E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníJarní exkurze do okolí Prahy a Floristicko-ekologické exkurze

Program Jarních exkurzí od okolí Prahy a Floristicko-ekologických exkurzí v roce 2022
Čas 24.03.2022   22:55
10.06.2022   22:55
Přiložený soubor: Jarní exkurze 2022.doc
Další soubor: Floristicko-ekologické exkurze 2022.doc
Přidat událost do kalendáře Google
vKalendář (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)

32. cyklus jarních exkurzí ČBS a katedry botaniky PřF UK Praha do okolí Prahy               

9. 4. 2022        Hopsa hejsa z Brandejsa za xerotermní květenou, vedoucí Petr Petřík.  

Z hlavní vlakové stanice Brandýs nad Labem se vydáme městem kolem památných stromů až nad údolí Hrušovského potoka, na něhož si brousí zuby postupující zástavba. Při sestupu nás překvapí udržované širokolisté suchomilné trávníky i zbytky mokřádků. Budeme postupovat kolem Hrušovského rybníka, kde v zářezu silnice roste křivatec český, až dojdeme do našeho cíle, na PP Kuchyňka. Tam se kromě zmíněného křivatce můžeme těšit na pryskyřník ilyrský. V současnosti je na posledních dvou lokalitách domlouvána péče ve spolupráci s brandýskými skauty. Celá trasa je zde: https://mapy.cz/s/ducaborolo     

Sraz v 9:00 na nádraží Brandýs n. L. (krátce před tím tam příjíždí spoje od Prahy i okolí). Nazpět se lze vrátit do Brandýsa nebo jet autobusem z Brázdimi.

                                              

23. 4. 2022      Po stopách Jindřicha Suzy za lišejníky, mechy a cévnatými rostlinami na suché vršky jižně od Berouna, vedoucí Zdeněk Palice, Zdeněk Soldán a Pavel Špryňar.                      

Od vlakového nádraží v Berouně po polních cestách na jih přes návrší Ratinka, Malý Koledník a okolo lomu Kosov zpět do Berouna.        

Sraz v 8:55 v Berouně před vlakovým nádražím (z Prahy je možné jet např. osobním vlakem v 7:51 z Hlavního nádraží nebo v 7:58 ze Smíchovského nádraží, příjezd do Berouna v 8:42).

                                  

7. 5. 2022        Ze Svatého Jana vyhlídkovou cestou do Berouna, vedoucí Tomáš Tichý.           

Skalní vegetace na Dlouhé skále (jarní efemery, Silene nemoralis), možná korálice v bučinách na Herinkách, Iris aphylla nad Hostimí, Adonis vernalis na Čihadle, Poa badensis na Lištině, Lathyrus pannonicus, Anemone sylvestris a Daphne cneorum na západním okraji lesa.   

Sraz v 9:50 ve Svatém Janu pod Skalou. Busem ze Zličína v 8:35 do Berouna (možno též vlakem), přestup na bus v Berouně U černého koně v 9:29, příjezd do Svatého Jana v 9:46. Odjezd z Berouna do Prahy možný vlakem každou půlhodinu.

 

14. 5. 2022      Lužní lesy a louky v Polabí, vedoucí Jindřich Chrtek.

Rezervace Louky u Choťánek a Libický luh (severní část).  

Odjezd Praha hlavní nádraží 8:08, příjezd Poděbrady 9:00 (sraz v Poděbradech po příjezdu vlaku), zpět z Libice nad Cidlinou (vlak, každou hodinu).

 

21. 5. 2022      Karlické údolí, vedoucí Jaroslav Vojta a Michal Procházka.       

Převážně lesnatá krajina ve východní části Krasu (vápnomilné bučiny, suťové lesy, habřiny, teplomilné šípákové a mochnové doubravy), Adenophora liliifolia a spousta dalších „špeků“.      

Sraz na železniční stanici v Černošicích v 9:46 (po příjezdu vlaku od Prahy, z Hlavního nádraží odjezd v 9:19). Zpět autobusem z Roblína v 15:07 na Nádraží Radotín.                                                                                                  

28. 5. 2022      Za rostlinou roku a dalšími plevely na Kralupsko, vedoucí Michal Štefánek.

Převážně polní krajinou z Kralup přes Lešany do Velvar, k vidění budou vedle polních plevelů (určitě Adonis aestivalis, možná i Adonis flammea či Erysimum repandum) i xerotermní trávníky (např. Astragalus austriacus).

Odjezd Praha-Masarykovo nádraží v 8:12, příjezd Kralupy nad Vltavou 8:45 (zde sraz); návrat vlakem z Velvar nejspíše v 15:49 s přestupem v Kralupech (možno i dříve v 14:49 nebo naopak později v 16:49).

 

3. 6. 2022 (pátek!)      Co vše roste na Toulcově dvoře? Vedoucí Petr Karlík.

Nenáročná exkurze na páteční odpoledne. Navštíveny budou zachovalé biotopy a představeny budou také matečnice - pěstební plochy pro Pražskou regionální směs lučních semen. Vstup do areálu bude zajištěn zdarma.

