zkratce: v terénu se odeberou vzorky půdy, ta se rozloží ve skleníku a čeká se, co za semenáčky vyroste) a vzešlé semenáčky jsem fotila, primárně pro to, abych si usnadnila jejich určování. V průběhu několika let jsem tak získala fotky řady převážně polních a lučních druhů rostlin a napadlo mě, že by mohly posloužit i jiným studentům, kteří se v terénu či skleníku bezradně sklání nad titěrnými rostlinkami ve snaze zjistit, co jsou zač. Mým záměrem tedy nebylo vytvořit profesionální publikaci, ale spíše se podělit o nabyté znalosti s dalšími studenty.

Jak jsem již nastínila tento fotoatlas má jistá omezení – jednak představuje jen úzký a neuspořádaný soubor druhů (prostě co zrovna vyrostlo)a také ne vždy byl k dispozici dosti velký vzorek a některé druhy jsou zdokumentované pouze na základě jednoho či několika jedinců (a nemusí tedy vypadat „typicky“). Možnost, že by nějaké semenáčky byly špatně popsány, je malá, neboť všechny zde publikované druhy jsem dopěstovala do určitelného stavu.

Věřím, že tento fotoatlas bude užitečným pomocníkem při určování semenáčků a usnadní alespoň několika studentům život...

Tak ať vám to hezky klíčí!

Martina Horáčková (Entová), Chrudim 2016

Poděkování: tento fotoatlas mohl vzniknout díky podpoře grantu GAUK 348214.

Fotoatlas je dostupný v PDF s licencí Creative Commons BY-NC-ND 4.0: dílo můžete zdarma šířit pro nekomerční účely, nesmíte jej modifikovat a musíte uvést původní autorku.

Akce dokumentů