E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníMgr. Karolina Kočandrlová

Ph.D. STARS student

Laboratoř 3D zobrazovacích a analytických metod
Katedra antropologie a genetiky člověka 
Viničná 7, 128 00 Praha 2

Školitel: doc. RNDr. Jana Velemínská, Ph.D.

Email: karolinakocandrlova@gmail.com

ORCID/ResearchID/ResearchGate


Disertační práce:

Ontogenetický vývoj, variabilita a dědičnost morfologie obličeje české populace: geometricko-morfometrická analýza virtuálních 3D modelů obličeje

Téma projektu je zaměřeno na zkoumání fenotypové i genotypové variability lidského obličeje. Jeho první část bude založena na hodnocení longitudinálních růstových a tvarových změn obličeje jedinců od 3 let do dospělosti, na jejichž základě bude sledován normální růst a tvarové změny obličeje (pro potřeby forenzních věd či potřeby v biomedicínské oblasti) pomocí geometrické morfometrie. Druhá část projektu bude realizována ve spolupráci s Laboratoří molekulární antropologie PřF UK. V této části se bude sledovat genotypová variabilita obličeje. Některé morfologické znaky obličeje jsou geneticky silně determinované. Předpokládáme, že genetická variabilita obličeje nebude podmíněna čistě aditivním účinkem jednotlivých genů, ale vzhledem ke složité morfogenezi obličeje zde svou roli budou hrát epistatické interakce.

 

 

 

 

 

 

 

 

Výzkumné projekty a granty:

Spoluřešitel:
GAUK 656216 Forenzní identifikace a progrese/reverze věku dětí a juvenilních jedinců. Hlavní řešitel: Mgr. Eva Hoffmannová (2016–2018)

 

Publikační činnost:

Moslerová, V., Dadáková, M., Dupej, J., Hoffmannová, E., Borský, J., Černý, M., Kočandrlová, K., & Velemínská, J. (2018). Three-dimensional assessment of facial asymmetry in preschool patients with orofacial clefts after neonatal cheiloplasty. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology, 108, 40–45.

 

 

Akce dokumentů