E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníMgr. Karolina Kočandrlová

Ph.D. STARS student

Laboratoř 3D zobrazovacích a analytických metod
Katedra antropologie a genetiky člověka 
Viničná 7, 128 00 Praha 2

Školitel: doc. RNDr. Jana Velemínská, Ph.D.

Email: karolinakocandrlova@gmail.com

ORCID/ResearchGate


Disertační práce:

Ontogenetický vývoj, variabilita a asymetrie morfologie obličeje české populace: geometricko-morfometrická analýza virtuálních 3D modelů obličeje

Téma projektu je zaměřeno na zkoumání fenotypové variability lidského obličeje. Studie je založena na hodnocení longitudinálních růstových a tvarových změn obličeje jedinců od 3 let do dospělosti, na jejichž základě bude sledován normální růst a tvarové změny obličeje (pro potřeby forenzních věd či potřeby v biomedicínské oblasti) pomocí geometrické morfometrie. Součástí práce je i sledování asymetrie obličeje.

 

 

 

 

 

 

 

 

Výzkumné projekty a granty:

Spoluřešitel:
GAUK 656216 Forenzní identifikace a progrese/reverze věku dětí a juvenilních jedinců. Hlavní řešitel: Mgr. Eva Hoffmannová (2016–2018)

Hlavní řešitel:
GAUK 304221 Predikční model faciálního růst jedincl ve věku 3–18 let za využití 3D stereofotogrammetrie a geometirké morfometrie (2021–2023)

Spoluřešitel:
GAUK 372221 Kraniofaciální asymetrie a projevy mozkové laterality: geometricko-morfometrická studie. Hlavní řešitel: Mgr. Katarína Harnádková (2021–2023)

 

Publikační činnost:

Kočandrlová, K., Dupej., J., Hoffmannová, E., & Velemínská, J. (2021). Three-dimensinal mixed longitudinal study of facial growth changes and variability of facial form in preschool children using stereophotogrammetry. Orthodontics & Craniofacial Research, 24(4), 551–519. 

Moslerová, V., Dadáková, M., Dupej, J., Hoffmannová, E., Borský, J., Černý, M., Kočandrlová, K., & Velemínská, J. (2018). Three-dimensional assessment of facial asymmetry in preschool patients with orofacial clefts after neonatal cheiloplasty. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology, 108, 40–45.

 

 

Akce dokumentů