Sraz v 15:00 na zastávce autobusu "Toulcův dvůr" v Praze-Hostivaři. 

 

Floristicko-ekologické exkurze 2022

25. 3. 2022          Jindřich Prach a Tomáš Koubek: Na sněženky a za specifickou krásou krajiny soutoku 

Spíše krajinářská a geobotanicko-ochranářská (než floristická) exkurze, z Obříství luhy rezervací Úpor podél Labe snad až na soutok pod Mělníkem, zpět podél Vltavy a poli.    

V Obříství na návsi po příjezdu autobusu č.348 v 10:01 (odjezd Praha Ládví 9:15), návrat autobusy z Obříství nebo Zálezlic okolo 16h (individuálně možno otočit se dřív, jezdí často) nebo pro výletuchtivé večer vlakem z Mlčechvost.

 

1. 4. 2022            Michal Štefánek: Za jarními efemery v okolí Závisti

Břežanské údolí, Károvské a případně Ohrobecké údolí. Jarní aspekt v dubohabřinách (dymnivky a další), xerotermní trávníky a skalní stepi na hranách jednotlivých údolí v prostoru Závisti. 

Sraz v 8:30 na vlakové stanici Praha-Zbraslav (možno například vlakem v 7:55 z Hlavního nádraží), návrat nejspíše vlakem v 15:34 ze zastávky Jarov.

 

8. 4. 2022            Jiří Malíček: Za konikleci a trilobity u Jinců  

Z Jinců do PP Na Horách (stepní trávníky s koniklecem lučním), odsud na břidlice s trilobity u Rejkovic a zpět do Jinců. Mimo cévnatých rostlin mrkneme také na lišejníky a mechorosty. Nezapomeňte si přibalit kladivo.

Sraz v Jincích na nádraží v 10:40 (odjezd 9:23 z Praha hl.n.), zpět z Jinců v 17:14 (příjezd do Prahy 18:35).

 

15. 4. 2022 (Velký pátek)               Jan Novák: České "Uluru" a jeho okolí

Z Klenče do Ctiněvsi přes Říp. Vegetačně i floristicky pestrá exkurze posvátnou českou krajinou a ve finále klenot mezi českými minipivovary.

Sraz v Klenči na vlakové zastávce v 10.15, (odjezd z Prahy hl.n. 8.46, přestup v Roudnici n.L. 10.00) ; zpátky odjezd ze Ctiněvsi v 17.00 do Prahy Mas.n. (příjezd v 18.16).

 

13. 5. 2022          Jindřich Chrtek: Kouzlo jarního Českého krasu     

Ze Srbska přes Svatý Jan pod Skalou do Vráže; skalní stepi, teplomilné doubravy, dubohabřiny.

Sraz na zastávce Srbsko po příjezdu vlaku v 8.37 (odjezd z Prahy hl. n. 7.51), zpět z Vráže podle počasí a nálady (často jezdí autobusy, méně často vlaky).

 

27. 5. 2022          Pavel Zdvořák: Do okolí Mšených-lázní

Xerotermní a lužní vegetace podél Mšenského potoka.

Sraz v Martiněvsi na zastávce po příjezdu autobusu v 8:20 (odjezd v 7:00 autobusem z Prahy-Holešovic (stanoviště č. 7), přestup na zastávce Račiněves, Motorest rozc.), návrat autobusem ze zastávky Mšené-lázně, lázně v 15:29 (příp. 14:29, 16:14).

 

3. 6. 2022            Filip Kolář a Tomáš Urfus: Za botanickými perlami Polabí

Navštívíme pestrou mozaiku polabských biotopů - slatinnou louku u Velenky, písčité bory u Kerska, stepi na Semické a Přerovské hůře a aluviální louky a lesy podél Labe.

Sraz ve Velence po příjezdu autobusu v 9:22 (odj. Praha Černý most v 8:47), návrat flexibilně ze Semic nebo Čelákovic.

 

10. 6. 2022          Jan Prančl a Michal Štefánek: Mokřadní exkurze na Křivoklátsko

Převýšením nenáročná, avšak lehce čvachtavá exkurze po biotopech, jakých v okolí Prahy moc není: údolní louky v PR Údolí Klíčavy (zvonečník hlavatý, všivec bahenní, upolín), rybník Horní Kracle (jedna z nejlepších lokalit vodních makrofyt ve středních Čechách, např. leknín bělostný), prameništní rašeliniště v PR Prameny Klíčavy (četné ostřice a také masožravky: rosnatka okrouhlolistá, bublinatka menší).     

Sraz na zastávce Stochov, Slovanka II po příjezdu autobusu 304 (odjezd 8:00 ze Zličína, možno nastoupit také např. na zastávce Nemocnice Motol v 7:47), zde přestup, příjezd na zastávku Ruda, osada Brejl v 9:06. Zpět z nádraží Řevničov (vlak, 15:19, 16:29, 17:19, autobus 15:52).

       

Publikováno: Čtvrtek 24.03.2022 00:00

Akce dokumentů