E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníSbírka kultur hub (CCF)

Seznam druhů hub v CCF

Atlasy mikroskopických hub - fotodokumentace kmenů CCF

Odborní pracovníci CCF

Technické pracovnice CCF

 • Lada Syrovátková
 • Kateřina Glässnerová
 • Ivana Borovičková

Informace o CCF

 • Zaměření: Převážně saprotrofní askomycety a zygomycety (např. půdní houby, dekompozitoři, entomopatogenní houby, fytopatogeni, kontaminanty potravin, oportunní patogeni člověka, aj.).
 • Počet kultur: V současnosti sbírka uchovává přes 4900 kmenů hub; cca 3500 je přístupných pro veřejnost.
 • Historie: Založení v letech 1964-65 dr. Olgou Fassatiovou. Přijetí do Světové federace sbírek kultur (WFCC) roku 1972 pod registr. č. 182. Vstup do Evropské organizace sbírek kultur (ECCO) roku 1985.
 • Současnost: CCF slouží pro výuku mykologů, uchovává dokladový materiál, poskytuje srovnávací materiál pro taxonomickou práci vědeckých pracovníků a studentů katedry botaniky, poskytuje své kmeny i dalším výukovým a výzkumným institucím.
 • Metody uchovávání: ve zkumavkách na šikmých agarových médiích v chladničce při cca 5 °C, v lyofilizované formě, pod minerálním olejem při cca 5 °C a některé v alginátových peletách při cca 5 °C.  Nejvýznamnější kmeny (např. ex-typové kultury) jsou uchovávány v tekutém dusíku.
 • Katalog: Poslední Katalog CCF byl vydán roku 2003, na vyžádání může být zdarma poskytnut.
 • Od roku 2006 působí CCF v „Národním programu genetických zdrojů mikroorganismů a drobných živočichů hospodářského významu (NPGZM)“ podporovaného Ministerstvem zemědělství ČR (koordinátor Výzkumný ústav rostlinné výroby Praha-Ruzyně)

Služby CCF

 • Bezplatné poskytování kultur hub z databáze Národního programu výukovým a výzkumným institucím (viz seznam). 
 • Poskytování ostatních kultur hub pro výukové a vědeckovýzkumné účely. Kultury jsou poskytovány ve zkumavkách nebo ve formě lyofilizátů.
 • Bezpečné uložení kultur mikroskopických hub na určitou dobu.
 • Lyofilizace kultur hub.
 • Identifikace čistých kultur mikroskopických hub.
 • Mykologické rozbory - izolace a identifikace plísní z různých materiálů.
 • Molekulární analýza hub.

Ceník 2023 

Kultury hub z databáze Národního programu (nekomerční využití) (seznam)

Kultury hub doporučené pro výuku

zdarma*

Ostatní kultury mikroskopických hub (nekomerční využití)

Kultury mikroskopických hub - komerční využití

1200 Kč za 1 kmen (sleva 50% pro školy a vědecko výzkumné instituce)*

cena dohodou

Bezpečné uložení kultur mikroskopických hub na určitou dobu 1200 Kč za 1 kmen/rok
Lyofilizace kultur hub 1200 Kč za 1 kmen (10 ampulí)
Identifikace čistých i směsných kultur mikroskopických hub 800-1000 Kč za určení 1 houby
Identifikace na základě molekulární analýzy hub 2200-3000 Kč za určení 1 houby
* K ceně kultur se připočítává poštovné a balné.  Osobní odběr je zdarma.

Ceny jsou uvedeny včetně 21% DPH.

Molekulární analýza hub zahrnuje izolaci DNA z čisté kultury (izolační kit), amplifikace úseku ITS1-5,8S-ITS2 a části 28S rDNA, vizualizace produktů gelovou elektroforézou, purifikace (purifikační kit) a příprava na sekvenování. Sekvenování je prováděno v servisní laboratoři PřF UK v Praze. Získané sekvence jsou manuálně editovány a následně srovnány se sekvencemi v databázi GenBank. Určení do druhu je možné na základě 100% shody s jednou nebo více shodně pojmenovanými sekvencemi daného druhu houby.

Dohoda o poskytování a nakládání s materiálem (MTA) a Příloha k dohodě

Kontaktní adresa:

Sbírka kultur hub (CCF)
Katedra botaniky
Přírodovědecká fakulta
Univerzita Karlova 
Benátská 2
128 01 Praha 2
Česká republika

tel. : +420 221 95 1656-7
fax.: +420 221 95 1645

e-mail: kubatova@natur.cuni.cz

Odkazy na organizace sdružující sbírky kultur

Akce dokumentů